Què és el cross docking en logística?

Cada vegada són més les empreses que estan apostant per incloure en el seu sistema de gestió de magatzems el cross docking, conegut també com a encreuament de molls. Però, què ho fa tan popular?, quins són els seus avantatges? Descobreix els beneficis que pot reportar en la cadena logística i coneix algunes de les empreses que ja ho estan implementant.  

Et pot interessar: Què és la SCM en logística i en què em pot ajudar? 

Las principales funciones del cross docking

Principals funcions del cross docking 

El cross docking és una tècnica logística de preparació de comanda amb la qual no és necessari incloure l’etapa d’emmagatzematge intermedi de la mercaderia. És a dir, el magatzematge intermedi o previ és nul o limitat, ja que la mercaderia es rep i es carrega al mateix temps.  

La mecànica és molt senzilla: es col·loquen dos vehicles de transport i portes de moll en dos costats que serviran d’entrada i de sortida. Això permetrà traslladar la mercaderia de manera àgil i sense necessitat d’emmagatzemar-la, estalviant així temps i costos operatius.  

A més d‘agilitzar el procés i reduir costos, aquesta tècnica logística escurça els terminis de lliurament i optimitza el rendiment dels mitjans, millorant així l’experiència del client. 

Amb cross docking es prescindeix de dos de les activitats més comunes en qualsevol cadena logística: l’inventari o col·locació de la mercaderia en estoc i el procés de picking, la preparació de comandes

Conoce las ventajas e inconvenientes del cross docking

Avantatges i inconvenients del cross docking 

El cross docking és una tècnica de distribució vinculada dins de la filosofia Efficient Consumer Response (Resposta Eficient al Consumidor). Orientada cent per cent a satisfer les necessitats dels consumidors de la manera més eficient i efectiva possible.   

A continuació, et mostrem alguns dels beneficis i riscos que pot suposar implementar aquesta estratègia logística en una empresa en comparació amb la cadena de subministrament tradicional. 

Avantatges del cross docking 

 • Menor manipulació dels productes. En reduir el maneig de materials que intervenen en el procés així s’eviten possibles incidències o errors.  
 • Terminis de lliurament més curts. Aquest tipus d’estratègia logística permet tenir un major control en els terminis, millorant així la previsió de lliuraments als punts de venda.  
 • Estalvi de costos. No necessita grans espais d’emmagatzematge i elimina els processos d’ubicació de la selecció i preparació de comandes (picking). A més, permet unificar càrregues, sempre que siguin de pesos semblants i vagin destinades a llocs similars, per la qual cosa es redueix el cost total de la distribució.  
 • Alta rotació de productes. Les mercaderies es mouen més ràpidament. La majoria no passa més de 24 hores en el magatzem, per la qual cosa tenen major vida útil. Aquest avantatge cobra importància quan es tracta de productes frescos. 
 • Sistema més sostenible. Redueix la petjada de carboni de la cadena de subministrament, sent així un sistema logístic més respectuós amb el medi ambient. 

Et pot interessar: Com gestionar l’estoc i els magatzems de la teva empresa eficientment? 

Riscos del cross docking 

 • Gran planificació administrativa i coordinació entre tots els actors que intervenen perquè les càrregues vagin immediatament al moll de recepció de forma sincronitzada.  
 • Implica una gran inversió per a la seva aplicació, ja que pot suposar el redisseny del magatzem o configuració d’un sistema de gestió de magatzems que permeti cross docking.  
 • Integració efectiva de tota la cadena de subministrament. El sistema d’etiquetatge, així com els sistemes d’informació utilitzats pels diferents agents ha de ser comú i compatible per a agilitzar els processos.  
 • Requereix d’un gran nombre de transportistes perquè el procés funcioni sense problemes, a més de que és necessari un alt volum de mercaderia perquè sigui rendible. 
 • Perill de coll d’ampolla. Si sorgeix algun problema dins de la sincronització en la supply chain pot suposar grans pèrdues econòmiques per a la companyia. 

Operario trabajando en el cross docking

Tipus de cross docking 

Cross docking directe o predistribució

Aquest tipus de cross docking és utilitzat amb productes d’alta rotació i frescos de dimensions reduïdes. En aquest cas, la manipulació és mínima perquè la mercaderia ve separada i preparada perquè es despatxi al més aviat possible cap al seu destí 

Cross docking indirecte o consolidat

En aquest cas, el cross docking indirecte si inclou una etapa de separació i re-etiquetat abans de ser enviada al moll sortint, ja que la mercaderia no està organitzada. Una vegada la mercaderia és rebuda s’envia a un centre de distribució (CEDI). És molt comú en cadenes o grans superfícies comercials. 

El papel que juega el cross docking en la cadena de abastecimiento

Quin paper juga el cross docking en la cadena de proveïment? 

Com ja hem pogut veure anteriorment, incorporar cross docking en la cadena de proveïment té molts avantatges i la seva correcta implementació pot reportar grans beneficis.   

Existeixen molts reptes als quals s’enfronten els enviaments dins de la denominada última milla, és a dir, l’últim trajecte que porta el producte directament al client. Factors com les exigències i expectatives dels consumidors, així com la creixent preocupació per la sostenibilitat estan posicionant el cross docking com una alternativa eficient dins de la cadena logística.   

Aquest sistema ‘antimagatzem’ s’ha convertit en l’opció perfecta per a millorar la rendibilitat global dels magatzems, així com un avantatge competitiu per als qui la utilitzen. 

Cross docking en la cadena de abastecimiento

Exemples d’empreses que usen cross docking 

Encara que cada vegada és una pràctica més estesa dins de la cadena de proveïment, a continuació et  mostrarem alguns exemples d’empreses que ja ho han incorporat en els seus sistemes de distribució. Veuràs que són empreses que operen en el sector automobilístic i alimentari, entre altres.   

 • Nacex 
 • FedEx 
 • Seat 
 • BMW 
 • Mercedes Benz 
 • Carrefour  
 • Grup Eroski 

 Es recomana que s’empri aquest tipus de tècnica logística quan existeixi un gran volum, mercaderia perible, promocions especials o rebaixes per a donar resposta als alts pics de demanda, així com per a productes de gran valor.  

Et pot interessar: Què s’aprèn en un postgrau de gestió de la cadena de subministrament? 

Si vols saber més sobre altres tècniques de logística i distribució no et perdis el postgrau en Supply Chain Management.

Articles semblants