Com preparar una entrevista de feina? Tipus d’entrevista, consells i errors més freqüents

Si estàs llegint aquest article és perquè és la teva primera entrevista de feina o aviat en tindràs una. Sigui el que sigui, a continuació t’explicarem com has de preparar una entrevista de treball i alguns consells i errors a evitar durant aquest popular procés de selecció. 

Qué-son-las-entrevistas-de-trabajo

Què són les entrevistes de feina? 

Tothom passa per un procés de selecció en algun moment de la seva vida. Ara bé, estem preparats per a les entrevistes de feina?  

Has fet el teu curriculum vitae, has fet ofertes de feina i t’has decidit per aplicar en alguna d’elles. Al departament de Recursos Humans els ha agradat el teu perfil, però volen saber més i contacten per tenir una trobada. Ha arribat el moment. Aquí comença la teva carrera pel lloc de treball.  

Més sobre: 20 consells i errors més freqüents a l’hora de fer el teu CV

Les entrevistes de treball són una de les eines més utilitzades pels recruiters (responsable de RRHH) en els processos de selecció. Durant aquestes converses, els entrevistadors resolen dubtes sobre el perfil i experiència dels candidats i posen a prova les seves actituds i aptituds per veure si s’ajusten al lloc que l’empresa demanda.  

Objetivo-de-una-entrevista-laboral

Objectiu d’una entrevista laboral 

La finalitat de l’entrevista laboral és força relativa, ja que dependrà de les intencions que tingui l’empresa. Has de tenir present que tan important és que el teu perfil encaixi amb el que l’empresa desitja, com que l’oferta de treball s’ajusti al que tu consideris oportú.   

Per la seva banda, l’entrevistador té com a objectiu trobar el candidat o candidata ideal per al lloc. Per això, ha de conèixer la teva candidatura, és a dir, saber sobre la teva trajectòria professional, conèixer les teves aptituds personals, contrastar la informació del CV amb el teu testimoni i recomanacions que hagis facilitat prèviament.   

En canvi, el teu objectiu serà més persuasiu. Has de presentar-te com la persona ideal per al lloc de treball mostrant gran interès i motivació. És molt important que aprofitis el temps de l’entrevista al màxim demostrant les teves aptituds i habilitats. Això sí, sense oblidar en cap moment que és una conversa bidireccional i que has d’assegurar-te que les condicions laborals encaixen amb les teves expectatives professionals. Encara que sembli una cosa òbvia, moltes vegades oblidem que som un subjecte actiu en els processos de selecció.  

Entrevista laboral segons el nombre de participants

Aquesta tècnica de selecció de personal pot realitzar-se en dues modalitats: de forma grupal o individual. Tot dependrà de les dinàmiques que millor s’ajustin al que l’empresa necessiti posar a prova per decantar-se per un candidat o un altre. 

Entrevista individual

En la majoria de processos de selecció, els recruiters contacten prèviament per telèfon amb els candidats per concertar l’entrevista i fer una primera valoració del candidat.   

En l’entrevista individual sol participar un entrevistador i un entrevistat, tot i que en alguna situacions és possible que et trobis amb dos entrevistadors en dues etapes diferents del procés, o alhora. En aquest cas, has d’estar tranquil i relaxat, ja que una persona serà l’encarregada de realitzar el qüestionari o conduir la conversa, mentre que la segona persona analitzarà el llenguatge no corporal i possibles reaccions.  

Entrevista grupal

Les dinàmiques en grup són un recurs ideal per als recruiters. Els hi permet veure com es desenvolupen els candidats amb altres persones. A més, permet valorar aptituds de lideratge, creativitat, participació, capacitat de reacció, iniciativa i imaginació.  

Sol realitzar-se amb no més de 10 candidats als quals se’ls presenta una situació hipotètica que han de resoldre en equip. És el moment ideal per demostrar el potencial del teu perfil, per la qual cosa has d’evitar monopolitzar la discussió, escoltar atentament companys i recruiters, així com controlar els nervis i no jutjar les opinions o aportacions dels altres candidats.  

 

Tipos de enfoque en una entrevista de trabajo

Tipus d’enfocament en una entrevista de treball 

Un altre dels criteris amb què podem classificar les entrevistes de treball és el tipus d’enfocament, és a dir, com es planteja la conversa o diàleg durant l’entrevista entre entrevistador i entrevistat/s.  

Dirigida 

Les entrevistes dirigides són aquelles en què els entrevistats segueixen un patró de preguntes predeterminades per l’entrevistador. Normalment, solen seguir el mateix guió per a tots els candidats. Les entrevistes dirigides poden ser estructurades, quan compten amb un guió rígid que serveix per obtenir puntuacions en funció de les respostes dels entrevistats; o semiestructurades (mixtes), l’entrevista és més flexible i permet a l’entrevistador formular la prova d’una manera més creativa.   

Las entrevistas dirigidas son aquellas en las que los entrevistados siguen un patrón de preguntas predeterminadas por el entrevistador. Normalmente, suelen seguir el mismo guion para todos los candidatos. Las entrevistas dirigidas pueden ser estructuradas, cuando cuentan con un guion rígido que sirve para obtener puntuaciones en función de las respuestas de los entrevistados; o semiestructuradas (mixtas), la entrevista es más flexible y permite al entrevistador formular la prueba de una manera más creativa.  

Lliure

Depenent de la forma de ser dels candidats, les entrevistes lliures poden ser una arma de doble fil. Aquest tipus de proves et donaran tot el protagonisme, per la qual cosa tu seràs qui marqui els temes de conversa durant l’entrevista. Què vol dir? L’entrevistador es mostrarà com a subjecte passiu i et cedirà el control del rumb de la conversa. Serà fonamental que articulis bé el teu discurs i sempre siguis capaç de relacionar les teves aptituds, actituds i experiència amb les demandes de l’oferta. Les preguntes seran molt més obertes, per la qual cosa hauràs d’intentar no divagar i potenciar el teu perfil en tot moment

Per competències

En aquest tipus d’entrevistes el reclutador pregunta sobre aspectes de l’aspirant amb les quals conèixer més sobre els seus assoliments, fortaleses i debilitats. Aquest enfocament permet també saber més sobre quines habilitats i destreses pot aportar l’aspirant al lloc de treball. Amb aquest enfocament l’entrevistador podrà valorar comportaments, capacitats i coneixementsPer saber si la resposta és l’esperada l’entrevistador utilitzarà el mètode S.T.A.R.: situació, tasca, acció i resultat. 

Formatos de entrevista

Formats d’entrevista 

A més de l’enfocament i del nombre de participants, una entrevista pot realitzar-se en múltiples plataformes. La situació actual ha potenciat la implementació de dispositius i eines digitals amb les quals mantenir aquest contacte amb el candidat, però mantenint les mesures de seguretat. Això ha fet que les entrevistes mitjançant videotrucades o l’ús de videotrucades automatitzades siguin una fase més dins dels processos de selecció.  

Tot i així, les entrevistes telefòniques i presencials continuen sent fonamentals a l’hora de realitzar el cribratge de candidats i trobar l’aspirant ideal.  

Perfil del entrevistador

Perfil de l’entrevistador

A l’hora de realitzar l’entrevista podràs trobar-te amb un o més entrevistadors, amb perfils molt diversos. Pot ser que, directament, el procés de selecció el realitzi una empresa dedicada a això. En aquest cas, mesuraran el nivell de formació, la teva personalitat i el teu grau de motivació. Normalment, sol donar-se aquesta situació en les primeres fases del procés i és en les fases més avançades on el responsable de recursos humans o el mateix manager del departament i CEO de l’empresa tenen un contacte directe amb els aspirants finalistes.  

Tipus de proves professionals o de coneixements 

L’entrevista de treball es pot estructurar de moltes maneres, i pot incorporar alguna prova pràctica per realitzar en el moment. Aquests exercicis serveixen per conèixer la psicologia i personalitat dels aspirants, així com avaluar les seves aptituds i coneixements. Algunes de les més comunes són:  

 • Proves de coneixements tipus test (psicotècnics). 
 • Test de personalitat. 
 • Exercicis pràctics sobre situacions hipotètiques per realitzar amb temps o durant el mateix moment de l’entrevista. 
 • Prova d’idiomes. 
 • Posada en situació. 
 • Exercici d’informàtica. 

Cómo preparar una entrevista

Com preparar una entrevista 

Ara que ja coneixes què és una entrevista de treball, els tipus i modalitats que existeixen, així com la seva estructura has de tenir molt presents els següents consells per abans, durant i després de l’entrevista.  

Abans de començar

 • Tingues cura de la informació que proporciona el teu CV indicant dates, funcions i empreses. Recorda portar una còpia física per al dia de l’entrevista. 
 • Sempre que acabi la teva experiència en un lloc de treball demana cartes de recomanació i referències per a futures entrevistes. 
 • Anticipa la ruta que hauràs de fer durant el dia de l’entrevista per evitar possibles retards. 
 • Has de saber el nom de la persona que t’entrevistarà per poder demanar per ella quan arribis a la recepció el dia de la prova. 
 • Informa’t sobre l’empresa i el seu FIT corporatiu (cultura corporativa: model de negoci, missió, visió i valors). És fonamental que vegin que t’has documentat i que t’has interessat per la seva activitat. 
 • Prepara respostes a possibles preguntes per guanyar seguretat i confiança en l’entrevista. Durant la teva preparació, investiga per internet perfils similars al que es demana en el lloc de treball. Et serà d’ajuda per enfocar el teu discurs al que s’espera trobar ressaltant els teus punts forts. A més, et servirà per convertir les teves debilitats en oportunitats de millora. 
 • Pensa en la vestimenta que portaràs durant aquell dia. Tenir cura de la imatge personal és un dels aspectes més importants per causar una bona impressió. 

Temas sensibles y preguntas impertinentes o irrelevantes en una entrevista

Temes sensibles i preguntes impertinents o irrellevants en una entrevista 

Com ja hem comentat abans, en una entrevista el teu paper també és important. Com a subjecte actiu tens el teu dret a contestar les preguntes com consideris, i a negar-te a fer-ho si aquestes no són pertinents. No tot val, i hi ha qüestions sobre aspectes personals que no tenen perquè saber les empreses. A més d’aquestes situacions, durant l’entrevista poden tractar certs temes sensibles sobre els quals has d’estar preparat per no caure en la paràlisi.  

Manca d’experiència

Les primeres entrevistes quan no es té experiència laboral solen ser un gran repte. Per a això, has de donar-li la volta a la situació i potenciar la teva motivació i iniciativa 

En aquest cas, la carta de presentació serà la teva actitud i predisposició. Destaca la teva il·lusió i les teves ganes de posar en pràctica els teus coneixements.  

Acomiadaments o males experiències laborals 

Un altre dels temes que s’aborden en una entrevista és la trajectòria professional. Hi ha casos en què els candidats han treballat en pocs llocs, i d’altres en què hi ha hagut molta rotació laboral. L’entrevistador desconeix la teva història, per la qual cosa és important que siguis sincer i honest a l’hora de parlar sobre acomiadaments o altres males experiències professionals. Per a això, recorda contar la història, però sense perjudicar la imatge de l’antiga empresa o companys de feina. Evita emetre judicis de valor.

Preguntes personals il·legals 

Possiblement, aquest sigui un dels moments més incòmodes durant una entrevista de treball. Moltes vegades, per desconeixement, contestem preguntes que res tenen a veure amb el lloc de treball. Recorda que per llei hi ha un tipus de preguntes que pots negar-te a contestar i, que fins i tot, són denunciables. No tens per què parlar sobre si vius sol/a, en parella, si estàs casat/da o solter/a, així com sobre les teves ideologies polítiques o conviccions religioses. Les preguntes sobre religió, raça i orientació sexual són considerades il·legals en un procés de selecció.  

Minuts abans a l’entrevista 

Abans d’arrencar qualsevol entrevista de feina, els minuts previs es fan eterns. No passa res. És normal que estiguis nerviós i et qüestionis tot. Per al gran dia has de tenir en compte els següents consells: 

 • Descansa bé la nit d’abans. Si ets una persona molt nerviosa intenta fer exercicis o prendre infusions per disminuir l’estat d’ansietat que et pugui generar la situació. 
 • Té cura de la teva higiene personal. La primera impressió pot condicionar el rumb de l’entrevista. 
 • Porta una vestimenta adequada, però sense deixar de ser tu mateix. Això sí, oblida complements com gorres o ulleres de sol. 
 • La puntualitat és fonamental per causar una bona primera impressió. Intenta arribar 5-10 minuts abans per ubicar-te i demostrar compromís. 
 • Apaga qualsevol dispositiu electrònic que pugui interrompre l’entrevista (smartwatches, telèfons mòbils…). 

Durant l’entrevista 

 • Intenta estar sereno y relajado. 
 • Saluda con seguridad a los entrevistadores. Debes ser educado en todo momento y no tutear, si no te lo piden.
 • Cada vez que interpeles con el entrevistador llámalo por su nombre, esto ayudará a que la conversación sea más cercana y fluida. 
 • Sé siempre tú siendo natural y amigable. No fuerces personalidades que no tienes. Esto puede ser más perjudicial que positivo. 
 • Debes ser simpático y mostrarte con una actitud predispuesta durante las preguntas. 
 • Estate atento a todo lo que diga el entrevistador, evita interrumpir y siempre mantén la mirada. 
 • En tu discurso, evita palabras como nunca, jamás o siempre. 
 • Además de responder al entrevistador, recuerda que tienes un papel activo en la conversación. Ten claro tus objetivos profesionales y pregunta sobre todo lo que consideres importante.

Ha-acabado-la-entrevista-Ahora-qué

Ha acabat l’entrevista… Ara què? 

Encara que l’entrevista hagi acabat, has de continuar treballant. Intenta prendre’t el teu temps per analitzar i reflexionar sobre com ha anat.  Aprèn dels errors i valora els aspectes positius.   

En aquesta situació, es pot donar el cas que et contestin al cap d’uns dies, o que, directament, mai més en rebis notícies. En tots dos casos, si no ets l’aspirant triat, és recomanable que preguntis els motius per així millorar de cara a futures entrevistes.   

Si l’empresa no contacta passat un temps, pots contactar amb ells interessant-te per l’estat del procés i la teva candidatura. Moltes vegades no preguntem per por, i has de ser conscient que el teu temps també és valuós.  

Preguntas más frecuentes

Preguntes més freqüents 

 • Explica’ns sobre de tu i la teva trajectoria 
 • Digue’ns 3 qualitats i debilitats teves 
 • Què significa per a tu aquest lloc? 
 • Explica’ns alguna situació que t’hagi sortit malament a la feina i com n’has après 
 • Explica’ns una situació estressant per a tu i com la vas afrontar 
 • T’agrada treballar en equip o prefereixes fer-ho individualment? 
 • Com actues davant d’una situació de desacord amb el teu cap? 
 • Quin ha estat el teu major assoliment laboral? 
 • Per què vols canviar? 
 • Per què estudiar…? 
 • Per què vols treballar a la nostra empresa? 
 • Què és el que més t’agrada d’aquest lloc de treball? 
 • Per què has canviat tant d’empresa? 
 • On et veus en 5 anys? 
 • Quin és el teu salari desitjat? 
 • Quines eines saps utilitzar? 
 • Què coneixes de la nostra empresa? 

Ara que ja saps el que les empreses valoren a l’hora de fer una entrevista de treball prepara la teva i demostra que ets el candidat ideal.

Articles semblants