Las 7 etapas del proceso de toma de decisiones en la empresa
Array ( [image] => Las 7 etapas del proceso de toma de decisiones en la empresa [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Les 7 etapes del procés de presa de decisions a l’empresa

El procés de presa de decisions en una empresa és una fase delicada ja que, per prendre-la, cal tenir tota la informació possible. 

Quan es presenta el moment de prendre una decisió s’està davant de diverses alternatives amb camins i opcions diferents. Com saber quina és la millor? 

Els resultats de totes les accions que prenem responen a qüestions que s’han hagut d’adoptar. Són procediments que s’han enfrontat a unes etapes que ofereixen una solució. Amb tot i que aprèn a gestionar millor els recursos que afecten en el procés de presa de decisions. 

Identificar el problema 

En primer lugar, para gestionar como es debido el proceso de toma de decisiones, lo más importante es detectar el problema. Conocer la problemática y las distintas opciones para solucionarla será el punto de inflexión para analizar el motivo que se nos presenta y conocer su naturaleza. Solo de este modo se sabrá si la situación se puede considerar un problema y plantearte cómo resolverlo.

Identificació dels criteris per dur a terme el procés de presa de decisions 

Assenyala la pauta que t’ajudarà a resoldre el problema. Sempre hi ha diversos mètodes que afavoreixen la presa de decisions en una empresa, només cal identificar-los. Els responsables de prendre decisions en una empresa saben que tenen un ampli ventall de possibilitats per afrontar aquesta problemàtica. D’entre totes elles, han de saber identificar quines seran les millors i les que aportaran un benefici més gran per a la companyia. 

Ponderació de criteris 

Els criteris seleccionats per gestionar el procés de presa de decisions han de ser ponderats per conèixer quins són els més eficients per a la presa de decisions final. Sabràs quin és el millor perquè es postularà com el preferent. 

Detecció i anàlisi d’alternatives 

En alguns casos, en el procés de presa de decisions, es pot donar el cas que la ponderació de les opcions possibles no siguin les més adequades. En aquest cas, es pot obrir la veda a alternatives factibles que siguin capaces d’oferir una solució. La persona responsable d’adoptar la resolució ha d’estudiar les possibles alternatives. Cal estar en coneixement dels punts forts i els febles de cadascuna d’elles. S’han d’analitzar i comparar per poder aclarir si veritablement poden ser una alternativa viable. 

Selecció d’una alternativa 

Un cop conegudes i avaluades les alternatives, arriba el moment de decidir quina opció escollir. S’escollirà la millor opció per al bon funcionament i el rendiment de l’empresa. 

Implantació de la decisió 

El primer pas és comunicar-la a les persones afectes i aconseguir que l’acceptin. Això serà més senzill si les persones encarregades de dur-la a terme o d’acotar-la formen part del procés de presa de decisions. Però cal recordar que la decisió final també ha de respondre i respectar la planificació empresarial, l’organització i la direcció organitzativa. 

Avaluació d’aquesta 

Un cop seleccionada i implantada la solució, arriba el moment d’avaluar-la. Conèixer com ha estat adoptada i, el més important, si ha corregit el problema. Finalment, és convenient realitzar un estudi que analitzi i documenti com s’ha procedit a la presa d’aquesta decisió. Per determinar una correcta avaluació, es poden seguir aquests passos. 

  • Objectius resolts. El procés de presa de decisions s’haurà acabat satisfactòriament si aquest compleix amb les expectatives esperades. També és important saber si les parts implicades han acceptat positivament el repte. 
  • Analítica i informe de seguiment. És convenient realitzar un informe final on es determinin els factors que han intervingut en el procés de presa de decisions i com han influït. 
  • Altres apunts. Afegeix a les teves estadístiques empresarials els mètodes utilitzats, així com introduir les dades recopilades i estudiades per a futurs procediments. Resulta molt útil tenir catalogat qualsevol pas per al futur. 

Si la problemàtica encara persisteix, s’haurà de recórrer a una altra solució. 

Conèixer les etapes del procés de presa de decisions a l’empresa és propi d’un directiu i de les persones que gestionen una companyia. Aprèn com gestionar una organització i com fer front a aquestes situacions en el nostre màster certificat MBA.