Com motivar els treballadors: tips bàsics

La gestió del talent humà s’ha convertit en un dels principals desafiaments als quals s’enfronten les empreses actualment. L’alt nivell de competitivitat requereix professionals compromesos i això només s’aconsegueix si existeix un clima laboral positiu que premiï i reconegui la seva tasca.  

A continuació, et presentem alguns tips bàsics per a mantenir als integrants de l’equip de treball motivats, capaços de rendir al màxim i d’aconseguir els objectius.

La importància de saber com motivar els treballadors 

Comptar amb un equip de treball motivat no només farà que aquest estigui més compromès i feliç, sinó que també serà més productiu i eficient en el seu dia a dia.  

Si s’aconsegueix crear un clima laboral positiu, resultarà més fàcil complir amb les metes i objectius de l’empresa, així com reduir la rotació del personal i les taxes d’absentisme, i atreure nous talents.

Premiar els teus treballadors 

Una de les formes més efectives per motivar els treballadors és la recompensa i el reconeixement. Una gratificació per objectius complerts, un sopar d’equip o fins i tot un dia lliure són algunes de les formes més comunes de premiar l’esforç i la bona feina dels treballadors. Tot i així, és important tenir en compte que la recompensa no té per què ser material, també pot ser un reconeixement públic o un agraïment personal. 

Comunicació constant i fluida

La comunicació és clau per mantenir motivats els teus empleats. Per això, és fonamental establir canals de comunicació efectius i mantenir-los oberts per facilitar una comunicació bidireccional amb la qual l’empresa transmeti informació sobre l’empresa, objectius i metes, així com per rebre la retroalimentació i opinions dels treballadors. A més, amb un flux de comunicació constant s’enforteix un ambient laboral de confiança i transparència. 

Formació regular 

Una altra manera de motivar als empleats és a través de la formació i l’aprenentatge constant. L’oferta de plans de carrera i programes de formació són grans eines per a fomentar el creixement personal i professional dels treballadors. A més d’augmentar la motivació laboral, també contribueix al creixement de l’empresa.

Flexibilitat laboral 

Oferir horaris flexibles i jornades laborals adaptades a les necessitats dels teus treballadors és una excel·lent forma de motivar-los i mantenir-los compromesos. Permetre’ls treballar des de casa o tenir horaris adaptats a les seves necessitats personals, augmenta el seu nivell de satisfacció i millora la seva qualitat de vida. A més, això demostra que l’empresa valora i respecta la vida personal dels seus treballadors. 

Idees per motivar i premiar els treballadors 

A continuació, t’expliquem algunes idees creatives per motivar i premiar els teus treballadors: 

  • Competicions esportives i activitats recreativesC: organitzar competicions esportives entre els equips de treball és una forma divertida i saludable de motivar els treballadors alhora que enforteixen vincles. 
  • Sortir més d’hora un divendres: oferir una tarda lliure o sortir abans els divendres és una forma senzilla de recompensar la feina dura i motivar-los fomentant la conciliació. 
  • Mostrar l’equip al web de l’empresa: crear una secció al web de l’empresa per presentar l’equip de treball és una forma de reconèixer i visibilitzar el seu esforç. Això no només farà que se sentin importants i valorats, sinó que també pot ajudar a atraure talents i millorar la imatge de l’empresa. 

Així doncs, és important que el departament de recursos humans estigui atent a les necessitats dels treballadors i explori noves formes de motivar-los perquè se sentin còmodes i desenvolupin la seva carrera a l’empresa, ja que cada treballador té unes necessitats concretes, però comparteixen un mateix objectiu: sentir que són part de l’empresa. 

Si vols saber més sobre com atraure i retenir el talent, no et pots perdre la formació Executive de l’Euncet Business School. 

Articles semblants