Empreses Data Driven: què són i exemples

Vivim en l’era de les dades i la informació. Les empreses no escapen d’això, i s’està demostrant que només aquelles que estan sent capaces de prendre decisions estratègiques basant-se en una bona gestió i anàlisi de dades estan sent les més competitives. 

El Data Driven s’està convertint en l’eina clau per fer front a aquest nou context, permetent recopilar, organitzar i analitzar dades i informacions.  

Descobreix més sobre aquest concepte i els seus beneficis en el següent article. 

Data Driven: Què és 

Data Driven siginifica literalment en anglès “impulsat per dades“, i sol confondre’s amb altres conceptes relacionats amb les dades com són Data Analytics, Data Manager i democratització de dades.  

Si bé és cert que té aspectes en comú, el Data Driven va més enllà. Es pot considerar com una eina, una metodologia i fins i tot una filosofia adoptada per les empreses que busquen atendre millor els seus clients interpretant en tot moment les dades generades per la companyia.  

Adoptar un enfocament Data Driven implica que l’empresa implementi de forma transversal aquesta nova metodologia en tots els seus departaments i processos. A través d’ aquest recull, tractament i anàlisi de les dades treballades es podrà dur a terme una presa de decisions basada en informacions reals, en comptes de subjectivitats o pressentiments.  

Així doncs, data driven és un concepte estratègic que s’ha convertit en indispensable gràcies a les noves tecnologies, la transformació digital i l’era del Big Data. 

Què és una Empresa Data Driven? 

Una empresa Data Driven o empresa basada en dades és aquella que incorpora en la seva cultura corporativa la filosofia Data Driven, aprofitant els beneficis de la transformació digital i tenint les dades com a eix en la seva presa de decisions. Això ajudarà en el mesurament del compliment dels objectius corporatius i les fites.  

Per convertir-se en una companyia Data Driven es necessiten solucions tecnològiques que permetin capturar dades constantment i un posterior tractat d’ells per convertir-les en informació rellevant per a la presa de decisions a través del Data Science. Això farà que els directius disposin de dades consistents i consolidades, assegurant així l ‘ objectivitat i eficiència de les decisions estratègiques. També és de gran utilitat en la predicció de possibles escenaris. 

Funcionament de les empreses Data Driven 

Una companyia data driven es caracteritza pel total accés dels empleats a les dades corporatives, dels clients i dels mercats, ja siguin positius o negatius.   

A més, aquestes organitzacions compten amb un dels perfils professionals més demandats: el data scientitst. Aquest rol és l’ encarregat de tractar les dades i disposa de grans coneixements en estadística, matemàtiques i tecnologia. Entre les seves tasques ha d’extreure, recopilar i estructurar les dades perquè esdevinguin informació de valor per a la companyia i contribueixin a una millor presa de decisions estratègiques 

Una altra de les característiques del seu funcionament és la percepció que tenen dels objectius com a dades. Aquests s’han de poder quantificar per mesurar-se el seu rendiment. És el que es coneix com a objectius S.M.A.R.T: 

 • Specfífic (específic) 
 • Measurable (medible) 
 • Attainable (assolible) 
 • Rellevant (important) 
 • Time based (de durada limitada) 

Et pot interessar: La importància dels objectius SMART

Avantatges de les empreses Data Driven 

Les empreses basades en dades utilitzen eines de tecnologia punta amb les quals: 

 • Ofereixen una transparència en les dades.  
 • La informació sempre està actualitzada i es pot consultar a temps real. 
 • Millora l’agilitat dels processos. 
 • Facilita fer prediccions possibles canvis en els mercats. 
 • Ajuda a millorar l’ experiència i satisfacció dels clients, aconseguint així una major personalització i fidelització. 
 • Optimitza els recursos, per la qual cosa minimitza despeses innecessàries i fa que els processos siguin més eficients.  
 • Permet la recol·lecció massiva de dades. 

Empreses Data Driven: exemples que has de conèixer 

Cada vegada són més les empreses que estan explotant el potencial que té la gestió de dades en els seus models de negoci. Les companyies que han revolucionat el mercat amb els seus models de negoci i processos innovadors són: 

Amazon 

El comerç electrònic fundat per Jeff Bezos és un clar exemple d’una data driven. A partir de les dades de cada client, personalitza tot el contingut que li apareix.  

Aquesta plataforma es nodreix de l’ús dels usuaris a la seva pàgina web, és a dir, en funció de les recerques dels productes realitzades a la pàgina web aquesta ofereix productes similars o complementaris als ja vistos.  

Això enriqueix l’experiència del consumidor i ajuda a visibilitzar altres productes que possiblement puguin ser del seu interès.  

Netflix 

D’altra banda, Netflix aprofita també aquesta possibilitat de personalització i la porta a l’extrem. Tots els usuaris de la plataforma tenen accés a diferents llistes seleccionades dels diferents productes audiovisuals que ofereix la plataforma atenent diferents criteris: el més popular segons el país, les sèries més vistes, sèries seleccionades segons la seva temàtica, les pel·lícules més recents… 

En aquest cas, Netflix ha sabut aprofitar els beneficis que tenien els videoclubs i ha adaptat aquesta idea a un nou model de negoci disruptiu com són les plataformes on demand. 

Google 

El gegant tecnològic amb seu en Mountain View és l’exemple per antonomàsia de la cultura data driven. És una de les empreses que més dades maneja i que ho ha sabut integrar durant tot el procés del comprador en el seu motor de cerca.

Google analitza les dades de conversió i basa l’atribució en ells, permetent a les empreses una anàlisi més precisa en les seves campanyes de publicitat.  

Aquest nou model de negoci està marcant un abans i un després en la gestió empresarial. Si vols saber més sobre aquest i altres conceptes que poden millorar el rumb del teu negoci no et perdis el Global Executive Education de l’Euncet Business School.  

Articles semblants