Direcció d’operacions: què és i quines són les seves funcions

Una de les àrees funcionals de qualsevol empresa és la Direcció d’Operacions (DO). Ser conscient de la seva rellevància pot ser un factor decisiu per al rumb del negoci. 

Al llarg de les últimes dècades amb la globalització dels mercats, les operacions han experimentat canvis significatius. S’han transformat els processos i les organitzacions de les companyies: des de l’outsourcing de la producció i/o la distribució, passant per l’especialització de les cadenes de subministrament com a serveis, la irrupció del comerç electrònic i la gestió de la logística inversa. Sempre en evolució, l’àrea d’Operacions ha buscat respondre als compromisos amb el client d’una forma eficient i sostenible en el temps per al negoci. 

Ara més que mai, immersos en un entorn cada vegada més volàtil, incert, complex i ambigu, les Operacions segueixen en constant transformació per mantenir l’equilibri entre cost, servei i qualitat. Aquests canvis en l’entorn estan fent de la transformació digital una necessitat. A través d’ella, les Operacions evolucionaran cap a ecosistemes intel·ligents, interrelacionats i altament eficients, de manera que puguin respondre a les necessitats dels clients i consumidors de la forma més proactiva i assequible possible. Aquesta transformació necessitarà l‘adaptació de processos, fluxos, capacitats i habilitats en qualsevol organització. Serà indispensable conèixer aquestes palanques de canvi per gestionar adequadament el negoci i mantenir la seva competitivitat. A continuació, coneixeràs què és la Direcció d’Operacions i quines funcions té dins de qualsevol companyia. 

¿Qué es la dirección de operaciones?

Què és la direcció d’operacions? 

La Direcció d’Operacions és l’encarregada d’implementar els objectius estratègics de l’empresa. Així doncs, la Direcció d’Operacions gestiona els recursos necessaris per desenvolupar, produir i distribuir béns o serveis que satisfacin les necessitats dels clients. 

L’àrea d’Operacions és un pilar bàsic i imprescindible per a la competitivitat de l’empresa, i està involucrada des del desenvolupament del producte/servei, passant per la cadena de subministrament -compres, producció/execució projectes i logística (transport i magatzems)- fins a l’atenció al client. Gestiona productes o serveis, instal·lacions, inventaris, fluxos físics i financers, gestiona informació i, sobretot, persones. 

La planificació, l’aprovisionament, l’execució, el lliurament i les devolucions són activitats intrínseques a l’àrea d’Operacions que determinen la capacitat de resposta del negoci i el cost unitari dels productes/serveis. D’aquí la rellevància de tenir de la figura del director d’operacions. Ja saps què és la direcció d’operacions i coneixes la figura del director d’operacions, però, quines funcions té? 

Funciones del director de operaciones

Funcions del director d’operacions 

El perfil del director d’operacions ha esdevinvertit, amb el pas dels anys, en un càrrec estratègic per a les organitzacions. És la persona executiva que lidera les operacions de l’empresa i gestiona els recursos de la companyia per assegurar la implementació dels plans de negoci. 

La seva missió ja no és només la d’assegurar la cadena de valor en l’end-to-end (de proveïdor a client) també és la de maximitzar l’eficàcia dels processos, minimitzar costos i adaptar l’organització per garantir la rendibilitat de la companyia a llarg termini. 

Ser director d’operacions comporta una gran responsabilitat. D’aquesta figura depèn que es compleixin les directrius establertes per a la implementació dels plans de negoci. Per a aquest perfil es requereixen persones amb gran habilitat de lideratge, comunicació eficaç, talent per a la planificació estratègica, proactivitat, resolució de problemes i presa ràpida de decisions. 

ENTRE LES SEVES PRINCIPALS FUNCIONS HA DE: 

 • Establir l’estratègia de l’àrea d’Operacions conforme a l’estratègia de la companyia. 
 • Assegurar els resultats de servei, cost i qualitat conforme els objectius definits per la companyia, mitjançant la gestió eficient dels recursos de l’àrea. 
 • Garantir els requisits marcats pel marc regulador del sector en el qual opera i la legislació vigent. 
 • Millorar de forma contínua els indicadors de funcionament, maximitzant la productivitat de l’àrea. 
 • Definir el pla d’inversions segons les necessitats de la companyia. 
 • Gestionar el dossier de productes des del seu desenvolupament fins al lliurament a client. 
 • Definir l’estratègia de compres i política de proveïdors. 
 • Gestionar la capacitat en funció de la demanda. 
 • En companyies de transformació de productes, gestionar els centres productius i logístics per garantir la seva eficiència en termes de servei, cost i qualitat; maximitzant outputs i minimitzant inventaris. 
 • En companyies de prestació de serveis, gestionar els projectes per garantir la seva eficiència en termes de servei, cost i qualitat. 
 • Assegurar l’atenció al client i gestionar el flux d’informació rellevant per a la companyia. 
 • Assegurar el flux financer en tota la cadena de subministrament. 
 • Gestionar els recursos humans de l’àrea a nivell organitzatiu i a nivell d’habilitats necessàries per assolir els objectius del negoci. 

Ara que ja coneixes què és la Direcció d’Operacions i quines funcions té, descobreix més sobre la figura del director d’operacions i l’administració i direcció d’operacions logístiques amb els Executive Program de l’Euncet Business School, amb els quals et formaràs per ocupar un dels llocs en auge per a les organitzacions. 

Articles semblants