Aplicar la metodologia DISC per liderar equips 

El treball en equip va arribar per quedar-se i, cada cop, hi ha més metodologies i eines que ajuden a construir equips de treball equilibrats amb diferents perfils capaços de gestionar projectes de forma autònoma.  

En el següent article,  t’expliquem en què consisteix la metodologia DISC i quins beneficis té aplicar aquesta eina a l’hora de liderar equips.  

Què és la metodologia DISC? 

La metodologia DISC és una de les eines objectives més populars dins de l’àrea de recursos humans, tot i que també és aplicable en l’àmbit de les vendes. 

El Test DISC és una eina que sol estar formada entre 24-28 preguntes curtes i que permet estudiar el comportament de les persones en situacions determinades, així com conèixer la seva personalitat i capacitats. És a dir, ajuda a identificar la forma de comunicació i comportament de les persones.

Característiques de la metodologia DISC 

La metodologia DISC és un test de comportament i conducta que té en compte tant l’entorn personal com el professional 

Malgrat que ajuda a identificar el tipus de personalitat segons aquestes quatre variables, s’ha de complementar amb altres proves i anàlisis 

A més, es caracteritza per estar format per preguntes tancades i cada resposta té una puntuació determinada. La suma de totes elles dona com a resultat el perfil predominant en aquesta persona. 

Aquesta eina és molt útil en processos de selecció i captació de talent perquè permet identificar el tipus de conducta que pot tenir la persona en determinades situacions. També és una de les estratègies de gestió d’equip, ja que pot ajudar a l’hora de formar equips de treball. 

Significat de les sigles DISC 

El mètode DISC existeix des de fa més de 80 anys i va ser William Moulton Marston, psicòleg i escriptor, qui el 1928 va presentar aquesta eina al llibre Emotions of Normal People. En la proposta inicial, aquest acrònim estava compost pels següents 4 trets de personalitat: Dominància (Dominance), Inducció (Induction), Presentació (Presentation) i Compliment (Compliance). 

Actualment, Inducció ha passat a ser Influència (Influence) i Presentació és Estabilitat (Stability) 

Amb aquest test, es pot identificar 4 estils de personalitat, segons el tret que més presència tingui en els resultats: 

Decisió 

El perfil dominant o decisiu és aquell perfil orientat als objectius i es caracteritza per la seva assertivitat i desig de control. Se sent còmode assumint riscos i resolent problemes. 

Interaccióinfluència 

En aquest cas, el perfil influent es caracteritza per ser extravertit, entusiasta i optimista. També té una gran capacitat de persuasió i eloqüència. 

Serenitat

Aquest tipus de perfil està marcat per la calma a l’hora de reaccionar davant situacions estressants. L’escolta i l’empatia també són altres de les seves característiques. 

Compliment 

Finalment, el perfil complert és aquell que respon a les normes establertes, és organitzat i caut. 

Aquests perfils atenen els següents eixos o variables introversió-extroversió, és a dir, la capacitat de relació amb els altres; i racional-emocional, la capacitat de raciocini i d’emoció. 

Malgrat que totes les persones tenim els quatre trets, sempre hi ha una predominança segons l’entorn, el qual defineix dos perfils: el natural, centrat en com la persona es comporta dominada per l’emoció; i l’adaptat, basat en com es vol mostrar, ja que entén que l’entorn demana una actitud determinada. 

Per què hem d’aplicar la metodologia DISC a l’empresa? 

Descobreix, a continuació, els beneficis d’aplicar la metodologia DISC a la teva empresa: 

Lideratge d’equips 

Analitza els perfils que formen part del teu equip i treballa estratègies de comunicació per a cadascun d’ells per millorar així el clima laboral i el flux de treball i informació. 

La metodologia DISC ajuda a establir el rol d’equip de cada persona que en forma part en funció de les habilitats i de les capacitats detectades.  

Recursos humans 

A l’àrea de recursos humans, aquesta eina ajuda en el procés de determinar ascensos, ja que permet detectar quins empleats tenen més capacitats d’adaptació al canvi. 

També és molt pràctica, ja que és un bon recurs per escurçar processos de selecció perquè està orientat a les capacitats reals dels treballadors.  

Un altre dels seus beneficis és que permet conèixer l’impacte que té el comportament de la persona en determinats entorns. 

Vendes

A l’àrea de les vendes, aquesta metodologia també ajuda a identificar el tipus de consumidors que té l’empresa per poder així ajustar les estratègies de persuasió i venda.  

Si t’ha semblat interessant aquesta metodologia, no et perdis el Global Executive Master in Business Administration de l‘Euncet Business School. 

Articles semblants