5 mesures per a l’èxit del disseny de la cadena de subministrament

El disseny de la cadena de subministrament forma part de les tasques que normalment ha de dur a terme un supply chain management. Tanmateix, aquest disseny pot tenir una sèrie de condicionants que s’han de conèixer prèviament. Amb ells, podrem fer una planificació idònia per poder treure-li el màxim partit a aquesta cadena de producció. Des de lEuncet Business School podem ensenyar-te com fer-ho. Comptem amb els millors professionals vinculats al món empresarial per a això. No obstant això, com a bestreta t’oferim a continuació algunes mesures per a l’èxit en el disseny de la cadena de subministraments. 

1.- Visión global

La primera mesura que hem de tenir sempre en compte en el disseny de la cadena de subministraments és que aquesta és en realitat l’expressió d’un conjunt. Així, el disseny de la cadena de subministraments inclou subministraments, distribució i fabricació. En el subministrament s’han de tenir en compte aspectes com on i com s’aconsegueixen les matèries necessàries per al proveïment de la producció.  

En el cas de la distribució, cal vigilar la comunicació amb els diferents agents involucrats en ella: transportistes, empreses associades, etc. Igualment, en aquest sentit hem de controlar les rutes emprades. També altres aspectes com la implementació d’opcions interessants per al client com el seguiment de les comandes. Respecte a la fabricació, en el disseny de la cadena de subministraments hem de tenir en compte tots els processos possibles involucrats en la mateixa. Això es pot aconseguir d’una forma més eficient augmentant la coordinació i l’implement de control a través d’aplicacions digitals. 

2.- ESTOC I LOGÍSTICA: SÓN EL MATEIX? 

En moltes ocasions es continua tenint per part dels professionals una visió tradicional de la tasca logística. Aquest fet és el que fa que es confonguin els conceptes de logística i estoc. El control d’estoc té més aviat a veure amb la cadena de subministrament. El de logística amb l’emmagatzematge de productes acabats i matèries necessàries per a la producció. No obstant això, tots dos han de ser controlats sota una mateixa regla. 

Aquesta consisteix a tractar d’optimitzar tot el possible els temps. En el cas del control d’estoc procurant que mai faltin els elements indispensables per a la producció. En el cas de la logística, fent que el sistema d’emmagatzematge sigui correcte i eficient. Alhora, que pugui proveir de tots els recursos necessaris per a la demanda. La funció d’un supply chain management, per exemple, orbita sobre tots dos aspectes i sobre d’altres que han de ser molt tinguts en compte en la tasca de qualsevol companyia. 

3.- VIGILA LA QUALITAT 

Un dels aspectes més importants a l’ hora de fer el disseny de la cadena de subministraments consisteix a tenir molt en compte la qualitat dels productes que elabora. Aquest factor és important de cara a fidelitzar els nostres clients i obtenir una bona imatge de la companyia entre ells. Per això podem controlar els processos que potencialment puguin ser defectuosos. Igualment, hem d’establir un bon equilibri entre el preu que paguem als nostres proveïdors i el producte que ens ofereixen. 

4.- PRESTA ATENCIÓ A TOTES LES FORMES EN LES QUALS MILLORAR-LA 

A l’hora de fer el disseny de la cadena de subministrament hem de tenir en compte la màxima quantitat de variables possibles. Millorar la cadena de subministrament vol dir tenir en compte les opinions dels nostres clients i les seves pròpies necessitats, la capacitat dels nostres proveïdors i la coordinació que podem aconseguir en termes reals amb les empreses vinculades a elles i que són externes a la nostra companyia. Tots aquests serveis contribueixen a atorgar valor final al nostre producte i, en conseqüència, millorar el rendiment general a l’hora de planificar el disseny de la cadena de subministrament. 

5.- COMPTA AMB EL MILLOR EQUIP HUMÀ POSSIBLE 

La selecció d’un equip humà que pugui respondre tal com necessitem forma part de les funcions més importants a l’hora d’elaborar el disseny de la cadena de subministrament. És per això que et recomanem visitar periòdicament les instal·lacions i estar molt al tant del teu equip humà. Evitar temps morts, males directrius o omissió de les jerarquies i plans establerts són alguns dels aspectes que has de tenir en compte en aquest sentit.  

A l’Euncet Business School formem professionals capaços de dur a terme el disseny d’una cadena de subministrament. Al mateix temps, comptem amb tota classe de cursos dedicats a formar-te de la mà de docents vinculats al món empresarial.  

Articles semblants