La Transformació Digital en temps de crisi: Project Manager

Xavier Rodriguez

Xavier Rodríguez, director del postgrau en Direcció de Projectes, ha estat l’encarregat de presentar el webinar «La Transformació Digital en temps de crisi: el repte del Project Manager». Rodríguez és també director de projectes en el sector financer amb més de 20 anys d’experiència. Ha desenvolupat molts dels projectes més rellevants en algunes entitats líders tant a nivell nacional com internacional (Deutsche Bank, CaixaBank, Banc Sabadell, Caixa Catalunya).

Tots som gestors en les nostres vides, ja sigui de projectes personals o professionals. I és que, l’execució d’un projecte consisteix a convertir en realitat una idea, un desig, un objectiu i fins i tot fins a vegades una necessitat.

Factors clau per a la transformació digital

Transformación Digital, el reto del Project Manager

És possible que ens hagi tocat viure l’època més extraordinària de la història pel que fa a la velocitat de canvis que estem experimentant al llarg dels anys. Serà difícil superar-ho, ja que en els últims deu anys s’ha evolucionat exponencialment més que en els últims cent.

S’ha passat d’una evolució lineal i local, mantinguda aproximadament en els últims 150.000 anys, per passar a una evolució exponencial i global marcada per la Transformació Digital.

Factor tecnologia

El context actual es caracteritza per ser un entorn VUCA: volàtil, incert, complex i ambigu.

Entorno VUCA

Aquest món tan canviant i complex ha fet que molts negocis hagin canviat radicalment. Molts sectors i indústries s’han transformat o reinventat després de la crisi. Exemple d’això el trobem en el contingut musical i cinematogràfic amb la irrupció del model de negoci de Netflix o plataformes musicals com Spotify. Aquests sectors han passat d’un model analògic a un model digital. La qual cosa ha suposat que grans companyies, com BlockBuster o Discos Paradiso, desapareguin després de l’aparició dels seus substituts en canals digitals.

L’estratègia de negoci ha virat d’un model de pagament per adquisició a un pagament per ús. Aquesta tendència la trobem en altres sectors com l’editorial. La premsa escrita, gairebé extingida, s’ha hagut de reinventar a l’entorn digital transformant les seves versions en paper a l’online, i fins i tot adaptant-se a nous canals com les xarxes socials, on el consum d’informació és massiu.

Fins a l’any 2010, les empreses “reals” dominaven el mercat. A partir del 2014 comencen a irrompre empreses en el sector online, creant valor en el món digital. Tots els exemples mostrats en el gràfic tenen en comú l’impacte provocat per la tecnologia, la qual ha estat la palanca de canvi per a aquests sectors.

 • La tecnologia mòbil actual, amb connexió a internet i geolocalització, ha fet que els models de negoci existents quedin obsolets amb tan sols una aplicació mòbil.
 • Una altra de les tecnologies que han revolucionat el mercat ha estat l’optimització de processos logístics d’Amazon amb la robotització dels seus magatzems.
 • Assistents de veu: Siri, Google Assistant, Alexa. Si agafem les interrelacions de les persones amb la tecnologia i hi afegim un valor més natural amb la intel·ligència artificial el resultat és brutal. És el que s’anomena la humanització de la tecnologia. Les màquines comencen a comportar-se com els humans. 

Les tecnologies que han de tenir impacte a nivell global

 • Big Data: La recopilació massiva d’informació ajudarà les empreses a oferir ofertes adaptades a les necessitats de cada persona.
 • AI i Machine Learning
 • RPA (Robotics): Forma de modificar processos manuals a processos automàtics. Per robots o programaris. 
 • Comunicacions (5G i WIFI6): permetran tenir experiències molt més reals entorn de la tecnologia en qualsevol lloc del planeta.
 • Vehicles autònoms
 • Realitat Virtual

Factor persona

Transformación digital, el nuevo reto el Project Manager

Digitalització vs. Transformació digital

Digitalització: convertir procés analògic de la vida real en procés digital.

Transformació digital: consisteix a redefinir procés des de l’òptica del client i l’empresa per tenir una eficiència i optimització superior. El factor persona és fonamental per a aquesta transformació. El Project manager és l’encarregat de liderar aquest procés. 

Projecte i Gestió de Projectes

PMI: Un projecte és un esforç temporal que es duu a terme per crear un producte, servei o resultat únic. La gestió de projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques a les activitats d’un projecte per satisfer-ne els requisits.

El pla estratègic empresarial defineix els objectius que es volen assolir a mitjà i llarg termini. Per aconseguir-los caldran una sèrie de projectes. Moltes vegades és aquesta execució la que ha de permetre que el resultat del projecte sigui reeixit. S’ha de posar focus a tenir una execució excel·lent del projecte.

Waterfall vs Agile: quina metodologia utilitzar?

Metodologías que el Project Manager debe utilizar en la Dirección y gestión de proyectos.

L’entorn VUCA i l’actualitat és el gran repte que se’ls presenta a les empreses. En el camp de la direcció i gestió de projectes s’està transicionant del mètode Waterfall a l’Agile.

El mètode Waterfall es caracteritza per realitzar les fases del projecte de forma seqüencial, mentre que l’Agile es basa a dividir el projecte en petites entregues que li siguin útils al client. Altres de les seves característiques és que permet validar d’una forma primerenca les hipòtesis del projecte, així com detectar errors de disseny. També és un mètode ideal per introduir requeriments durant el desenvolupament, la qual cosa permet que s’adapti als canvis dels clients que es vagin produint durant el procés de desenvolupament del producte.

El model Agile, tot i tenir costos sensiblement superiors al model waterfall, permet afrontar l’èxit del projecte amb més garanties.

ROI, ELS FACTORS QUE MESUREN LA VIABILITAT DE LES INICIATIVES 

Per decidir la viabilitat de les iniciatives s’aplicarà l’anàlisi del ROI del projecte, és a dir, el retorn de la inversió. Es categoritzen els projectes en funció del que reporten a l’empresa en base a: 

 • Increment d’ ingressos. Produint major volum de vendes, nou producte o servei. 
 • Reducció de cost. Conseqüent millora de l’eficiència de l’empresa. 
 • Millora de l’ experiència del client.  Qualsevol dels projectes ha d’aportar una millora de l’experiència del client. 
 • Crear experiències úniques i personalitzades. La satisfacció del client ha d’estar per sobre de qualsevol altre objectiu. 

El client s’ha d’ubicar en el centre de les operacions, funcions, productes, serveis. És el que es coneix com a design thinking. 

Design Thinking

Situació de crisi, quins projectes prioritzar 

La situació de crisi generalitzada ha fet que s’opti per prioritzar projectes que ajudin a reduir costos a les empreses millorant l’eficiència i experiència del client. L’empresa ha de repensar el seu pla estratègic per redefinir-lo. 

Molts negocis han hagut d’accelerar els seus processos de canvi per poder seguir donant servei als seus clients davant les noves circumstàncies. El coronavirus ha estat un dels principals acceleradors per a alguna d’ells. 

Els projectes que estan en auge després d’aquesta crisi són: 

 • Digitalització. El món s’ha confinat i tots els negocis que existien en el món real han patit un parell en la seva activitat de fins a gairebé el 100%. Aquells que no tenien presència al canal digital han hagut de posar en marxa les maquinàries per donar aquest servei. Aquests projectes de digitalització són els que més han avançat aquests mesos. 
 • Robotització de tasques manuals. Gran part de la massa productiva han patit ERTOS i EROS. Qualsevol canvi que redueixi volum de personal està agafant rellevància. 
 • Reenginyeria de processos. Eliminar bosses de manualitats, evitar trencaments de processos, fer-los més automàtics i flexibles. 
 • Projectes de transformació digital que comporten a refer processos operatius adaptats a la situació del món real.  

EL REPTE DEL PROJECT MANAGER 

El reto del Project Manager

La figura del Project Manager era vista com un especialista en l’administració i direcció de projectes amb les habilitats requerides per a la seva execució. En l’actualitat, aquesta persona s’ha de dotar de certes habilitats i processos, eines i tecnologies existents i emergents. 

Haurà de ser un expert en els processos operatius de l’empresa i conèixer la seva visió i estratègia de negoci per convertir-se en el líder de la transformació de l’empresa. 

Postgrau en Direcció de Projectes: liderant la transformació 

Si t’has quedat amb ganes de saber més sobre com pots adaptar-te a aquest entorn VUCA pel qual passen les empreses, i liderar així la seva Transformació Digital el Postgrau en Direcció de Projectes de l’Euncet Business School és per a tu.  

 Amb aquest postgrau obtindràs una visió holística que et permetrà analitzar els factors clau per dur a terme la transformació i convertir-te en el Project Manager que vols ser: 

 1. Aprèn a gestionar de manera efectiva qualsevol projecte a l’empresa. 
 2. Descobreix eines adaptables a qualsevol sector. 
 3. Adquireix una visió àgil dels projectes. 

El programa es basa en el que l’equip docent, format per professionals en actiu, ha anat observant, a través de les seves experiències. Han aconseguit materialitzar en el curs tot aquest feedback fent-ho totalment pràctic, per la qual cosa la transferència a un lloc de treball és immediata. Tots els coneixements adquirits són aplicables a l’entorn laboral. 

Articles semblants