L’optimisme de la Dueñez, webinar a càrrec de Carlos Dumois

Carlos Dumois es Presidente y Socio de CEDEM

Carlos Dumois, President i Soci Fundador de CEDEM, ha estat l’encarregat de presentar el webinar “El Optimismo de la Dueñez“. Dumois és també un destacat conferencista a nivell nacional i internacional, membre del Consell Assessor d’Evrensel Capital Partners Inc. de Luxemburg, així com creador del concepte Dueñez.

Sempre vinculat a la Direcció i Administració d’Empreses, Dumois ha ajudat milers d’empresaris a dirigir el creixement de valor de les seves empreses i a exercir el seu rol com a duels de manera més efectiva.

La seva experiència com a promotor i inversions de diversos negocis, l’ha portat a dedicar la seva vida professional a la recerca i aplicació del seu Model de Dueñez Compartida i al Disseny i Implementació d’Estratègies de Creixement de Valor. La seva feina l’ha aplicat principalment amb empreses privades i familiars.

Aquest webinar és l’última entrega de la sèrie «El Rol de Dueño en Tiempos de Incertidumbre», que CEDEM, en col·laboració amb l’Euncet Business School, van estar impartint cada dijous.

A partir del curs vinent l’Euncet Business School oferirà un nou programa executiu basat en el concepte Dueñez: Executive Master in Ownership and Value Creation. La nova aposta, impulsada juntament amb CEDEM, Foment Formació i Foment Treball, pretén formar directius capaços de gestionar la seva participació a l’empresa com si fossin els propietaris i d’ells depengués la vida de la seva companyia. Aquest webinar és l’última entrega de la sèrie «El Rol de Dueño en Tiempos de Incertidumbre», que CEDEM, en col·laboració amb l’Euncet Business School, van estar impartint cada dijous.

A partir del curs vinent l’Euncet Business School oferirà un nou programa executiu basat en el concepte Dueñez: Executive Master in Ownership and Value Creation. La nova aposta, impulsada juntament amb CEDEM, Foment Formació i Foment Treball, pretén formar directius capaços de gestionar la seva participació a l’empresa com si fossin els propietaris i d’ells depengués la vida de la seva companyia.

Optimisme de la Dueñez, com és?

L’actitud essencial del propietari té a veure amb l’optimisme. El propietari sempre ha d’estar pensant que les coses poden millorar. És important no confondre’l amb una actitud esperançada, en la qual se suposa que la sort ha d’estar a favor d’una forma passiva.

Si fem el mateix, els resultats seran els mateixos” Albert Einstein

Pensant que vam trobar una manera diferent de fer les coses i que això pot generar resultats diferents. L’optimisme de l’empresari és un optimisme promotor i impulsor d’òptims. És un optimisme de lluita, de visió, de perseguir la realitat amb perseverança i que es manifesta amb passió.

Pilars de l’optimisme de la Dueñez

  1. Confiança en si mateix i en la seva organització.
  2. Confiança en la seva capacitat visionària i del seu equip.
  3. Persecució de l’oportunitat.

Aquests tres pilars construeixen el tipus d’optimisme de l’empresari que farà que no deixi de perseguir la renovació, el bon moment, l’òptica diferent que li ha de permetre descobrir el camí cap a on ha de transitar el negoci en un futur.

Pessimisme

És l’antònim a l’optimisme. El pessimista observa sempre la part negativa de cada situació, amb la convicció que les coses sempre seran pitjors. No es permet esforçar-se per trobar solucions, pensa que no existeix i se les nega tant a ell com al seu equip. Contagia la seva postura complicant la vida als altres. Prefereix lamentar-se i queixar-se, per la qual cosa és incapaç d’escoltar les alternatives que la realitat li ofereix, o que els altres li proposen. El pessimista està abocat al fracàs.

La Creació de Valor es dóna en tres espais: Mercat – Generació de Valor. Quines possibilitats hi ha per generar més riquesa i diferenciar-se de la resta. Organització – Multiplicació de Valor. És el que detona que l’organització trobi les maneres d’acomodar-se i funcionar millor. Operació – Captura de Valor. L’empresari descobreix oportunitats per capturar valor en les seves inversions, les seves despeses i la seva informació. Busca com optimitzar més la seva operació perquè generi més valor.

Generació de valor

És un procés en què l’empresari sempre està buscant camps fèrtils, grups de clients que es comporten diferent en els quals poder trobar una oportunitat. També explora com construir el lideratge de la seva proposta amb avantatges diferencials. Trets únics de la seva proposta de valor que el fan superior. Finalment, també té en compte com posicionar i crear valor de marca.

Organització, com governa l’empresari? 

Per governar la generació de valor l’empresari haurà de buscar quines són les grans jugades de generació de valor. Una altra de les qüestions per tenir en compte és si s’està creant i enfortint el lideratge o si s’està en una postura passiva, falta d’empenta. No val la pena ser un competidor marginal. Només els líders són capaços de crear valor i, per això, han de ser capaços de realitzar abandonaments estratègics per continuar sent competitius.

Multiplicación de valor

L’empresari optimista sistemàticament està veient com reacomodar els recursos en la seva organització. L‘actualització de la querència empresarial és el motor de la multiplicació de valor. És una manera d’afinar i enfocar la voluntat i valors de l’organització per crear una voluntat compartida: un voler d’equip. Comprometre el nostre equip amb la visió és actualitzar la querència empresarial.

“L’Optimisme i la Dueñez de l’empresari es conjuga en gerundi, actualitzant la Querència Empresarial” Carles Dumois

Serà important redissenyar i orquestrar la fórmula de govern o estructura d’organització constantment. Finalment, una altra de les mirades dins de la multiplicació de valor és la d’assegurar que la fórmula de propietat afavoreixi la sinergia interna, amb la capacitat de gestió i lideratge dins l’organització, i amb la sinergia externa, les aliances estratègiques i associacions, fusions i adquisicions.

SINERGIA INTERNA I EXTERNA

 

La sinergia interna és complementarietat i treball en equip. Si l’empresari i la seva gent clau són diferents i tenen diferents formes de ser i de fer convé explorar com aprofitar millor els seus talents i quins falten perquè es complementi. Es creen estructures modulars i flexibles que puguin complementar-se millor. També s’ha de crear compromís col·lectiu i diàlegs de qualitat que ajudin a escoltar diferents punts de vista i per tenir en compte capacitats i talents diferents.

 

 

La sinergia externa mostra que la capacitat multiplicadora de vegades és fora. Es busquen maneres de com sumar les capacitats a través d’aliances estratègiques, outsourcing, fusions i adquisicions o coinversions i societats. Per gestionar la sinergia externa s’ha d’estar en una recerca i selecció constant i negociar i manejar aquestes relacions de forces poderoses que s’uneixen per convertir-se en un únic vector. Qüestionar-se quines són les condicions de creixement de cada fórmula de negoci ajudarà a conèixer els límits de creixement. Si no s’identifiquen quins són els motors de multiplicació de valor serà impossible conèixer l’estratègia per detonar el creixement del negoci. Sincronitzar la sinergia interna, entre equips de treball i líders de l’organització, amb la sinergia externa, aliats i socis, serà el que faci que es detoni la multiplicació de valor. Aquest fer equips interns i aliances amb equips externs és en el que consisteix l’Optimisme de la Dueñez en la Multiplicació de Valor.

Captura de valor

Finalment, l’Optimisme de la Dueñez en la captura de valor consisteix a alinear tot el que es fa perquè el valor romangui en el negoci. Primer, s’haurà d’assegurar que tota l’organització es concentra en les prioritats estratègiques, aquelles activitats i funcions que reforcen els motors de multiplicació i reforcen els avantatges diferencials. S’optimitza també la captura de valor alineant de forma estratègica les inversions i despeses. Juntament amb això, s’afinen els indicadors i sistemes d’informació per mesurar i monitorar el rellevant. Per governar la captura de valor primer s’haurà de qüestionar si s’ha alineat l’organització cap al projecte de creixement, si es compta amb els recursos materials i tecnològics necessaris, i si s’ha de realitzar algun canvi en els sistemes d’informació de l’organització. Així doncs, la situació que s’enfronti, per més crítica que sigui, presenta sempre possibilitats d’optimització. La tasca del líder de la Dueñez és descobrir les oportunitats en l’estret marge de maniobra que la situació ens ofereix i explotar-les a cavall.

“En l’oportunitat hi ha la feina de l’empresari. En l’oportunitat hi ha l’optimisme de l’organització. Carles Dumois

Articles semblants