Les 5 tendències de RH pel 2023

La gestió de les persones i la capacitat de lideratge són, cada vegada més, factors diferencials per a l’excel·lència empresarial. 
 
Els nous escenaris de treball marcats per la flexibilitat, l’agilitat i l’entorn híbrid fan que els professionals hagin de ser capaços d’adaptar-se a aquest canvi i amb ells també les empreses. 
 
En el següent article, t’ensenyem les 5 tendències més valorades pels directors de recursos humans per aquest 2023, segons un recent informe de la consultora Gartner, en el qual s’aborda les prioritats i els desafiaments en matèria de recursos humans 

Les 5 prioritats més valorades per RH

Segons linforme de tendències 2023 Top 5 Priorities for HR Leaders in 2023 de la consultora Gartner, el lideratge efectiu, el disseny organitzacional i la gestió de canvi, l’experiència de l’empleat, el reclutament i el futur del treball són les 5 tendències que prioritzen els més de 800 líders de recursos humans que han participat en l’estudi. 
 
Aquestes dades reforcen a l’empresa el paper del responsable líder com a facilitador del canvi davant els reptes que afronten les organitzacions. 
 
Fins a un 24 % dels responsables de RH diu que el seu enfocament sobre el desenvolupament del lideratge no prepara als seus mànagers per als nous escenaris de treball, la qual cosa posa de manifest un dels principals desafiaments per a la gestió empresarial actual: la necessitat d’un nou model de lideratge.  

1. Lideratge efectiu 

El lideratge efectiu és el principal repte que s’ha d’abordar segons el 60 % dels directors de recursos humans enquestats. Entenem per lideratge efectiu aquell rol de líder que aconsegueix resultats potenciant el creixement de l’organització. Aquesta figura es caracteritza per promoure i optimitzar el treball dels col·laboradors que formen part de l’equip alhora que fomenta la seva participació i contribució per aconseguir els objectius comuns.
 
És un estil de lideratge que aposta pel desenvolupament dels membres i la participació col·laborativa entre tots, posant el focus en el benestar i en el creixement de les persones. És el que es coneix com el model “human-centric leadership, és a dir, el lideratgehumà, el qual es vertebra en lautenticitat, l’adaptabilitat, l’empatia i el compromís.

Encara que es presenti com el camí a seguir, la realitat és que encara hi ha moltes poques persones que exerceixin aquest tipus de lideratge. Un altre dels desafiaments que es presenta és que els enfocaments de RH no atenen els obstacles o les barreres emocionals com són el sentiment de dubte, la incertesa o la por. 

2. Disseny de l’organització i gestió del canvi

La inestabilitat i la incertesa i la constant transformació han canviat totalment la forma en què les empreses es gestionen actualment. Precisament, aquest punt és pel 53 % dels entrevistats la segona tendència de RH per a aquest 2023. El 43 % dels mànagers reconeix que els seus empleats estan cansats dels canvis, independentment de la seva naturalesa i plantejament.

El disseny de l’organització i la gestió del canvi és un factor que té un alt impacte en el benestar dels empleats
i que moltes organitzacions no saben comunicar. El 2016 l’Enquesta sobre canvis a la d’obra de Gartner va mostrar que el 74 % dels treballadors estaven disposats a canviar comportaments laborals per donar suport als canvis en l’organització. Aquest percentatge s’ha vist reduït fins al 38 % el 2022.

L’informe de Gartner proposa que les empreses apostin per estratègies que impliquin els empleats en els processos fent-les més col·laboratives, és a dir, canviant l’enfocament de dalt cap avall per un enfocament no piramidal amb el qual se sentin involucrats. Per això, és necessari que les organitzacions disposin d’un bon programa de gestió del canvi i transformació que ajudi a mitigar el seu impacte i permeti reduir la fatiga dels treballadors provocada pel procés. Aquest serà un altre dels desafiaments que hauran d’abordar els responsables de RH pel 2023.

3. Experiència del treballador

El 44 % dels enquestats considera que les seves organitzacions no compten amb trajectòries professionals atractives i, segons recull una altra enquesta recent de la mateixa consultora sobre les preferències dels treballadors respecte a les seves carreres, només un de cada quatre confia en poder desenvolupar-la a la seva organització.

Les dades posen en la palestra la tercera prioritat per als responsables de recursos humans: la retenció dels treballadors i l’impuls de la seva trajectòria a l’empresa.

La concepció del món laboral ha canviat després de la irrupció dels models híbrids, la descentralització de les oficines i la necessitat de reciclar constantment les competències professionals, ja que les actuals estan obsoletes.

Aquest context està servint com a punt d’inflexió per a molts treballadors, els quals no creuen que les opcions actuals satisfacin les seves necessitats i això està fent que comencin a replantejar-se el paper que té la feina a les seves vides.

4. Reclutament o contractació

Pel 36 % dels responsables de RH, les seves estratègies de contractació de personal resulten insuficients per trobar les habilitats que l’empresa requereix, per la qual cosa és necessari que es replantegin les estratègies que utilitzen per alinear-se amb les necessitats empresarials actuals. 
 
Per això, és important desenvolupar una capacitat de concentració basada en la informació, crear un mercat de d’obra intern equitatiu i dissenyar el procés d’incorporació que fomenti el compromís. 

5. Futur del treball

Queda latent que els canvis disruptius i la incertesa estan marcant el paradigma que ve i així ho demostren les dades, ja que el 43 % dels enquestats reconeix no tenir una estratègia definida per al futur del treball. 
 
La planificació d’obra actual està desconnectada de la realitat, ja que les estratègies resulten ineficients davant un model que va cap a la d’obra remota i híbrida. Per això, és necessari plantejar un nou enfocament per idear noves estratègies que ajudin a preveure les necessitats futures del talent en un escenari marcat per les habilitats canviants, l’escassetat de professionals qualificats, una rotació elevada i un canvi en la dinàmica entre treballadors i empresaris. 
 
Aquestes són les principals tendències que recull l’informe de Gartner pel 2023. Si vols saber més sobre el model de lideratge que vindrà, no et pots perdre “Liderar-nos per inspirar”, la segona edició de l’Euncet Management Day. Durant aquesta jornada presencial, coneixeràs juntament amb la Lorena Rienzi, especialista en desenvolupament organitzacional i consultoria de processos, la importància d’empoderar i desenvolupar el compromís d’equips, modelar visions de futur i la cultura comuna.  

Articles semblants