Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Què és el lideratge orgànic?

Cada vegada hi ha una major conscienciació sobre el paper que juguen els directius i alts càrrecs a les empreses. Des de la revolució industria l’han sorgit una infinitat  d’estudis i investigacions sobre els diferents tipus de lideratge que han anat apareixent en funció de les noves necessitats de la societat i l’economia.   

I és que, el lideratge és una de les claus essencials per al creixement, desenvolupament i sostenibilitat de les organitzacions. Ara bé, què és el lideratge orgànic? què el fa fonamental en l’actualitat? En el següent article, t’expliquem què és aquest nou model que vol trencar amb la visió mecanicista actual.  

En què es diferencia el lideratge orgànic i el lideratge transformacional? 

Entenem per lideratge orgànic aquell model que trenca amb la visió mecanicista partint de la visió, els valors i la vivència. Amb aquesta mirada integral i orgànica els líders tenen en compte el creixement i desenvolupament de les persones tant en els seus aspectes racionals, afectius, inconscients com supra racionals.   

El líder orgànic entén l’ésser com a objecte del pensar i subjecte pensant, és a dir, en tota la totalitat de les seves dimensions humanes concebent-lo com a part d’un tot. Percep el lideratge com una construcció de l’ésser. Primer ens hem de conèixer i treure el millor de nosaltres (autoconeixement) per poder liderar equips motivats i eficaços capaços d’explotar el seu talent.    

Cada vegada són més importants els aspectes relacionals, i les organitzacions no n’escapen. Encara hi ha empreses que prioritzen la reducció de costos a qualsevol preu, encara que aquest vagi en detriment dels treballadors. Aquesta visió basada en el mecanicisme fragmentat concep les persones com un mer record humà, i no com un igual capaç d’aportar i sumar al projecte comú, l’organització.   

Ja no només s’ha de tenir en compte la dimensió de la competència. El líder orgànic és l’encarregat de construir la cultura de l’empresa posant les persones al centre. Ha de desenvolupar una estratègia que  creï aquesta cultura amb la qual s’identifiquin els treballadors i se sentin part del projecte.  

Lideratge orgànic i lideratge transformacional  

El lideratge transformacional és un tipus de lideratge organitzacional que també posa al centre les persones, tot i que aquest tipus de lideratge és menys espiritual que  l’orgànic.   

Està format per àrees d’influència amb les quals els líders transformacionals generen canvis transcendentals en els membres de les empreses, ja sigui en les seves actituds com en les seves idees. Amb això, fomenta el compromís amb els objectius i estratègies de la companyia.   

Altrament dit, el líder transformacional promou la consciència dels seus treballadors, vistos com a seguidors, per canviar el statu quo a través d’una visió compartida.    

El seu poder d’influència es basa en la capacitat de carisma, admiració, respecte i confiança que genera a través d’un comportament basat en principis ètics i morals.   

Aquest és un dels estils de lideratge que concep l’aprenentatge com a font d’adaptació, flexibilitat i transformació. Un líder en una constant actualització de coneixements i habilitats. A més, desenvolupa la seva intel·ligència emocional per millorar les relacions amb els seus seguidors a través de l’empatia, confiança i motivació amb la qual assolir la visió i objectius organitzacionals.  

Què estudiar per saber com liderar un equip de treball? 

Els estils de lideratge han anat evolucionant, però el seu paper sempre ha estat el mateix: marcar cap a on ha d’anar l’empresa i com passar d’aquesta visió a la pràctica.   

Hi ha molts tipus de lideratge empresarial, però no tots preparen d’igual manera els directius a l’hora de saber com liderar un equip de treball.  

Tot i que moltes de les habilitats directives són inherents o s’han après de forma inconscient, la realitat és que per ser un bon líder cal entrenar una sèrie d’habilitats  com la intel·ligència emocional, cada vegada  més determinant en la gestió organitzativa de les empreses.  

Et pot interessar Què pot aportar un programa d’habilitats directives a la teva carrera?  

Com ser un bon líder? Segurament, si t’estàs preguntant això és que ja vas ben encaminat a aconseguir-ho. Un líder està en constant autoconeixement i sempre treballa per aconseguir la seva excel·lència tant en les seves competències com en les seves habilitats qüestionant tot en tot moment.  Aquest afany per conèixer(se) és el que potencien formacions especialitzades en habilitats i desenvolupament directiu.   

A l’Euncet Business School oferim el postgrau en Lideratge i Habilitats Directives. A més, conscients de la importació del lideratge holístic, també comptem amb el postgrau en lideratge Orgànic i Transfologia.  

Et pot interessar: Lideratge empresarial: com ser un bon líder? 

Característiques d’un bon líder orgànic 

Per ser un bon líder orgànic és fonamental crear una xarxa cooperativa de recursos humans motivats i que s’identifiquin amb l’objectiu empresarial.  

Com actua en la gestió d’una crisi? 

Un líder orgànic és conscient que el desenvolupament de l’empresa es dóna gràcies a l’oportunitat d’integrar i liderar eficaçment un equip de treball de manera harmònica.” L’ordre de l’ésser determina  l’ordre de l’actuar”, així és com José Kentenich parla sobre una de les tres dimensions que formen part de la Visió Orgànica Tridimensional: el Ser, la Interioritat i la Temporalitat.  

Davant d’ una situació de crisi el líder orgànic valora les circumstàncies i actua en conseqüència d’una manera harmònica, estratègica i planificada. Sempre des d’una visió estratègica empresarial centrada en les competències de les persones, l’organització de l’empresa, la motivació i la cultura i valors corporatius.  

Quines tècniques fa servir per al lideratge d’equips? 

El lideratge orgànic situa l’ésser humà i  el seu poder de transformació al centre, i des d’aquesta premissa és de la que parteix a l’hora de liderar equips.   

Et pot interessar: La importància de les habilitats directives en el treball en equip  

Entre els models de treball destaca el model 5C:  

  1. Complementarietat: cada membre de l’equip està especialitzat en un camp concret del projecte, per la qual cosa cada esforç suma al total. 
  2. Coordinació: l’organització i cooperació és fonamental perquè el projecte prosperi. Tot i que el líder és el màxim responsable, el grup de professionals també ha de complir amb la seva funció per assolir l’objectiu  comú.
  3. Comunicació: com en tot, la comunicació és un dels elements clau perquè tot funcioni.  Ha d’existir una comunicació oberta entre tots els membres de l’equip per coordinar totes les accions. 
  4. Confiança: dins de l’equip de treball tots els membres han d’anteposar l’èxit grupal al propi. Han de confiar entre tots ells, ja que només així és com s’aconseguirà assolir l’objectiu  comú. 
  5. Compromís: cada membre dona el millor de si mateix posant tot el seu emprenyament i esforç per sumar a l’equip. 

A més d’aquest model, el líder orgànic ha de potenciar el desenvolupament i empoderament dels seus col·laboradors, per gestionar així equips d’Alt Rendiment. Això només es pot aconseguir alineant el compromís individual i el col·lectiu amb els valors de l’equip i, per tant, de l’organització. 

Et pot interessar: Tècniques directives que ha de desenvolupar un líder 

Comunicació i llenguatge d’ un bon líder 

Una altra de les habilitats que ha de tenir un bon líder orgànic és la capacitat de comunicació i llenguatge, verbal i no verbal. Com a líder, és la persona encarregada de transmetre l’estratègia, la visió i els objectius de la companyia. És fonamental que treballi per aconseguir una comunicació efectiva entre ell o ella, i els membres de l’equip.   

Quan el canal de comunicació falla, sorgeixen situacions conflictives o problemes que acaben obstaculitzant el fi comú: assolir l’objectiu empresarial fixat.   

Sense una bona comunicació el lideratge es dilueix. La comunicació, el llenguatge i l’organització són elements que determinaran l’eficiència en els processos i els resultats en la productivitat. Per a això, el líder orgànic ha de saber escoltar i empatitzar amb els membres de l’equip per construir així una relació bidireccional, efectiva i transparent.   

Si vols saber més sobre altres tipus de lideratge participatiu o lideratge d’equips no et pots perdre els postgraus en Lideratge Orgànic i Transfologia de l’Euncet Business School i Transphology