Jornada Outdoor Training per als estudiants de màster oficial

En el seu tercer dia de classe, els estudiants del Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses i del Màster en Tecnologies Aplicades al Màrqueting van poder gaudir d’una jornada Outdoor Training al campus de Can Dragó d’Euncet, situat a Barcelona. L’objectiu era que els estudiants poguessin desenvolupar competències relacionades amb la comunicació interpersonal i el treball en equip.

Per això, es van organitzar diferents activitats durant el matí. En la primera, van poder reforçar la confiança grupal i l’autosuperació amb un joc anomenat “El tente tieso”. En la segona activitat van treballar la comunicació per entendre la diferència entre la transmissió d’informació i la comunicació, així com les conseqüències d’una comunicació incorrecta. 

Després d’una breu pausa, les activitats van seguir amb l’exercici “Camp d’escorpins” amb el qual es volia treballar la comunicació no verbal tinèsica, la retentiva, el suport, així com també la responsabilitat individual en el resultat d’equip i la col·laboració grupal. A continuació, els estudiants van poder reforçar la comunicació no verbal paralingüística, els rols d’equip i lideratge amb l’exercici “El pastor i les ovelles” i millorar la seua comunicació no verbal proxèmica amb l’exercici “El ciempiés”.

Abans d’acabar la jornada Outdoor Training amb un dinar, els alumnes van fer una reflexió final sobre el desenvolupament de les activitats programades.

Articles semblants