Ets una empresa? Per què has d’apostar pel talent universitari

La recerca de talent és una tasca clau per a l’èxit de qualsevol empresa. En l’entorn actual, cada vegada més competitiu i globalitzat, comptar amb treballadors qualificats i compromesos amb el projecte ha esdevingut una obligada necessitat.  

Les pràctiques en empresa són l’eina perfecta perquè les organitzacions reclutin i formin estudiants universitaris, oferint-los l’oportunitat de viure la seva primera experiència professional. 

En el següent article, t’expliquem en què consisteixen les pràctiques universitàries, els tipus que existeixen i quins beneficis té formar part de la Xarxa Euncet. 

En què consisteixen les pràctiques universitàries? 

Les pràctiques universitàries són unes eines de formació amb la qual els estudiants poden aplicar els coneixements teòrics adquirits durant els seus estudis en un entorn empresarial real.  

Generalment, els convenis de pràctiques universitàries són acords temporals entre una empresa i una universitat, amb els quals els estudiants poden realitzar activitats laborals relacionades amb el seu camp d’estudi sota la supervisió i orientació de professionals en actiu. 

Les pràctiques universitàries poden tenir diferents durades, que poden anar des d’unes setmanes fins a mesos. També poden ser remunerades o no remunerades, depenent de les regulacions i polítiques de l’empresa i el centre educatiu. Finalment, es poden considerar curriculars, si s’inclouen dins del pla d’estudis; o bé extracurriculars, si no les recull la formació, però poden realitzar-se de forma voluntària durant el període en què l’estudiant està cursant el programa. 

Quins beneficis té apostar pel talent universitari? 

Si ets una empresa, segurament aquesta pregunta te l’hauràs fet alguna vegada. Cada vegada, les organitzacions aposten més per impulsar la quota de talent jove a la seva plantilla a través de contractes en pràctiques. A continuació, t’ensenyem alguns dels beneficis que té apostar pel talent universitari: 

 1. Renovació i nous mindsets. Els estudiants universitaris aporten una perspectiva innovadora a les empreses. En estar en constant formació i actualització de coneixements, els estudiants poden oferir idees creatives i solucions transgressores als desafiaments empresarials. Això suposa una gran oportunitat perquè les empreses repensin i adaptin la seva cultura i forma de treballar. 
 2. Formació i desenvolupament de futurs professionals. Les pràctiques universitàries són una excel·lent oportunitat per formar i desenvolupar els futurs professionals. El fet que els estudiants apliquin i posin en pràctica el que aprenen en la seva formació acadèmica, fa que les empreses juguin un paper clau en el seu desenvolupament i creixement professional, promovent la seva integració en el mercat laboral. 
 3. Detecció de talent. Les pràctiques en empresa també són una gran oportunitat perquè les organitzacions identifiquin i detectin talent. Durant el període de pràctiques, les empreses poden avaluar l’acompliment dels estudiants en un entorn real de treball. Això els hi permet identificar aquells que destaquen i que podrien convertir-se en futurs treballadors de l’empresa. 
 4. Reforçament de la imatge de marca. Apostar pel talent universitari a través de les pràctiques en empresa pot tenir un impacte positiu en la imatge de marca de l’organització. En col·laborar amb universitats i brindar oportunitats de formació i desenvolupament als estudiants, les empreses poden millorar la seva imatge i reputació com a ocupadors compromesos amb la comunitat educativa i el desenvolupament dels joves talents, el que es coneix en anglès com a employer branding. Això pot ser un factor determinant per atraure els millors estudiants i futurs professionals a l’empresa.  
 5. Augment de la productivitat. Tot i que si bé és cert que molts dels estudiants universitaris no tenen amb experiència laboral prèvia, la seva actitud, el seu compromís i la seva dedicació poden contribuir a augmentar la productivitat de l’organització.  
 6. Diversitat i multiculturalitat. Les pràctiques universitàries també poden ser una oportunitat per promoure la diversitat i la multiculturalitat a l’empresa. Els estudiants universitaris provenen de diferents orígens i cultures, la qual cosa pot enriquir la dinàmica de treball i fomentar la creativitat i la innovació en l’empresa. A més, la col·laboració amb estudiants internacionals pot permetre a l’empresa expandir la seva visió i el seu abast en mercats internacionals. 

Què puc oferir als estudiants com a empresa? 

Com a empresa que aposta per les pràctiques universitàries, tens l’oportunitat d’oferir als estudiants una experiència formativa única i útil. A continuació, t’expliquem alguns aspectes clau

 • Formació i mentoria. Les empreses poden oferir als estudiants una formació adequada i una mentoria propera, proporcionant-los orientació, seguiment i retroalimentació constant per al seu desenvolupament professional. Això pot incloure l’assignació d’un supervisor o tutor que brindi orientació i suport durant el període de pràctiques, així com la participació en programes de capacitació i desenvolupament. 
 • Participació en projectes reals. Les empreses poden permetre als estudiants participar en projectes reals que els permetin aplicar els coneixements teòrics en un entorn empresarial existent. Això pot incloure l’assignació de tasques i de responsabilitats significatives que desafiïn els estudiants a posar en pràctica les seves habilitats i coneixements, i contribueixin al seu aprenentatge i creixement professional. 
 • Visió integral d’una organització i funcions. Durant el període de pràctiques, les empreses poden oferir als estudiants l’oportunitat de conèixer diferents àrees i funcions de l’empresa. Això els hi permet tenir una visió integral del funcionament de l’organització i descobrir els seus interessos i habilitats en diferents àmbits empresarials. 
 • Retroalimentació i avaluació. Les empreses poden proporcionar retroalimentació constant als estudiants sobre el seu acompliment i progrés durant el període de pràctiques. Aquest aspecte és fonamental perquè els estudiants identifiquin les àrees de millora. A més, una avaluació formal al final del període de pràctiques en format memòria ajuda a mesurar l’impacte i l’efectivitat del període de pràctiques. 
 • Oportunitats per crear contactes. Les empreses poden oferir als estudiants l’oportunitat d’establir contactes professionals. Això pot incloure la participació en esdeveniments de l’empresa, la interacció amb altres treballadors i professionals del sector, la possibilitat d’assistir a conferències o seminaris, i la connexió amb altres estudiants i Alumni de la universitat. El networking permet als estudiants establir relacions laborals i ampliar la seva xarxa de contactes, aspecte fonamental per al seu desenvolupament professional. 
 • Flexibilitat i equilibri. Les empreses poden oferir als estudiants en pràctiques universitàries flexibilitat horària i de localització. Aquest factor els hi permet combinar els estudis universitaris amb el seu contacte amb el món laboral.  
 • Remuneració i beneficis. Tot i que no totes les pràctiques universitàries són remunerades, les empreses poden oferir una compensació econòmica o beneficis addicionals als estudiants durant el seu període de pràctiques. Això pot incloure un salari o una beca, així com beneficis com assegurança mèdica, accés a instal·lacions de l’empresa, programes de benestar o descomptes en productes o serveis. Oferir una remuneració o beneficis als estudiants pot ser una manera de reconèixer i valorar la seva contribució a l’empresa, i pot augmentar així la seva motivació i compromís. 

Quins avantatges té formar part de la Xarxa Euncet?

La Xarxa Euncet és el punt de trobada entre organitzacions, entitats i la comunitat universitària, que té com a objectiu connectar el talent universitari amb el món empresarial per contribuir i potenciar el seu desenvolupament personal i professional. 

Entre els principals avantatges que té formar part de la Xarxa Euncet com a empresa, destaca: 

 • Accés al talent universitari. Ser part de la Xarxa Euncet permet a les empreses accedir al talent universitari d’alta qualitat. Els estudiants de l’Euncet Business School estan formats en àrees del món empresarial. 
 • Enfortiment de la imatge de marca. Ser part d’una xarxa d’empreses col·laboradores d’una universitat pot millorar la imatge de marca de l’empresa. Això pot ser percebut com un suport a la qualitat i reputació de l’educació oferta per la universitat i com una mostra de compromís amb la comunitat educativa i amb el desenvolupament de joves talents. L’enfortiment de la imatge de marca pot tenir un impacte positiu en la percepció de l’empresa per part dels clients, empleats actuals i potencials, i altres grups d’interès. 
 • Col·laboració amb la universitat. Formar part de la Xarxa Euncet implica establir una col·laboració activa amb l’Euncet Business School. Això pot incloure la participació en activitats conjuntes com conferències, tallers, programes de mentoria, projectes de recerca o consultoria, i altres esdeveniments o iniciatives impulsades per la mateixa universitat. La col·laboració amb l’Euncet Business School pot ser una oportunitat per intercanviar coneixements, experiències i millors pràctiques amb acadèmics, estudiants i altres professionals del sector. A més, pot generar oportunitats de desenvolupament de projectes conjunts que beneficiïn tant a  l’empresa com a la universitat. 
 • Oportunitat de contribuir a la formació de futurs professionals. Formar part de la Xarxa Euncet implica tenir l’oportunitat de contribuir a la formació de futurs professionals. En oferir pràctiques universitàries als estudiants, les empreses poden col·laborar en el seu procés d’aprenentatge, proporcionant-los experiències pràctiques en un entorn real de treball. Això permet a les empreses influir en la formació dels estudiants, desenvolupar les seves habilitats i capacitats, i preparar-los per a la realitat empresarial. A més, en col·laborar amb la universitat en la formació de futurs professionals, les empreses també contribueixen al desenvolupament de la comunitat i a l’enfortiment del teixit empresarial local. 

Apostar pel talent universitari no només és una mostra de compromís de la marca per generar oportunitats a les generacions que venen, sinó que també és l’ocasió perfecta per potenciar el desenvolupament i la competitivitat del negoci incorporant noves visions i formes de fer.  

Descobreix més sobre com aprofitar el potencial universitari amb la Xarxa Euncet. 

Articles semblants