EUNCET - 5 estilos de liderazgo para gestionar equipos
Array ( [image] => EUNCET - 5 estilos de liderazgo para gestionar equipos [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

5 estils de lideratge per gestionar equips

Gestionar equips és una tasca complexa que requereix d’un lideratge que estigui a l’altura. Ara , no tota mena de lideratge per gestionar equips és igual. De fet, aquesta és la raó per la qual des de l’Euncet Business School volem oferir 5 visions diferents sobre el lideratge empresarial. La major o menor fortuna a l’hora d’ aplicar una o altra una empresa depèn en gran part de la naturalesa d’aquesta. És per això que et recomanem seguir llegint per conèixer més sobre aquest punt. Igualment, pots consultar la nostra formació específica en lideratge empresarial. Et sorprendrà tot el que tens al davant. 

1.- Lideratge autoritari

Un lideratge autoritari per gestionar equips és aquell en què totes les decisions passen exclusivament pel líder. En efecte, en el cas d’aquest tipus de líders ells són els que prenen les decisions de forma unilateral i no busquen en els membres que componen el grup capacitat d’iniciativa o creativitat. Solen ser líders fruit d’una jerarquia organitzada i predisposada des de dalt cap a baix. Per això, el lideratge autoritari no té en compte les visions dels altres: organitza els seus propis plans, assigna ell mateix els objectius i designa els responsables de les tasques segons el seu judici. Això fa que la seva forma de treballar sigui a través de la recompensa i el càstig clàssics, sense motivació o sinergia. 

Cal dir que un lideratge per gestionar grups de tipus autoritari permet assolir els objectius amb més seguretat. Això es deu al fet que només una persona coneix i hi condueix. Igualment, un lideratge d’aquest tipus fa que només el líder assumeixi les responsabilitats. 

2.- Líder carismático

Este tipo de liderazgo para gestionar equipos tiene bastantes componentes contrarios a los del anterior que hemos descrito. En el caso del líder carismático sus principales fuertes están en su personalidad y la capacidad que tiene para suscitar en los demás cierta fascinación. Este no es un factor económico o empresarial que sin embargo puede afectar muy positivamente a la actividad de la empresa. Como hemos dicho, cada perfil puede ser idóneo para un tipo de actividad.

Y es que uno de los puntos fuertes del líder carismático es que puede hacer funciones de relación no solo con su propio equipo sino también con otros agentes externos a la empresa. Es un líder que puede ofrecer una visión muy positiva y conseguir cosas que otros no podrían lograr gracias a su carácter.

3.- Líder transformador

Un líder transformacional és una figura professional que sorgeix precisament de les necessitats concretes de les empreses de l’actualitat. Aquestes empreses es mouen en un món en el qual es necessiten respostes ràpides, criteri per emprendre la innovació i alhora la capacitat de poder aprofitar tots els recursos intangibles que puguin sumar a l’activitat empresarial. En aquest sentit el perfil de líder transformacional per gestionar equips incorpora una mica de cadascun dels perfils anteriors i els següents dels quals parlarem. 

És un professional accessible per al seu equip però alhora creatiu en les seves decisions. Té en compte els altres però és capaç de comunicar exactament el que vol perquè la seva plantilla sumi. D’altra banda, té bones capacitats per al treball i la reunió en grup i dona seguretat i empatia al seu equip. Es tracta per tant d’un líder molt complet que pot complir gran nombre de funcions.  

4.- Lideratge per tasques

Aquest tipus de lideratge per gestionar equips està més aviat enfocat en una perspectiva pragmàtica sobre la realitat. En efecte, en moltes ocasions es treballa amb un equip que ha de dur a terme determinada tasca. Els líders per a tasques són molt recomanables quan es tracta de complir amb un objectiu a mitjàllarg termini. Són capaços d’executar aquestes tasques i tots els processos necessaris per a la seva consecució en poc temps. Per això són especialment indicats per a tasques de producció en sèrie o en general treballs per volum, estacionalitat o amb plantilles canviants. 

5.- Lideratge participatiu

En el cas del lideratge participatiu qui porta la veu cantant és precisament el que decideix compartir-la amb els altres. Tracta sempre de mediar amb els altres membres de l’equip i fer que participin per treure‘n el màxim partit i les capacitats. Si quan es produeix algun conflicte són ells els que han de tenir l’última paraula, un avantatge que tenen els líders participatius és que implementen el compromís i les bones pràctiques de qualsevol equip humà. És per això que són molt empleats en empreses que volen augmentar el seu rendiment o la qualitat dels seus serveis 

A l’Euncet Business School comptem amb una àmplia formació per a professionals dedicats a gestionar equips com és el postgrau en Desenvolupament Directiu. Aquesta formació l’oferim de la de docents vinculats al món empresarial.