La importància dels objectius SMART en un pla de màrqueting

Qui no vol accions d’èxit? Per a poder aconseguir qualsevol fita es necessita un pla. Ara , com ho podem definir? En el següent article descobriràs què són els objectius SMART i com els pots incorporar en el teu pla de màrqueting digital o offline. Tot departament ha de delimitar què es vol aconseguir i com es farà. 
 
En el món del màrqueting aquesta és una de les accions principals màximes. Tota acció ha de poder ser mesurada i monitorada, ja que d’això depenen els resultats que s’obtinguin.  

Principales características para fijar objetivos SMART de manera eficiente

Què són els objectius SMART?

George T. Dauren va publicar en 1981 “Hi ha una manera intel·ligent per a escriure metes i objectius de l’administració”. En aquest article, T.Dauren va parlar per primera vegada dels objectius SMART, també coneguts com a Metodologia SMART, un sistema que determinava les 5 característiques que s’havien de tenir en compte a l’hora de fixar objectius intel·ligents i eficients. Anys més tard, Duncan Haughey, va recuperar el concepte en l’article “A brief history of SMART goals”.

Característiques dels objectius SMART 

Els objectius SMART (intel·ligent en anglès) deuen el seu nom a l’acrònim que formen les inicials d’aquestes 5 característiques:

S: Specific (Específic)

Definir objectius ambigus o abstractes és un dels errors més comuns a l’hora d’elaborar una estratègia. Un bon recurs per a aconseguir que els objectius siguin concrets i detallats és que aquests siguin capaços de donar resposta a preguntes com: què es pretén aconseguir, com augmentar el trànsit, quines accions dur a terme per a augmentar les vendes, quines són les millors maneres d’augmentar les visites, així com definir si la ubicació és important per a aconseguir la meta fixada.

A l’hora de definir un objectiu específic s’haurà de redactar usant l’infinitiu. Amb aquesta tècnica es ressaltarà l’acció. Per exemple: augmentar les vendes en un 20%.  

Et pot interessar: Màrqueting digital efectiu en temps difícils, webinar a càrrec de Carles Argemí

M: Measurable (Medible)

Qualsevol acció s’ha de poder mesurar. A l’hora de definir un objectiu és igual d’important saber què es vol aconseguir com definir les eines i valors que permetin valorar els resultats obtinguts. Per a això, eines com el programari de monitoratge, així com mètodes d’anàlisis ajudaran a controlar els KPI (indicadors clau d’acompliment) fixats. Com més gran sigui el nombre de dades quantitatives, major serà el control de l’estratègia de màrqueting.  

A: Attainable (Assolible)

Aquest és un altre dels aspectes a considerar a l’hora d’establir objectius realistes. De res serveix que siguin concrets, mesurables, assolibles, rellevants i temporals si després serà impossible aconseguir-los. Per a això, s’haurà de saber amb quins recursos humans, econòmics i tecnològics es comptarà durant l’estratègia. 
 
De res serveix que siguin concrets, mesurables, rellevants i temporals si després serà impossible aconseguir-los. Per a això, s’haurà de saber amb quins recursos humans, econòmics i tecnològics es comptarà durant l’estratègia per a fer assolible un objectiu.  

R: Result-oriented/ Relevant (Orientat a resultat/rellevant)

Un altre dels factors a tenir en compte a l’hora de definir objectius SMART és que han de ser rellevants, és a dir, alineats amb els objectius generals de l’empresa. De res serveix plantejar accions de màrqueting que no segueixin les línies estratègiques corporatives.  

T: Time-limited / Timely (Temporal)

Perquè l’estratègia es materialitzi s’ha de delimitar una data de compliment. Fixar una data límit per a complir un objectiu farà que augmenti el compromís de l’equip o persona encarregada de dur-lo a terme. Elaborar calendaris diaris amb les metes setmanals i mensuals pot ser un bon recurs perquè les accions no es dispersin en el temps. 

Et pot interessar: 25 Eines de Màrqueting Digital per a organitzar el teu temps 

Papel clave de los objetivos SMART en la estrategia de Marketing

Per què són importants els objectius SMART per al màrqueting? 

Els objectius SMART juguen un paper fonamental per a elaborar qualsevol estratègia de màrqueting:

  • Permet mantenir la concentració en la tasca en qüestió, millorant així el rendiment dels treballadors.
  • Defineix el full de ruta a continuar sabent què s’ha de fer i quan, motivant així a l’equip humà. 
  • Si s’especifiquen i implementen bé, pot suposar un gran estalvi de temps i costos per a l’empresa, per la qual cosa es redueixen els riscos innecessaris i millora el creixement de l’empresa. 
  • Serveix per a conceptualitzar projectes amb una base sòlida i que aquests siguin òptims i rendibles. 
  • És molt útil per a millorar la presa de decisions mitjançant l’obtenció de dades fiables. 
  • Aconseguint els objectius s’augmenta la productivitat de l’organització. 

Ara que ja coneixes els objectius SMART descobreix quines altres eines existeixen perquè la teva estratègia de màrqueting i venda sigui tot un èxit amb el màster universitari en Direcció de Màrqueting amb especialitat en Comunicació Estratègica de l’Euncet Business School.  

Articles semblants