Operacions i sostenibilitat

Què significa sostenibilitat? 

Hi ha nombroses definicions del que significa el terme sostenibilitat, en aquest cas parlem de sostenibilitat en un sentit ampli de la paraula, ens referim a l’impacte que té el negoci en el medi ambient o en la societat. En relació a l’impacte en el medi ambient tenim un nombre important d’indicadors: les emissions de CO2, la gestió dels residus, l’eficiència energètica o la gestió del consum d’aigua per exemple.  

Pel que fa a l’impacte en la societat, parlem de respecte dels drets humans en totes les seves formes, de diversitat i inclusió, de contractació no abusiva i ètica corporativa, o de fórmules de protecció de dades i protecció de propietat intel·lectual. 

La relación entre las operaciones y la sostenibilidad

La relació entre les operacions i la sostenibilitat

Tots aquests aspectes de la sostenibilitat estan directament relacionats amb les activitats pròpies de les operacions. Les operacions no només garanteixen l’execució de la proposta de valor per als clients, i la competitivitat per als accionistes, intervenen directament en tots els aspectes de la sostenibilitat respecte a l’entorn en el qual  operen i a la relació amb els seus empleats, clients i proveïdors.  

Des d’un punt de vista sistèmic, les operacions engloben tots els processos de transformació d’inputs en outputs, siguin productes o serveis.  

En aquest sistema d’operacions intervenen nombrosos elements, com el desenvolupament de nous productes, els aprovisionaments, la producció i la logística. 

  • Desenvolupament de nous productes: la definició dels elements que compondran els nous productes determinaran el seu impacte en el medi ambient. Exemple d’això el podem trobar amb la migració a packaging reutilitzable i reciclable. 
  • Aprovisionaments: els proveïments estan vinculats tant a la ubicació de les primeres matèries com a les condicions en què són extretes. Exemple d’això el trobem en la polèmica sobre les condicions laborals en l’extracció de cobalt a la RD Congo per a la fabricació de cotxes elèctrics, que ha portat marques com Volkswagen o Tesla a signar acords per assegurar el respecte a les condicions bàsiques de treball. 
  • Producció: els estàndards de fabricació i la tecnologia utilitzada per a la transformació productiva impacta directament sobre les emissions, els consums energètics o els residus que es puguin generar.  
  • Aprovisionamientos: los abastecimientos están vinculados tanto a la ubicación de las materias primas como a las condiciones en las que son extraídas. Ejemplo de ello lo encontramos en la polémica sobre las condiciones laborales en la extracción de cobalto en la RD Congo para la fabricación de coches eléctricos, que ha llevado a marcas como Volkswagen o Tesla a firmar acuerdos para asegurar el respeto a las condiciones básicas de trabajo.
  • Producción: los estándares de fabricación y la tecnología utilizada para la transformación productiva impacta directamente sobre las emisiones, los consumos energéticos o los residuos que se puedan generar. 
  • Logística: las rutas de transporte, los vehículos utilizados para el transporte, la configuración de pallets o la disposición de las cargas en un mismo vehículo determinan la huella de carbono y, por lo tanto, el impacto medio ambiental de una compañía.

Et pot interessar: Fluxos logístics: Quina importància tenen a nivell intern a l’empresa? 

Et pot interessar: Productes i serveis competitius: les claus per als temps actuals  

La sostenibilidad como preocupación social

La sostenibilitat com a preocupació social  

La població cada vegada està més conscienciada amb la preservació del medi ambient. Ara els consumidors valoren més en la seva decisió de compra les acciones que les empreses prenen en tot el end-to-end per combatre el canvi climàtic i la preservació del medi ambient. De la mateixa manera que està atentes a les pràctiques corporatives en tot l’ eix de responsabilitat social. La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) cada vegada té un major pes en l’estratègia  empresarial, malgrat que és una cosa que existeix en les empreses des de finals de la dècada dels 90.  

És important que les empreses vegin la sostenibilitat com un projecte a llarg termini, un aliat per garantir els seus resultats en el temps. Paradoxalment el compromís amb la sostenibilitat ha de ser present en el dia a dia, en cada decisió que es pren des del departament d’operacions: on s’ha de proveir l’empresa, com s’arribarà al client, quin tipus de producte es dissenyarà… la suma d’aquestes decisions ha d’estar tutelada pel paraigua de l’estratègia operacional en línia amb l’estratègia de la companyia. 

Et pot interessar: Direcció d’Operacions: què és i quines són les seves funcions 

Aportar valor, competitividad y sostenibilidad, la combinación perfecta para la viabilidad

Aportar valor, competitivitat i sostenibilitat, la combinació perfecta per a la viabilitat

Durant els últims anys, hi ha una consciència general basada en tres pilars: aportar valor als clients amb productes o serveis, ser competitius i ser sostenibles a llarg termini. Què vol dir això?  Aquells negocis que apliquen pràctiques abusives, tant contra el medi ambient o a nivell social amb condicions precàries, poden veure’s afectats negativament. Moltes multinacionals han canviat les seves males praxis perquè van veure com el seu branding es va veure afectat per això. Exemple d’això el podem trobar amb Nike i les seves subcontractacions de mà d’obra barata en països en vies de desenvolupament, i la necessitat de revisar les condicions laborals per a la subcontractació. O a Nestlé amb les seves càpsules de cafè d’alumini, i la recerca de solucions per a la gestió del residu.   

Tendencias sostenibles

Tendències sostenibles

Algunes de les tendències que refermen les operacions cap a  la sostenibilitat inclouen:  

  • La digitalització aconsegueix que les empreses siguin cada vegada més eficients en els seus processos de fabricació i en els seus fluxos d’informació. Tecnologies a l’entorn de la Indústria 4.0 afavoreixen la minimització dels residus, les emissions o els consums energètics. Poder fer simulacions amb Digital Twin o fabricació additiva (3D), contribuirà a la sostenibilitat dels processos productius. De la mateixa manera que l’automatització de magatzems o l’entrega de paquets amb drons en l’última milla són passos per reduir l’impacte en el medi ambient. 

Et pot interessar: Agile Management: una de les claus de la transformació digital 4.0 

  • Aplicar metodologies de millora contínua fa més eficients els processos de producció,  permet reduir excedents i optimitzar millor els recursos. A través de Lean manufacturing les operacions aconsegueixen mantenir l’equilibri entre cost i servei (a nivell de qualitat), reduint temps i eliminant pèrdues  innecessàries. No hi ha res de nou en aquestes metodologies però són la millor aposta per a la sostenibilitat dels processos que es requereix actualment.   

En resum, la sostenibilitat i la competitivitat no són antagonistes, per contra fer-les compatibles garanteix la viabilitat a llarg termini, per la qual cosa ambdues s’han d’incloure i retroalimentar dins de l’estratègia  de la  companyia. 

Aquestes reflexions de Marta Caballero, directera del postgrau en Direcció d’Operacions de l’Euncet Business School, formen part de la Xerrada ON: “Operacions i sostenibilidad“.

Si vols saber més sobre com millorar la competitivitat i sostenibilitat en el sistema operatiu d’una empresa descúbrel en el postgrau en Direcció d’Operacions de l’Euncet Business School. Crea propostes de valor des de la sostenibilitat i ¡construeix el teu avantatge competitiu! 

Articles semblants