Com ens ajudarà Google Bard? Un nou chatbot IA

El fenomen chatbot ha arribat per quedar-se i, després de l’èxit del ChatGPT d’OpenAi, Google no ha volgut perdre la seva oportunitat. La companyia estatunidenca ha apostat per Google Bard com a alternativa a ChatGPT.  

En el següent article, t’expliquem en què consisteix aquesta nova intel·ligència artificial de Google i el seu funcionament.  

Google Bard: Què és? 

Google Bard és el chatbot, encara en fase experimental, amb el qual Google pretén plantar-li cara a ChatGPT. Aquesta intel·ligència artificial (IA) utilitza com a tecnologies LaMPDA (Language Models for Dialogue Applications), PaLM i Imatge and MusicLM.  

El seu principal potencial és que s’alimenta directament del mateix cercador de Google per treure la informació. 

El nou chatbot de Google 

Google Bard utilitza com a llenguatge PaLM 2 i és bàsicament una IA conversacional experimental, és a dir, és un model de llenguatge i no un model de visió artificial com és DALL-E 

Com un altre dels seus punts forts, trobem que permet dictar per veu les preguntes, així com reproduir en veu alta les respostes. 

Aquest chatbot de Google està disponible en més de 40 idiomes i està present a més de 180 països. 

Funcionament de la intel·ligència artificial Bard 

Des del mateix Google defineixen Google Bard com un “col·laborador creatiu”. Aquesta eina s’ha de concebre com un complement a la recerca de Google i no com un cercador en si. 

Disposa de la seva pròpia URL i interfície i la seva tecnologia permet aprendre i generar respostes precises a preguntes profundes gràcies a l’ anàlisi que fa de la gran base de dades de què disposa el motor de recerques a internet. D’aquesta manera, Bard genera idees, crea històries i resumeix textos extraient informació des de diferents perspectives, a diferència del ChatGPT, el qual basa la seva interacció a generar converses fluides i obtenir respostes coherents. 

Com ens podrà ajudar Google Bard en el dia a dia? 

La majoria de les empreses, independentment del sector que siguin, poden millorar el seu rendiment i eficiència incorporant en els seus fluxos i sistemes de treball aquest tipus d’ eines.  

Google Bard permet sintetitzar i fer més comprensibles informacions consultades pels usuaris en l’eina d’una forma fàcil, concisa i amb un llenguatge natural que també ajuda a resumir textos, aplicar correccions i llegir-lo. 

Aquest chatbot de Google ofereix, a més, 5 formes diferents de respostes segons diferents tipus de to i estil: senzill, llarg, curt, professional o informal.  

Una altra de les característiques més rellevants de Google Bard, i que una vegada més demostra el potencial de la companyia, és que aquest chatbot té l’opció d’exportar i compartir arxius d’altres aplicacions i serveis de la companyia com poden ser correus electrònics (Gmail) o documents (Google Docs). A més, inclou una funcionalitat que integra Google Lens, opció amb la qual es pot identificar el que mostra la imatge i generar un text a partir d’ella. 

Una altra de les seves utilitats és que també pot ser de gran ajuda a l’hora d’identificar tendències i patrons dels consumidors, ajudant així les empreses a conèixer millor els seus clients i clients potencials. 

Des de Google preveuen integrar Adobe Firefly per convertir d’una manera més fàcil i immediata qualsevol idea creativa en imatges de qualitat, les quals seran compatibles amb Adobe Express. 

Malgrat les nombroses bondats que presenta aquest complement, les autoritats europees continuen posant el focus en la seva preocupació per la gestió de les dades que es realitza. Per això, des de l’Eurocambra s’ha aprovat la primera llei que regula, en certa mesura, la Intel·ligència Artificial, demostrant així el compromís per vetllar per la seguretat dels ciutadans davant d’aquest tipus de tecnologies.  

Quan serà el llançament de Bard AI de Google a Espanya? 

Des del 13 de juliol ja es pot utilitzar a Espanya Bard AI. Actualment només està disponible en castellà, però la companyia preveu incorporar idiomes addicionals com el català, el basc i el gallec, adaptant-se així a les peculiaritats que presenta la península a nivell lingüístic. 

Com succeeix amb qualsevol tecnologia en l’actualitat, Google Bard està en constant procés d’aprenentatge i millora, per la qual cosa s’esperen més novetats a curt termini com és la seva integració en el sistema de navegació. 

Si t’ha semblat l’article, no et pots perdre el Global Executive Master d’Euncet Business School amb el qual podràs aprendre a incorporar aquesta i altres tecnologies per aconseguir que siguin l’avantatge competitiu del teu negoci.  

Articles semblants