Aikido-y-management-o-como-liderar-desde-la-introspección-y-la-consciencia
Array ( [image] => Aikido-y-management-o-como-liderar-desde-la-introspección-y-la-consciencia [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Aikido i ‘management’, o com liderar des de la introspecció i la consciència

Cada context socioempresarial ha exigit un estil de lideratge determinat. L’evolució del management ha anat des del model basat en haver de fer una cosa concreta per a una situació concreta fins a l’ actual, el qual exigeix tenir una capacitat d’adaptació ràpida i efectiva sense perdre l’essència ni el centre.  

Alex Barange, docent de l’Euncet Business School i que compta amb una gran experiència professional en recursos humans, consultoria i coaching executiu, reflexiona sobre això i mostra els punts en comú que tenen l’art marcial Aikido i el lideratge que exigeix l’entorn actual en la ponència “Aikido y Liderazgo”.  

L’evolució del lideratge 

Els éssers humans som éssers relacionals i això implica que sempre hi hagi una interacció entre nosaltres. Que aquestes relacions siguin reeixides o no dependrà de la qualitat que aportem a cada interacció i les seves pròpies capacitats de gestió interpersonal. 

El lideratge empresarial és un gran exemple de com podem treballar i entrenar aquestes habilitats relacionals aplicades al món laboral.  

Al llarg dels anys, els estils de lideratge han anat evolucionant en funció de les necessitats que ha anat mostrant l’entorn. Entre ells, destaquen: 

  • Lideratge anys 50. Durant aquests anys, es van realitzar moltes investigacions per determinar els comportaments clau dels líders influents del moment, en lloc de posar el focus en quines eren les qualitats d’aquests líders. 
  • Lideratge situacional. Es basa en fet d’haver de fer alguna cosa concreta en una situació concreta. Aquest model va ser creat per Paul Hersey i Ken Blanchard el 1975 i es caracteritza per posar el focus en les necessitats i en les característiques concretes de cada empleat i en l’estil de lideratge més efectiu per aconseguir el seu màxim rendiment.  
  • Lideratge inclusiu. Aquest estil es caracteritza per adquirir compromisos visibles amb la diversitat, la inclusió i l’equitat per inspirar la resta de col·laboradors i afavorir el canvi. És a dir, ser el més autèntic i inclusiu possible per abastar totes les sensibilitats. Goleman, Boyatzis & Mc Kee. 
  • Lideratge àgil. El context actual, requereix un nou model de lideratge que combini una gran capacitat d’adaptació i flexibilitat ràpida sense perdre el centre ni l’essència, i aquest està sent el gran repte del management del futur.  Lideratge Somatic Inst. Strozzi. 

Reconnectar, adaptar-se i inspirar, les claus del management del futur 

L’entorn actual està marcat per la inestabilitat i la volatilitat. Això està suposant tot un desafiament per a la gestió empresarial, la qual ha passat d’una estructura estable i controlada a un entorn complex caracteritzat per no disposar de tota la informació necessària per al desenvolupament de l’activitat diària, per canvis constants en els objectius i en les prioritats corporatives… 

Liderar és la capacitat que un té per influenciar i la realitat és que estem constantment liderant i sent influenciats. Ara bé, en som conscients? Ho gestionem proactivament?  

Aquest nou paradigma fa que visquem en una preocupació permanent, és a dir, en un excés de preocupació diària que fa que pensem constantment en el futur i no visquem el present.  

Què implica això? Vivim molt desconnectats del cos perquè únicament ens centrem en les obligacions que marquen el nostre dia a dia. En el camp del management, això es mostra clarament amb la comunicació no verbal dels líders. 

Per a un lideratge eficaç en aquests contextos, és fonamental qüestionar-se com podem utilitzar el cos de forma conscient i proactiva per ajudar en aquests processos mentals. 

La velocitat de canvi és tan accelerada que està fent que molta gent no tingui temps per adaptar-se a les noves tecnologies, fet que està generant tensions i conflictes. Ara bé, el que a priori sembla un problema, pot ser una gran oportunitat com a font d’innovació i creativitat si es gestiona des del consens. Pot ser l’ocasió perfecta per créixer, sempre que es faci proactivament.  

“El conflicte és la gestió ineficaç de la discrepància”, Lluis Casado & Tino Prat 

És important també que com a líder siguis capaç de preguntar-te què necessita de tu el teu equip per funcionar i què pots aportar, ja que liderar és saber quan apartar-se o saber buscar qui té aquesta característica que ens falta per assolir els objectius comuns.  

Els principis de l’Aikido aplicats al lideratge  

L’Aikido és un art marcial japonès nascut després de la Segona Guerra Mundial que significa “camí de l’harmonia amb l’energia vital”. Entre els seus principis bàsics, destaca que és l’art de la pau i l’art del control tant de la nostra força, esperit com del sentir.  

Altres dels principis de l’Aikido presentats per Barange i que són aplicables a qualsevol mena d’interacció són: 

  1. Treballar de dins cap a fora, és a dir, practicar la introspecció personal abans de voler canviar l’entorn.  
  2. Dirigir sense jutjar per crear un ambient de confiança plena.  
  3. Fer un ús intel·ligent de l’espai amb el col·laborador per aconseguir destensar l’ambient i mitigar així el conflicte.  
  4. Acceptar les discrepàncies i gestionar-les perquè no hi hagi guanyadors ni perdedors, sinó una resolució del conflicte que satisfaci ambdues parts des del màxim consens possible.  

Tot això és el que s’està aplicant en el management actual: liderar des de la relaxació, la introspecció personal i l’autoconeixement per treure el nostre millor jo amb el qual guiar i inspirar els nostres col·laboradors. 

Si t’ha semblat interessant i vols saber més sobre aquest model de lideratge, no et pots perdre el postgrau en Lideratge i Habilitats Directives de l’Euncet Business School.