Digital marketing manager: quina és la seva funció en l’empresa?

Avui dia tot el relacionat amb internet i el món online no sols és tendència, sinó que està en una evolució constant. Per això, no deixen d’aparèixer noves professions relacionades amb aquests camps, i una de les quals està pujant amb més força és la de Digital Marketing Manager. Però, qui és i quines són les seves funcions dins d’una empresa?

Què és un digital marketing manager?

És el responsable de dur a terme i executar el pla de marketing digital. Per això, el primer que hem de saber és en què consisteix, com es prepara i com ha d’executar-se un d’aquests plans. Perquè un dels errors que solem cometre en començar la nostra marxa online és la de crear webs i xarxes socials a la babalà, sense tenir en compte les pautes que hem de seguir. Un pla de marketing digital pretén evitar, precisament, això. És un document que recull els objectius que volem aconseguir i l’estratègia que durem a terme per a aconseguir-lo. Es compon dels següents punts:

  • Anàlisi inicial: Intern (què fem amb la nostra web, perfils socials, publicitat, mailing, SEO…), extern (què fa la competència del mateix sector) i DAFO.
  • Detecció del públic objectiu: A qui ens dirigim? Hem d’obtenir totes les dades sociodemogràfiques disponibles.
  • Definició d’objectius: En marketing, solen passar per augmentar el trànsit de la web, les vendes, o captar leads. D’altra banda, trobem els relacionats amb el branding: Donar a conèixer la nostra empresa, producte o servei.
  • Estratègia: Depèn directament dels punts anteriors. Volem atreure públic a la nostra web? Pot ser que la millor opció sigui crear un nou blog i mantenir-lo actualitzat. Volem augmentar les vendes? Potser hem d’augmentar la nostra presència en xarxes socials o la inversió en publicitat online.

Després d’elaborar aquesta última estratègia, al nostre digital Marketing manager li tocarà gestionar l’entorn digital i tot el que té a veure amb el marketing online.

Les funcions del responsable de marketing digital

En la línia de tot l’exposat en el punt anterior, i sent més concrets, un digital marketing manager s’encarrega de les següents tasques:

Estar al corrent de les tendències del sector

Una de les seves principals funcions és estar al corrent de totes les novetats. En internet és fonamental avançar-se a la competència, oferir novetats i parlar sobre això, per a posicionar abans que els altres. Per això, el nostre expert en marketing ha de manejar eines d’anàlisis com Google Trends. Ha de fer també anàlisi i seguiment de la competència, per a saber què estan fent, la qual cosa es coneix com a benchmarking.

Ha de gestionar l’estratègia de brànding

En aquest cas, sol compondre’s de tres punts:

  • Millorar la visibilitat de la marca.
  • Millorar la reputació d’aquesta.
  • Cuidar la imatge que es transmet als usuaris.

Per a això, ha de desenvolupar una estratègia que passi, per exemple, en enviar mailings curts i personalitzats, i controlar la usabilitat de la pàgina web.

Crear continguts de qualitat

Vinculant directament amb el branding, o gestió de la marca de la nostra empresa, ja que també ajuda amb la visibilitat i la reputació, un digital marketing manager ha de ser capaç de generar continguts de qualitat per a diferents plataformes. Entre elles, la pàgina web, el blog, les xarxes socials o el ja esmentat mailing. A més, ha de ser capaç de posicionar-ho correctament. D’aquesta manera, busquem augmentar l’abast de les nostres publicacions, generar comunitat i millorar l’engagement amb el nostre públic.

Gestió de les xarxes socials

Les RRSS no impliquen només compartir contingut aleatori o replicar el que pugem al blog. El responsable de marketing ha d’analitzar quin és el nostre públic i a través de quina xarxa social podem aconseguir-li. A més, ha de ser capaç de comprendre quin tipus de contingut li interessa i gestionar la comunitat, possibles queixes i resoldre crisis.

Anàlisi de resultats

Un pla estratègic no funciona si no mesurem resultats. És l’últim pas per a comprendre l’evolució i veure si hem assolit els nostres objectius. A més, gràcies a ell, un digital marketing manager serà capaç de veure quines estratègies funcionen i quines no.

Si vols convertir-te en l’expert que totes les empreses necessiten, no dubtis a formar-te com a professional. Gràcies al nostre postgrau en Direcció de Marketing, coneixeràs les últimes tendències i podràs aprofitar-les per a obtenir els màxims beneficis.

Articles semblants