Treballar en supply chain management | Quines seran les meves funcions?

Una de les opcions professionals més prometedores per al present i per al futur és treballar en supply chain management. Resultat del que es coneix com la Revolució Industrial 4.0. Un fet que s’està produint fonamentalment per la incorporació progressiva de les noves tecnologies a l’activitat industrial. És per això que per a aquesta revolució s’han generat noves demandes que inclouen la necessitat de trobar perfils més complets i híbrids entre els professionals tradicionals. Aquest és precisament el perfil que s’ha de tenir per treballar en supply chain management. Vols començar un futur brillant? Amb l’Euncet Business School és possible. Et parlem de quines seran les teves funcions com supply chain management.

Com és treballar com a Supply Chain Management

1.- CONTROLAR I COORDINAR LA CADENA DE PRODUCCIÓ

La cadena de producció és, es podria dir que és l’espina dorsal d’una companyia. És en ella on es fabrica un producte o servei i se li afegeix valor. Així doncs, el seu correcte funcionament és fonamental per poder obtenir els resultats desitjats. Una de les tasques que es tenen en treballar en supply chain management és supervisar que tot estigui coordinat i que el procés general resulti eficient. Per a això ha de prendre totes les decisions pertinents que ajudin a identificar les fallades, establir estratègies per millorar el seu rendiment i obtenir una bona coordinació entre equips i departaments.

2.- TRANSFERÈNCIA DE MATERIALS

Treballar de supply chain management inclou negociar amb els proveïdors i tractar d’aconseguir les millors condicions possibles en preus i terminis. El professional que se n’encarregui ha de vetllar perquè mai sigui insuficients els béns i serveis necessaris per a la producció. Alhora, ha de procurar que aquests aportin la menor quantitat de costos possible.

3.- CONTROL D’ESTOC

El control d’estoc forma part de les funcions a supervisar per treballar en supply chain management. Aquest control no només afecta la quantitat disponible de cada producte per no generar romanents que causin pèrdues o faltes que impedeixin vendes i al·leguin clients. També inclou la supervisió de la qualitat del mateix. En efecte, treballar en supply chain management suposa oferir un producte ajustat a les previsions de l’empresa tant en la seva manufactura com en els temps i demandes que té l’empresa respecte als seus clients i proveïdors.

4.- Control de cadena de distribució

Una altra de les funcions que es tenen en treballar de supply chain management és la de controlar el recorregut de la producció fins a la posada en mans del client. Independentment de si aquest es tracta d’una altra empresa o d’un client final, el supply chain management s’ha d’assegurar que tot el recorregut queda coordinat. Per a això ha d’establir correctament rutes tant per a l’arribada de subministraments a la cadena de producció com per a l’arribada a aquests clients. És fonamental en aquest sentit establir una bona comunicació amb aquests proveïdors, empreses de transports i, en general, tots els elements que conjuntament es relacionen amb l’activitat d’una empresa.

5.- ESTABLIR ESTRATÈGIES PER IMPLEMENTAR EFICIÈNCIA I RESULTATS

Treballar de supply chain management suposa alhora optimitzar els resultats conjunts d’una companyia. En efecte, ell és responsable de fer que tota l’activitat d’una determinada empresa pugui augmentar el seu rendiment. Per a això, ha de ser capaç d’emprar tots els recursos al seu abast per establir planificacions i noves apostes per aconseguir aquestes millores. Això, tal com hem comentat en altres articles relacionats, pot incloure l’ús d’eines com els programari de control.

Alhora, també ha d’elaborar value stream mapping per visualitzar el millor possible tota l’activitat. Posteriorment, el supply chain management ha de fer les comparatives corresponents. Analitzarà el resultat d’un moment concret amb el d’un altre més endavant en el temps. En funció d’ells haurà de prendre les millors decisions possibles.

6.- Millorar la comunicació entre departaments

Treballar de supply chain management suposa tenir la concepció global d’una companyia. Això vol dir que aquest professional ha de visualitzar cadascun dels processos i el seu conjunt. Tanmateix, si no és capaç de comunicar-ho no podrà fer que cadascuna de les parts que l’integren siguin eficaces per a la resta. Així doncs, en cert sentit treballar de supply chain management és treballar també de comunicador i líder. Hem de fer que tots els equips al nostre càrrec comprenguin les nostres aspiracions i planificacions. Amb això podrem fer que l’èxit de l’empresa arribi amb una correcta coordinació.

A l’Euncet Business School t’oferim el postgrau en Direcció d’Operacions. Aquesta és una de les activitats amb més futur per als propers anys. Es deu al seu torn més les empreses busquen un perfil híbrid que pugui dur a terme diverses tasques d’una forma eficaç gràcies a la combinació de diferents qualitats. Creus que estàs preparat per a l’èxit? Aconsegueix-lo de la mà de l’Euncet Business School.

Articles semblants