Lideratge empresarial: com ser un bon líder?

A l’Euncet Business School sabem l’important que és el lideratge empresarial. Per això podem oferir-te la millor formació relacionada amb això. Com a exemple, el nostre postgrau en Lideratge i Habilitats Directives. Totes elles amb el millor equip de docents i el màxim enfocament al món empresarial. Deixa que et parlem ara de lideratge empresarial. 

Lideratge empresarial: qualitats d’un líder perfecte 

Un líder és una persona que pot treure-li el màxim partit a un grup humà i/o tècnic i, alhora, fer amb això que s’interioritzi un mètode pel qual els rendiments no només s’optimitzen a curt termini sinó sobretot i més important també a mitjà i llarg. 

1.- Treballar més que els altres

Un líder ha de ser sempre un exemple per al seu equip. En certa manera, ha de controlar múltiples detalls alhora, coordinar-los i fer veure als altres que compta amb la suficient seguretat com per fer-ho. Només hi ha un mètode per aconseguir-ho i consisteix a treballar més que la resta dels membres d’aquest equip. 

En efecte, moltes persones pensen que un líder treballa més per donar exemple: però, no és que el líder faci més feina, sinó que fer més feina fa un líder. El nivell d’informació que requereix per coordinar el seu equip i les responsabilitats que haurà d’assumir fan necessari que treballi més que els altres: d’aquí, a més de la seva bona tasca naixerà l’exemple per als altres. 

2.- Capacitat organitzativa

Com hem dit, un líder ha de manejar gran quantitat d’informació en la gestió d’un equip. Però també ha de poder donar-li sentit i organitzar-la per poder treure-li el màxim partit al seu equip i a les seves decisions. Per això, ha de tenir capacitat per visualitzar els objectius i les estratègies més adequades per aconseguir-los. 

Aquest és el segon pas del que ha de considerar el lideratge empresarial: obtenir la informació necessària per fer una gestió idònia dels recursos de què es disposen.  

3.- Versatilitat emocional

En aquest punt el que el lideratge empresarial ha de buscar és una capacitat per dominar cada situació. Un líder empresarial ha de saber relacionar-se en qualsevol situació possible. Això requereix de l’anomenada intel·ligència emocional o empatia per poder reconèixer el perfil de l’altra persona i els punts en què podem incidir per obtenir bons resultats. 

És un aspecte fonamental si el que volem és formar equips i ambients de treball competitius i amb una atmosfera on tots poden sentir-se partícips i sumar. 

4.- Decisió i inseguretat

Una cosa important que atorga la formació especialitzada de l’Euncet Business School és la seguretat que dona als qui la reben. En efecte, amb la nostra formació creem professionals amb totes les eines i recursos provinents del món real i empresarial, capaços de prendre decisions amb seguretat i capacitats suficients. 

En el lideratge empresarial aquesta és crucial que fa líder una persona: qui totes les altres hi confiïn. És un valor intangible que suma moltíssim a qualsevol companyia i qualsevol grup humà. 

5.- Responsabilitat

El paper de líder pot ser apassionant. És un rol que exigeix una gran capacitat, grans oportunitats i, alhora, una gran responsabilitat. En efecte, si reunim les característiques i tasques de les quals venim parlant, ens adonem que totes engendren una gran responsabilitat. 

Un líder l’ha d’assumir, fins i tot quan hagi pres decisions equivocades. És molt important que una persona que assumeixi el lideratge empresarial estigui posteriorment disposada a assumir la seva responsabilitat sense delegar en d’altres. Fer-ho suposaria un deteriorament en la confiança que l’equip diposita en ell i que, al cap i a la fi, és la que fa possible la seva tasca. 

En definitiva, un líder ha de ser un gestor responsable de múltiples nivells. Alguns d’ells inclouen els dels equips humans involucrats, altres els de les tasques organitzatives associades a les tasques de l’empresa. D’altres, en definitiva, a les emocions i habilitats socials involucrades en qualsevol procés empresarial i/o de negociació. Un professional versàtil que a l’Euncet Business School som especialistes a formar. 

Articles semblants