Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Mesures laborals per a entitats esportives davant la COVID-19

Carlos Martínez i Sebastián

Carlos Martín i Sebastián, responsable de Recursos Humans a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), ha estat l’encarregat de presentar el webinar Mesures laborals per a entitats esportives davant la COVID-19. Martín porta des del 2005 treballant en el desenvolupament de recursos humans i assessorament jurídic laboral de les entitats esportives que formen la UFEC.  Gràcies a UFEC Academy, i en col·laboració amb l’Euncet Business School, aquest lliurament és la primera d’una sèrie de webinars que s’aniran oferint sobre àrees d’interès i actualitat per a la comunitat Euncet. 

Quines mesures laborals pot prendre una entitat esportiva davant el coronavirus? 

“Mesures laborals per a entitats esportives davant la COVID-19 és una píndola formativa que pretén exposar i donar resposta a una de les problemàtiques més recurrents que està traient la crisi sanitària per coronavirus: les mesures laborals. I és que, l’activitat de clubs i federacions s’ha vist afectada de forma directa per la pandèmia arribant al punt de veure’s obligats a tancar instal·lacions i cessar l’activitat esportiva.  

Martín, juntament amb Isabel Pérez, han explicat les mesures que, en l’àmbit laboral, millor poden adaptar-se a les entitats esportives. Durant el webinar s’han donat eines legals i administratives perquè les entitats puguin garantir l’ocupació de persones treballadores i conservar la viabilitat de la seva activitat 

ERTo

Els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, coneguts com a ERTO, estan sent un mecanisme bastant soco recorregut per les empreses per a fer front a la crisi econòmica que està suposant la COVID-19. El sector esportiu ha estat un dels més afectats per la pandèmia. Exemple d’això va ser que, per ordre governamental, es va obligar immediatament a la suspensió d’activitats i tancament de centres esportius amb el Reial decret 463/2020. 

Un ERTO és una mesura de manteniment d’ocupació que té com a principal objectiu conservar l’ocupació del personal. És una eina de protecció amb la qual es pot sol·licitar la reducció de jornades amb un mínim del 10 % fins a un màxim del 70 %. 

Amb l’ERTO es manté la cotització de treballadors, no es perden els drets davant el club esportiu, però durant la seva aplicació no es generen pagues extra ni vacances 

Explicar en què consisteix l’entitat, quina és la seva activitat, així com la justificació legal i afectacions que l’entitat està tenint són elements que ha d’incloure la memòria justificativa, explicava Martín. Amb aquesta documentació les entitats podran sol·licitar l’aplicació de l’ERTO en la seva organització 

Mesures de flexibilitat interna

En el cas de les mesures de flexibilitat interna no es requereix de l’aprovació del Departament de Treball. En aquest cas, es treballen conjuntament entre grups esportius, federacions i treballadors 

Algunes d’elles són: 

  1. Tancament del centre immediat en cas de risc imminent de salut. És una mesura unilateral, ja que ve marcada pel Decret 463 d’alarma.  En aquest cas els centres es veuen en l’obligació de tancar instal·lacions així com d’aïllar els treballadors.  
  2. Distribució irregular de la jornada. Aquesta mesura es pot pactar amb els treballadors o bé prendre’s de forma unilateral amb preavís. En aquest cas, les jornades que no es realitzen es redueixen, per més endavant recuperar-se mitjançant una bossa d’hores. 
  3. Teletreball. És una altra de les eines que estan a la disposició de les entitats per no frenar la seva activitat. S’hi poden acollir totes les persones que exerceixin tasques de coordinació esportiva i administració. 
  4. Vacances. Malgrat que pot semblar una opció a priori, donar vacances és una opció poc recomanable per a la viabilitat de l’entitat. 
  5. Ajornament d’incorporacions 

Com afecta el coronavirus als autònoms?

Un altre dels perfils laborals que està patint les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària és el dels autònoms. I és que, algunes de les activitats esportives es treballen com a prestació de serveis 

Malgrat això, els autònoms han d’acatar les mateixes mesures aplicades pel govern, però tenen unes garanties de protecció especials. Per a això, hauran de sol·licitar-les tenint molt en compte l’activitat per la qual estan donats d’alta en el cens d’autònom, pel seu epígraf, matisa Martín. També hauran d’acreditar que la seva facturació s’ha vist reduïda un 75 % al semestre natural anterior, així com que estan donats d’alta en el règim especial de la Seguretat Social (SS) i que estan al corrent dels pagaments de quota de la SS.  Amb aquest webinar, Martín ha pogut tindre llum a totes aquelles inquietuds que tenen tots membres d’entitats esportives catalanes. A més d’aquesta acció, des de la UFEC assessoren i ajuden els clubs amb eines per garantir la supervivència de les entitats esportives catalanes davant la crisi sanitària