Design thinking: empatia, creativitat i innovació com a motor de canvi

Segur que darrerament no deixes d’escoltar el concepte design thinking, sobretot en el camp de la innovació i l’emprenedoria. Encara que sembli una cosa molt nova, és més antic del que creus. Ja a finals dels 60 el va encunyar Herbert Simon. Però a què es referia Simon? Per què l’has d’aplicar en la teva feina? Quins avantatges té?

En el següent article, t’expliquem les claus d’aquest incipient concepte, coneixeràs el seu origen, aplicacions, fases, i més.

Què és el design thinking?

Parlar de design thinking és fer referència a com afrontar els problemes d’una manera creativa. No et preocupis, encara que no siguis dissenyador/a tu també pots aplicar aquesta metodologia i resoldre els problemes complicats que et trobes en el teu dia a dia.

La clau d’aquest mètode, o forma de pensar aplicada a un mètode de treball, és que per generar idees innovadores se centra a entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris. Aquesta forma de treballar, originàriament utilitzada pels dissenyadors de producte, requereix d’empatia, lògica i sensibilitat.

El design thinking, o pensament de disseny, estava molt relacionada amb el desenvolupament de producte en disseny, però amb el pas del temps aquest concepte s’ha anat aplicant a altres camps. S’ha convertit en una eina ideal per millorar processos i experiències d’usuari, i definir models de negoci d’una manera innovadora.

Herbert Simon va escriure La ciència de l’artificial, llibre en el qual el va encunyar. En aquest llibre es va encunyar per primera vegada el terme design thinking o pensament de disseny. Ja als anys 70, la Universitat de Stanford (Califòrnia), va desenvolupar aquest concepte de forma teòrica, tot i que no va ser fins al 2004 quan David Kelley el va aplicar en la seva forma d’ensenyar. Kelley, fundador d’IDEO i de D.school a Standford, va ser el precursor d’aplicar aquest concepte amb finalitats lucratives.

Avantatges i usos

La creativitat com a punt de partida és el que fa realment atractiva aquesta metodologia, ja que requereix de solucions innovadores per afrontar els problemes o necessitats dels usuaris, sàpiguen o no quins siguin.

El design thinking es caracteritza per:

 • La recerca de la innovació centrada en la persona.
 • La redefinició del problema inicial, sent conscients que pot anar virant.
 • Posa en valor el treball en equip, ja que reconeix les singularitats en un equip multidisciplinari.
 • Trenca amb les limitacions i les regles, fomentant així un espai de treball fluid.
 • S’enfoca en el visual, a través de l’expressió d’idees o pensaments mitjançant imatges (visual thinking).
 • L’empatia com a motor de la innovació. A base d’entendre els problemes, necessitats i desitjos dels usuaris sorgeixen les idees per satisfer-los.

Las 5 fases del design thinking

La metodologia de design thinking és un procés no lineal, compost per cinc fases.

EMPATITZAR

Per poder donar solucions efectives a problemes reals és fonamental entendre les preocupacions dels usuaris. Per a això, mitjançant l’empatia es pot extreure la informació verbal i no verbal necessària per a això. Per a l’obtenció d’aquestes dades se sol recórrer a entrevistes personals, enquestes, focus group, shadowing…

DEFINEIX

Un cop recopilada la informació s’haurà de filtrar per definir les necessitats i problemes detectats que siguin rellevants. Això servirà com a base per desenvolupar els enfocaments de valor sobre els quals treballar fins a trobar el resultat innovador o diferencial.

Crear un buyer persona basat en les conclusions extretes de les informacions recollides en la fase d’empatia pot ser un bon recurs per començar a treballar. Amb això, es podrà elaborar un customer journey que ajudi a entendre el comportament dels usuaris. Aplicant aquest exercici serà més fàcil identificar en quin moment sorgeixen els seus problemes.

Idea

Aquesta fase de la dinàmica de design thinking se centra a idear les solucions als problemes o necessitats detectades prèviament. En aquest punt és essencial fomentar el pensament expansiu, evitant limitacions o prejudicis de valor. En aquesta etapa tot té cabuda i la tècnica del brainstorming és ideal per fomentar-lo.

Prototip

El prototipat t’ajudarà a donar forma a les idees o conceptes treballats. Aquest concepte de prototipat ràpid es relaciona amb la idea de producte mínim viable (MVP minimum viable product) de la metodologia lean startup. Això permet tenir una cosa física testable i que no consumeixi massa recursos ni temps. Aquesta fase es pot fer mitjançant dibuixos, maquetacions, role playing, storytelling…

testeja

Aquesta fase de la dinàmica no implica el punt final del procés, serveix com a aproximació a la solució desitjada. És a dir, és la prova de foc per determinar si el que s’ha treballat compleix amb les necessitats dels usuaris, o si s’han de modificar o tenir en compte altres aspectes. En aquesta etapa s’ha d’escoltar, prendre nota i corregir. L’usuari ha de ser el focus durant tot el procés, i en aquesta fase més encara, independentment de les preferències que tinguem sobre el nostre producte.

Com implementar-lo com a directiu: tècniques i tips

 1. Comença “en petit” per dominar la metodologia. Abans d’intentar abastar i donar solució a grans desafiaments, comença amb reptes petits.
 2. Sense empatia no hi ha resultats. Empatitza amb el teu client per comprendre més enllà de les necessitats òbvies.
 3. Cèntra’t en les preguntes i defineix molt bé el repte a afrontar. Sense un objectiu clar i ben exposat, el resultat deixarà molt a desitjar.
 4. Utilitza la divergència (ideació) i convergència (anàlisi). En la fase de divergència sé espontani, atrevit i fuig de les idees preconcebudes. Serà en la fase de convergència quan se seleccionaran aquelles idees amb major potencial.
 5. La diversitat és indispensable per innovar. La innovació neix en la intersecció de disciplines i en la varietat de punts de vista
 6. Valida les teves idees amb els teus consumidors; no hi ha ningú millor que ells per validar les teves idees i consolidar les teves hipòtesis.
 7. I, finalment, fes-ho en equip. Si vols anar ràpid camina sol, si vols arribar lluny veu acompanyat.

Design thinking, casos d’èxit

EL CASO DE ÉXITO DE “KEEP THE CHANGE (BANC OF AMERICA)

The good Kitchen

Ara que ja coneixes en què consisteix el design thinking i com pots aplicar-lo al teu lloc de treball, potser t’interessa conèixer més tècniques i recursos que et permetin liderar la innovació en la teva feina. Coneix el postgrau en Innovació i Emprenedoria de l’Euncet Business School i forma part del futur.

Articles semblants