Què és el disseny i innovació dels serveis esportius?

La indústria de l’esport està en constant desenvolupament i evolució. En els darrers anys la percepció de la societat sobre l’esport ha passat de ser una activitat física amb la qual ocupar el temps lliure a considerar-la com un signe de qualitat de vida i benestar social.   

Cada vegada hi ha més empreses especialitzades en productes i serveis esportius, així com líders d’opinió i influencers l’activitat dels quals se centra en el fitness i en estils de vida saludables.   

Ara bé, què són els serveis dipositant exactament? En el següent article et mostrem els factors que estan convertint la indústria de l’esport en un dels sectors més populars i consumits pels usuaris.  

¿Qué son los servicios deportivos?

Què són els serveis esportius? 

Per poder entendre la magnitud de l’auge de la indústria esportiva és important saber a què ens referim exactament quan parlem de serveis esportius.   

Els serveis esportius consisteixen en activitats o propostes de valor afegit relacionades amb la indústria de l’esport. A diferència dels béns de consum, els serveis esportius tenen característiques específiques: són productes intangibles, difícils d’estandarditzar, ja que depenen de factors com són el moment en què es consumeixen i qui ho presta.  

També tenen un enfocament diferent, ja que se centren en el com s’ofereix. Centren els seus esforços en el valor afegit que pugui aportar el seu consum a l’usuari, és a dir, en l’experiència i la proposta de valor.   

Aquests serveis solen ser desenvolupats per una organització bàsica i contempla la visualització d’esdeveniments esportius així com un altre tipus de programes, activitats i productes físics esportius.   

En l’actualitat, les empreses esportives estan centrant la seva estratègia de disseny i desenvolupament de nous productes en: 

 • Maximitzar la personalització. Els usuaris cada vegada són més exigents i tenen necessitats més específiques. És important permetre als usuaris que puguin escollir en funció dels seus interessos i disponibilitats. Ha d’oferir una gran accessibilitat temporal i espacial. 
 • Diversificació. La indústria de l’esport avança a gran velocitat i ha de ser capaç d’adaptar-se als nous hàbits i valors de la societat. Per a això, ha d’estar en un procés constant d’innovació i optimització basat en la diversificació, concentració, sofisticació i renovació constant dels serveis prestats. 
 • Anàlisi de l’entorn. És important ser conscients dels factors socioeconòmics que caracteritzen l’àmbit d’ actuació en el qual es vol implementar el servei esportiu. Això ajudarà que la proposta de valor s’adeqüi als interessos i necessitats dels usuaris.  
 • Política comercial centrada en el client. Com amb tota estratègia, s’ha de  crear una proposta de valor que permeti optimitzar la relació entre el producte i el client. Tota producció i gestió d’ una oferta esportiva ha d’anar acompanyada d’una política comercial coherent.  

Tipos de servicios deportivos

Tipus de serveis esportius 

Els serveis esportius es poden classificar de moltes maneres. Les més comunes són segons:  

La gestió: si és municipal o privada. 

El tipus d’activitat: si es tracta d’ activitats dirigides o lliures. 

Els productes: 

 • Individuals o col·lectius. 
 • Competència o en competició. 
 • Orientats al benestar. 
 • Focalitzats a l’Alt Rendiment. 
 • En funció de les edats: 
 • Nens: enfocats perquè els nens adquireixin hàbits de vida saludables. 
 • Adults: per obtenir beneficis estètics i per tenir cura de la salut física i mental.  
 • Gent gran: per mantenir el nivell d’ autonomia i cura de la salut física i mental.  

Et pot interessar: Què és i per què especialitzar-se en rendiment esportiu? 

Qué son los servicios deportivos y sus nuevas tendencias.

Què s’entén per innovació esportiva? 

Els nous contextos estan revolucionant tots els sectors. La indústria esportiva no és aliena a això i en els darrers anys s’ha reinventat per satisfer les necessitats de la societat apostant per innovacions en el sector.   

Et pot interessar: L’esport després del coronavirus  

Ara bé, què significa innovar? Segons la primera accepció de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) innovar significa “1. tr. Mudar o alterar alguna cosa, introduint novetats”.  

Si busquem el concepte en una de les obres referents dins del món de la innovació i l’emprenedoria, The Corporate Startup, innovació és crear productes i serveis que aportin valor als clients sent rendibles i sostenibles en el temps.   

Així doncs, el que realment fa que alguna cosa sigui innovadora no és que suposi un canvi, sinó que generi un nou valor. La indústria de l’esport és un sector emergent que ha vist com ha crescut la seva pràctica de forma exponencial i això ha fet que augmenti també el consum d’articles i accessoris esportius.  

Et pot interessar: Innovació vs. Millora contínua 

El diseño y la innovación de los servicios deportivo

Com influeix la innovació en l’esport? 

Tot i que la innovació no implica obligatòriament l’ús de la tecnologia, en el sector esportiu els avenços tecnològics han ajudat a impulsar el creixement de la indústria de l’esport i la millora en la pràctica de l’activitat física.   

Et pot interessar: La termografia, nova tecnologia en l’esport  

Aquestes innovacions, disruptives en molts casos, poden aplicar-se des de la gestió esportiva, gràcies a l’ajuda de la Big Data i la Intel·ligència Artificial, fins a la creació i venda de wearables esportius, roba tècnica, sistemes de visió artificial, etc.   

Et pot interessar: Com pot ajudar el Big Data en l’adquisició de talent esportiu?  

¿Qué es el diseño deportivo?

La innovació esportiva ha contribuït a la millora en el rendiment dels atletes així com a la sofisticació de la pràctica esportiva entre els usuaris més amateurs 

Què és el disseny esportiu? 

Vinculat amb la innovació esportiva, el disseny juga un paper fonamental. Tant l’estètica com la imatge són disseny i representen una marca i els valors associats a ella.   

El disseny esportiu engloba calçat tècnic, bosses d’esport, roba esportiva, fins i tot gadgets wearables esportius.   

La màxima de totes aquestes noves creacions és que a través d’aquests nous dissenys  s’innovi i es millori l’experiència del consol satisfent les seves necessitats estètiques, alhora que s’optimitza la seva rendiment esportiu. En molts casos, un bon disseny pot aportar un valor comercial al producte convertint-se en un valor afegit, decisiu en alguns casos en l’elecció dels consumidors davant d’altres ofertes similars.  

¿Qué beneficios ofrece el diseño en el deporte?

Quins beneficis ofereix el disseny en l’esport? 

Aplicar dissenys innovadors en l’esport, ja sigui en productes tèxtils, calçats o accessoris, pot reportar grans beneficis en la pràctica esportiva com en el dia a dia dels consumidors:  

 • Els materials tècnics poden millorar el rendiment esportiu.  
 • Un disseny atractiu pot convertir-se en un valor afegit associat a un producte. 
 • Fenomen ‘athleisure’, és a dir, canviar els codis de vestimenta dels usuaris convertint peces esportives en roba utilitzada per anar a la feina o per al temps lliure. Moltes marques ja tenen línies de lifestyle consolidades inspirades en les línies esportives de la roba tècnica.  

Ventajas de una estrategia de marketing deportivo eficiente

Avantatges d’una estratègia de màrqueting esportiu eficient 

El màrqueting esportiu és la detracció del màrqueting que promociona o exhibeix els seus productes o marques a través d’esdeveniments esportius, clubs o mitjançant la col·laboració dels mateixos esportistes. Utilitza l’esport en totes les seves vessants per  ajudar en la venda dels productes i serveis proporcionats per una empresa.    

Et pot interessar: Màrqueting esportiu: què és i campanyes més virals 

 Una estratègia de màrqueting esportiu eficient pot servir per:   

 1. Millorar el recòndit i la visibilitat d’una mara 
 2. Servei i atenció al client 
 3. Vendre 
 4. Generar experiències inoblidables 
 5. Comptar històries creatives, emotives i que aconsegueixin connectar amb l’audiència

Et pot interessar: Anuncis de la Super Bowl, l’espectacle de la publicitat  

 1. Millorar la rendibilitat amb campanyes virals i transgressores 
 2. La indústria de l’esport és un gran territori de comunicació per a les marques

Si t’has quedat amb ganes de saber més sobre els servicis esportius i les estratègies de màrqueting aplicades a la indústria de l’esport no et pots perdre el grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes de l‘Euncet Business School ¡Descobreix-lo i converteix-te en un tecnòleg de l’esport!  

Articles semblants