Tècniques per al rol del líder en la resolució de conflictes

Liderar implica gestionar persones. Encara que sembli una cosa obvia és important remarcar-ho, ja que els éssers humans som éssers sociables i en moltes ocasions poden donar-se situacions conflictives. El mateix succeeix en el món laboral. A diari, sorgeixen situacions en què poden donar-se malentesos o situacions negatives que afectin en l’acompliment dels treballadors.   

És en aquests casos en què els líders han de demostrar el seu tarannà i han de ser capaços de resoldre els conflictes mitjançant l’assertivitat i la cooperació dels integrants involucrats.   

Et pot interessar: Neurociència i management per liderar eficaçment el teu equip  

En el següent article, t’expliquem quines tècniques de resolució de conflictes i estratègies existeixen i l’impacte que té el rol de lideratge en aquest tipus de conflictes laborals.  

Técnicas y estrategias de resolución de conflictos

Tècniques i estratègies de resolució de conflictes 

Abans de descobrir les tècniques i estratègies que hi ha a l’hora de resoldre conflictes haurem de saber què són exactament. Parlem de conflicte laboral quan en una organització dues o més persones entren en confrontació ja sigui per interessos contraposats, idees, una mala comunicació o un altre tipus de causa.   

Et pot interessar: Xavier Marcet: “Els líders que aporten autenticitat ajuden les seves organitzacions a esquivar la mediocritat  

En funció de les parts implicades es poden classificar segons si són intrapersonals, conflictes interpersonals, intragrupals, intergrupal o interorganitzacional. Una altra classificació possible es pot fer atenent la causa que el provoca, és a dir, si és un conflicte de relació, d’informació, d’interessos, estructural o de valors.   

Et pot interessar: 5 estils de lideratge per gestionar equips  

Cada conflicte és un món i cadascun d’ells necessita una solució precisa. Per poder entendre i resoldre cada desavinença existeixen diferents tècniques segons l’estat de desacord en el qual es trobin les parts implicades. 

Arbitratge

És comú utilitzar l’arbitratge en conflictes greus. També s’hi recorre quan es necessita una solució ràpida. 

Facilitació

Recomanada per a conflictes de gravetat mitjana o baixa en la tècnica de la facilitació. 

Indagació

En aquest cas, es trien diverses persones neutrals perquè valorin el conflicte i, posteriorment, es dona pas a una fase de recomanacions per tal d’evitar que el desacord empitjori.  

Mediació

Aquesta tècnica s’utilitza quan ambdues parts no arriben a un acord. És un procés de negociació entre les persones involucrades i algú neutral, qui serà l’encarregat de propiciar un ambient que ajudi a la reconciliació.  

La mediación es una técnica de resolución de conflictos.

Què és el rol de lideratge i com influeix en la resolució de conflictes? 

Els contes poden donar-se en qualsevol esfera. Ara bé, l’important és saber com gestionar-los, ja que en funció de l’enfocament el resultat serà positiu o negatiu. En el cas dels líders, una vegada ho detectin en la seva organització hauran de resoldre’l actuant responsablement pel bé del seu equip de treball i per l’organització tenint en compte el punt de vista d’ambdues parts.  

Et pot interessar: Com influeix el lideratge personal en una empresa? 

Segons com aquests triïn enfrontar el conflicte podrà ser una oportunitat de creixement o un fet insostenible que acabi portant a la deriva l’equip de treball. Encara que sembli paradoxal, en aquest tipus de desacords pot sorgir una oportunitat de desenvolupament. 

Per evitar que el conflicte es converteixi en caos el líder ha de tenir eines amb les quals poder prevenir, manejar i resoldre conflictes laborals. Per a això, és important que: 

  •  Intervingui tan bon punt en tingui evidències del mateix. 
  • Conegui les limitacions i límits dels treballadors. 
  • Tingui en compte les diferències úniques de cada persona i tingui així una visió integral del conflicte comptant amb tots els punts de vista.  

¿Cómo liderar un equipo de trabajo?

Com liderar un equip de treball? 

Per liderar un equip de treball de forma efectiva cal disposar d’habilitats directives emocionals. A l’hora d’identificar un possible conflicte laboral, el líder ha de tenir capacitat d’observació, interpretació i intuïció. Això, sumat a una actitud d’escolta  activa, comprensió i empatia ajudarà que el líder enfronti la situació minimitzant l’impacte negatiu que pugui tenir en l’organització. El líder ha de tenir la capacitat de  reconèixer el conflicte i reobrir-lo sense que es visqui com una derrota.  

Et pot interessar: Beneficis de la intel·ligència emocional per a directius 

Negociació i resolució pacífica de conflictes a l’empresa 

En la negociació i resolució de conflictes dins d’ entorns organitzatius existeixen diferents tècniques i mètodes amb els quals afrontar aquest tipus de situacions. Per a això, es necessiten líders transformadors i motivadors que facin de guia entre les persones implicades en el conflicte per aconseguir un millor rendiment individual i grupal.  

Et pot interessar: Què és el lideratge orgànic? 

Tècnica win-win

Aquesta estratègia es caracteritza per focalitzar-se en el que ambdues parts guanyin. Encara que a priori pugui resultar una utopia, és una de les estratègies més recomanades i beneficioses en la resolució de conflictes i negociacions.   

Es basa a optimitzar per maximitzar, és a dir, unir esforços per ambdues parts perquè tothom se senti victoriós i satisfet amb els resultats. Amb aquest mètode es desenvolupa la solidaritat, cooperació i empatia.   

Un dels principals inconscients o reptes que pot presentar aquesta metodologia és que es pot donar el cas en què alguna de les parts no vulgui cedir ni conciliar. De tota  manera, l’important de la tècnica win-win és que es prioritzi l’interès comú.  

Tècnica de la Transacció multifase

En aquest cas, la resolució del desacord es resol en fases o etapes. És un procés que requereix de certa continuïtat ja que en cada etapa s’assoleixen petits acords que permeten avançar en el procés. Aquesta tècnica requereix d’un gran comís i consens. 

Model CCST

El model CCST és un acrònim de les fases individuals que es transiten en una reunió per resoldre un conflicte: Clarificació, Causes, Solucions i Transferència. 

El mètode Harvard

Publicat en un llibre de Roger Fisher i de Roger Fisher i William L. Lury el 1981, el mètode Harvard intenta assolir el millor resultat possible per a ambdues parts. La seva màxima és facilitar a les parts en conflicte la negociació. Aquest mètode aporta directrius clares que han de ser respectades i consensuades per les parts implicades.   

Una de les claus per a la resolució d’un conflicte segons el mètode Harvard és la millor alternativa o acord negociat. 

Aquestes són algunes de les tècniques i estratègies per a la resolució de conflictes en el rol de lideratge. Si t’ha semblat interessant pots aprendre a com entrenar les teves habilitats directives amb els nostres postgraus en Desenvolupament Directiu i amb el postgrau en Lideratge i Habilitats Directives, o bé millorar les teves capacitats de negociació amb el postgrau en Direcció Comercial i Vendes 

Articles semblants