Informació sobre la normativa ISO
Array ( [image] => Informació sobre la normativa ISO [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Normatives ISO: tot el que necessites saber

Els estàndards de qualitat sempre han tingut un paper important en el desenvolupament de les activitats empresarials. Després dels processos de globalització, els consumidors són cada vegada més exigents, per la qual cosa els estàndards de qualitat s’han convertit en un requisit indispensable per a qualsevol empresa o organització que pretengui ser competitiva en els mercats hiperglobalizados.  

En el següent article, t’expliquem què és exactament el certificat ISO, com es classifiquen i per què és rellevant implementar les normatives ISO en una empresa. 

qué son les normes ISO

Què són les normes ISO?

Les normes o certificacions ISO són un conjunt d’estàndards, reconeguts internacionalment, que busquen establir nivells d’homogeneïtat en la gestió de diferents àmbits d’una empresa.  

Aquest marc regulador va ser creat per l’Organització Internacional de Normalització (en anglès, International Organization for Standardization – ISO), l’any 1946 per establir estàndards en els processos de producció i fabricació.  

Actualment, compta amb 167 organismes nacionals de normalització representats per un únic membre per a cada país. Així, doncs, encara que aquests no poden convertir-se en membres, sí que poden participar en la implementació d’aquesta estandardització.  

Existeixen tres categories dins dels membres que formen part d’ISO, segons el tipus d’accés i influència sobre el sistema d’estandardització: els membres de ple dret, els membres corresponsals i els membres subscriptors. 

tipus de normatives ISO que has de coneixer

Tipus de normatives ISO 

Les normes o regles ISO permeten a les empreses o organitzacions certificar el compliment d’uns requisits que vetllen per la qualitat, tant de la producció com de la gestió, funcionant així com mecanismes de garantia.  

Encara que aquestes s’actualitzen i apareixen noves periòdicament, existeixen tres grans famílies o grups en les quals categoritzar aquestes normes internacionals:  

  • Normes de gestió de la qualitat (seriï ISO 9000). 
  • Gestió del medi ambient i sostenibilitat (seriï ISO 14000). 
  • Gestió de riscos i seguretat (ISO/IEC 2700). 

Gestió de la qualitat 

La sèrie ISO 9000 aglutina aquelles normes ISO amb les quals es busca homogeneïtzar els estàndards de qualitat dels productes i dels serveis de qualsevol organització, independentment de la seva grandària, activitat empresarial o si la seva gestió és pública o privada. Es caracteritzen per ser “no prescriptives”, és a dir, permeten utilitzar qualsevol pràctica o eina que es consideri adequada per assegurar el compliment dels requisits obligatoris exigits per l’estàndard. 

Fixen els requisits mínims que ha de complir el Sistema de Gestió de la Qualitat en qualsevol organització i se centren en controlar i millorar el seu rendiment, de manera que siguin més eficients per aconseguir un millor servei d’atenció al client, així com l’excel·lència en els productes i serveis oferts. 

Gestió del medi ambient i sostenbilitat 

En aquesta categoria, trobem la sèrie de normes ISO 14000. Són els estàndards amb els quals es pretén sistematitzar els aspectes ambientals generats amb l’activitat productiva d’una empresa. En ells, s’estableixen mecanismes per promoure la protecció ambiental i la prevenció de la petjada de carboni, així com també evitar altres tipus de contaminacions industrials, buscant un equilibri socioeconòmic.  

D’igual manera que succeeix amb els estàndard ISO de la gestió de qualitat, aquestes normatives també són aplicables a qualsevol tipus d’organització, sense importar la seva grandària, ni tipus de gestió o activitat.  

Et pot interessar: Operacions i sostenibilitat 

Gestió de la seguretat

Les normes de la sèrie ISO 27000 se situen en la categoria gestió de la seguretat de la informació. Són aquelles que controlen, gestionen i garanteixen la protecció de les dades. També serveixen per detectar i minimitzar les vulnerabilitats. 

Normes serie iso 27000 seguretat

Beneficis d’implementar normatives ISO 

Encara que la seva aplicació sigui de caràcter voluntari, implementar normatives ISO a l’organització reporta grans beneficis, tant quant a gestió interna com de cara al consumidor i als mercats: 

  • Proporciona recursos perquè una organització aconsegueixi i mantingui uns alts nivells de qualitat. 
  • Ajuda a satisfer les necessitats, cada vegada més exigents, dels clients i consumidors. 
  • Pel que fa a l’eficiència, ajuda a reduir costos, generant una major rendibilitat i augmentant els nivells de productivitat. 
  • Implementa processos de millora contínua i ajuda a aconseguir un major avantatge competitiu. 
coneix els beneficis d'implementar normatives iso

Quines són les normes més utilitzades? 

A continuació, t’ensenyem quines són les normes ISO més utilitzades internacionalment segons les anteriors categories o famílies: 

ISO 9001: Gestió de la qualitat

La norma ISO 9001 és la norma del Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) més reconeguda i cerca amortitzar els costos i obtenir una millora efectiva dels processos, així com vetllar per satisfer les necessitats dels clients. 

Tal com s’ha explicat anteriorment, a més d’implementar aquests estàndards, les organitzacions han de fer un seguiment i manteniment periòdic d’aquests. Això pot aconseguir-se a través d’auditories internes i de renovació de la certificació. 

ISO 14001: Gestió del medi ambient

L’estàndard ISO 14001 se centra en demostrar el compromís de les empreses per protegir el medi ambient, mitjançant la gestió dels riscos mediambientals produïts amb l’activitat desenvolupada. Així, doncs, l’obtenció d’aquesta certificació demostra el compromís mediambiental de les organitzacions, incorporant gestions sostenibles dins dels processos de producció. També serveix per reduir la probabilitat que sorgeixin riscos ambientals com pot ser l’emissió de gasos o els vessaments.  

Un altre dels beneficis de comptar amb aquesta certificació és que la seva correcta implementació ajuda a millorar la reputació i la percepció de la marca, reforçant la responsabilitat social de l’organització. 

ISO 27001: Gestió de la seguretat

Dins dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació, l’estàndard ISO 27001 és el més reconegut internacionalment. Aconseguir aquest certificat permet a l’organització adoptar un enfocament integral de la seguretat de la informació i de la protecció dels actius. 

Et pot interessar: Coneix quines són les normes de seguretat informàtica per a les empreses 

Si vols saber més sobre crear processos de millora contínua en la cadena de subministrament i com convertir les teves operacions en avantatge competitiu, no et pots perdre postgrau en Direcció d’Operacions de l’Euncet Business School.