5 diferències entre un líder i un cap

En qualsevol organització, és comuna trobar a persones que ocupen rols de lideratge i direcció. En molts casos, aquests rols es confonen i s’utilitzen indistintament per a referir-se a la mateixa persona, però la veritat és que hi ha una gran diferència entre ser un cap i un líder. En el següent article, t’expliquem què és exactament ser un líder o un cap i diferències entre ells.

Quines diferències hi ha entre un cap i un líder? 

Un cap és una persona que té autoritat i poder sobre un grup de treballadors. La seva principal funció és dirigir i controlar les tasques que han de dur a terme els seus subordinats. En canvi, un líder és una persona que té la capacitat d’inspirar i motivar a un equip per a aconseguir els objectius de l’empresa. El líder és capaç de guiar a l’equip i treballar conjuntament amb ells per a aconseguir els objectius de l’organització.

Característiques d’un cap 

Un cap s’enfoca a aconseguir els objectius, sense importar com s’aconsegueixin. Té una visió estratègica de l’empresa i s’enfoca a prendre decisions que la portin cap als objectius marcats. Un cap sol ser una persona que cerca culpables en lloc de solucions i té la necessitat d’imposar el seu criteri. També dirigeix al seu equip i cerca que compleixin amb els seus objectius sense importar com se sentin en el seu ambient laboral.

Característiques d’un líder 

En canvi, un líder s’enfoca a aconseguir els objectius treballant amb el seu equip. La seva missió és crear un clima laboral en el qual la resta de l’equip se senti còmode i motivat. El líder fomenta solucions en lloc de basar-se en la creença de buscar culpables i té una visió estratègica que li permet anticipar i solucionar problemes. A més, té intel·ligència emocional i és capaç de manejar les situacions de manera positiva per a aconseguir els objectius de l’equip fent-los partícips d’això.

5 diferències entre un líder i un cap 

Ara que sabem què és ser un líder i un cap, t’expliquem les diferències entre tots dos rols. 

1. Ambient laboral  

Una de les principals diferències entre un líder i un cap la trobem en l’ambient laboral que es genera sota la seva direcció. Un cap és una persona que té autoritat i cerca imposar el seu criteri en tot moment, fins i tot quan això pot no ser el més adequat per a l’equip o l’empresa en general. En canvi, un líder inspira al seu equip i cerca generar un clima laboral positiu i motivador, en el qual tots els membres de l’equip se sentin còmodes i puguin desenvolupar tot el seu potencial.

2. Gestió de problemes 

La forma en la qual gestionen els problemes que sorgeixen en el dia a dia de l’empresa també és diferent. Un cap busca culpables i tracta d’imposar sancions, sense preocupar-se per buscar solucions, ni d’aprendre i entendre els errors comesos, mentre que un líder reorienta la situació, s’involucra amb el seu equip per a trobar la millor solució als problemes, tenint en compte els punts de vista i les necessitats de tots els membres de l’equip.

3. Proximitat personal 

Un cap és una persona distant que es preocupa principalment per la consecució dels objectius i no per les necessitats personals dels membres de l’equip. En canvi, un líder busca conèixer al seu equip de manera personal, establint una relació de confiança i empatia que li permet conèixer les seves fortaleses i febleses, i motivar-los a aconseguir els objectius de l’empresa.

4. Lideratge i implicació 

Una altra diferència entre tots dos rols es troba en el seu nivell de lideratge i implicació en el treball diari de l’equip. Un cap dirigeix des de dalt, sense involucrar-se massa en el treball diari de l’equip, mentre que un líder treballa constantment al costat del seu equip, convenç i exemplifica amb el seu treball, inspirant-los i motivant-los per a aconseguir els millors resultats corporatius.

5. Resultats de l’equip 

Finalment, la diferència més important entre un líder i un cap la trobem en els resultats que obté el seu equip. Un cap pot aconseguir resultats a curt termini a través de la imposició i la pressió constant, però aquests resultats solen ser efímers i no sostenibles en el temps. Mentre que, un líder convenç i motiva al seu equip per a aconseguir resultats a llarg termini, basats en el treball en equip, la visió estratègica amb un pla d’acció i la intel·ligència emocional.

La gestió dels recursos humans és clau per a aconseguir els objectius de l’empresa i és necessari comprendre que, encara que un cap dirigeix i controla, un líder persegueix i convenç al seu equip per a aconseguir els millors resultats. Descobreix com convertir-te en un bon líder amb el postgrau en Lideratge i Habilitats Directives de l’Euncet Business School.

Articles semblants