Claus per a la gestió d’equips que tot directiu ha de saber

La gestió d’equips és un aspecte fonamental per al correcte funcionament de qualsevol companyia. Al cap i a la fi, de la tasca dels seus equips humans així com de la coordinació entre ells depèn en gran mesura l’èxit d’ una empresa tant en la seva producció com en les vendes o la comunicació, imatge i publicitat empresarial. Tot i això, es requereix un perfil específic per treure el màxim partit a un equip de treball. És precisament aquesta la tasca de l’Euncet Business School i els seus cursos de formació: desenvolupar les capacitats per a la gestió d’equips dels qui volen apostar per millorar el seu futur amb ells. Aquí teniu algunes claus. 

Les 7 claus per a la gestió d’equips 

1.- SELECCIÓ

Abans de gestionar un equip o implementar qualsevol estratègia és important saber confeccionar-lo correctament. Una de les característiques que ha de tenir un directiu o un líder en general és la capacitat per seleccionar els perfils que millor puguin complir amb els seus propòsits. Aquesta elecció s’ha de fer conforme a una idea prèvia. Si pretens configurar un nou equip de treball segons el perfil de cada persona que s’hi incorpori llavors no ets el seu líder: ets el seu gestor. La iniciativa i el control de cada nou pas no estarà a les teves mans. 

2.- Comunicació

Un cop hem confeccionat el nostre equip o, simplement, hem confeccionat el nostre criteri per nodrir-lo de nous membres, hem de ser capaços de comunicar el nostre projecte i la seva identitat als seus membres. La comunicació amb cadascun d’ells és fonamental. Si és correcta podrem fer que cada membre comparteixi la nostra pròpia idea sobre un projecte i col·labori per dur-la a terme tal com volem. 

3.- Reconeixement

És important mantenir motivat un equip humà. Molts líders saben i fan entendre als membres del seu equip la següent idea: «no complir amb els objectius no té repercussió». Tot i això, has de tenir en compte que igual de perjudicial és introduir una dinàmica en els membres del teu equip la màxima del qual sigui «fer la feina no es recompensa». Ambdues idees són igual de perjudicials i per això hem de ser justos i honestos amb els nostres equips. Un reconeixement augmenta la satisfacció d’un membre o del conjunt de l’equip i, alhora, els motiva i involucra més en el projecte. És el camí per implementar el seu rendiment. 

4.- COHERÈNCIA

Si anem a dirigir un equip de treball sempre hem de ser coherents. Aquesta coherència ha d’ estar present en els nostres objectius, en el nostre mètode, en els nostres fins i en la nostra manera de comunicar-nos. Ordres contradictòries engendren respostes en contra. Per això, hem de tenir clar que el primer pas és comunicar-nos correctament i de forma clara. 

5.- Observació

Si som líders d’un equip hem de buscar tota la comunicació possible amb cadascun dels seus membres. Tanmateix, no podem esperar que la comunicació entre cadascun dels seus membres i nosaltres mateixos sigui la mateixa. Dins d’un grup s’estableixen de forma natural determinats rols i jerarquies. Hem de ser molt observadors per desgranar informació sobre la seva dinàmica interna (factors que escapen a la nostra pròpia organització) així com sobre el potencial rendiment de cada membre. Amb això, traurem el màxim partit a cadascun d’ells i podrem beneficiar-nos de les característiques de cadascú optimitzant aquest potencial. 

6.- APRÈN A DELEGAR 

Delegar és molt important per poder prioritzar i organitzar en cada moment les tasques i per poder obtenir nova informació de cada membre. És per això que un professional en gestió d’equips ha de saber quan fer-ho i ensenyar també als seus membres com i quan és beneficiós que ho facin. Alhora, ens valdrà per establir reconeixements i comprovar com funcionen els nostres membres amb noves tasques i responsabilitats. 

7.- CREA UN BON AMBIENT 

Un dels aspectes que més incideix sobre el rendiment d’un equip de treball és el seu ambient. Generar un bon ambient de treball fa que cada membre de l’equip s’involucri més en el projecte, el prengui com una cosa pròpia, estableixi les seves pròpies fites i en general doni el millor de si mateix. Tanmateix, també repercuteix favorablement en un altre sentit: redueix notablement els retards, les absències i la ineficiència. Per això, en una bona gestió d’equips hem de saber com fer del lloc de treball el lloc d’un projecte. 

Amb l’Euncet Business School podràs implementar el teu coneixement en el camp de gestió d’equips amb el postgrau en Lideratge i Habilitats Directives. De la dels millors docents, amb contacte directe amb el món empresarial i casos i experiències reals podràs millorar la teva formació i donar el màxim de tu en la gestió d’equips. Vols demostrar de què ets capaç? 

Articles semblants