Funcions d’un director de màrqueting i les seves responsabilitats

A totes les empreses, independentment de la seva mida o indústria, el departament de Màrqueting juga un paper molt important en l’estratègia i en la rendibilitat de l’organització. Dins del departament, el director de Màrqueting és la figura clau encarregada de liderar la promoció, la comercialització i la construcció de la marca de l’empresa.

En el següent article, t’expliquem què és exactament el director de Màrqueting, quines són les seves principals responsabilitats i quines habilitats i coneixements es necessiten per exercir aquest càrrec, molt demandat entre els professionals del màrqueting.

Què és un director de Màrqueting o CMO?

El director de Màrqueting o CMO (Chief Marketing Officer) és el professional encarregat de liderar el departament de Màrqueting d’una empresa. Entre les seves principals funcions, ha de desenvolupar i executar estratègies amb les quals aconseguir desenvolupar la marca, augmentant la seva avantatge competitiva i donant resposta a les noves necessitats del seu públic objectiu amb solucions que li aportin valor.

Aquest rol exigeix un alt nivell d’experiència i habilitats en àrees com l’anàlisi de mercat, la planificació estratègica i la gestió d’equips.

Quines són les funcions d’un director de màrqueting?

Dirigir les investigacions de mercat i l’anàlisi de dades

Entre les responsabilitats del director de Màrqueting destaca realitzar investigacions de mercat per comprendre les necessitats i preferències dels clients. Això implica analitzar les dades demogràfiques, les tendències de la indústria i els comportaments dels consumidors per identificar oportunitats i no perdre avantatge competitiva.

Aquests anàlisis són tant interns com externs al negoci i són crucials en el disseny del pla de màrqueting. És fonamental analitzar de manera detallada tots els factors que intervenen en els mercats per assegurar la satisfacció dels clients, alhora que s’aconsegueix un major retorn de la inversió (ROI).

Crear les estratègies de màrqueting de l’empresa

Un cop analitzat el mercat i detectades les oportunitats de negoci, el director de Màrqueting ha de dissenyar i implementar un pla de màrqueting que inclogui objectius S.M.A.R.T., és a dir, específics (Specific), mesurables (Measurable), assolibles (Achievable), realistes (Realistic) i limitats en el temps (Time-bound). També, s’hauran de definir els indicadors (KPI) amb els quals es mesurarà el rendiment de les accions recollides en el pla per veure si s’han complert els objectius marcats.

Dins del pla de màrqueting, s’inclouran estratègies de posicionament de marca, objectius de vendes i els pressupostos de màrqueting destinats a cada iniciativa.

Et pot interessar: Què són els objectius SMART

Liderar l’equip de Màrqueting

Una altra funció clau del director de Màrqueting és liderar i motivar l’equip del departament, gestionant el rendiment dels seus col·laboradors, assignant tasques i projectes de forma eficient, i vetllant pel compliment dels objectius estratègics.

Així doncs, aquesta figura és el referent de l’equip i ha de promoure un espai en el qual tots els col·laboradors puguin participar contribuint amb idees, creativitat i sentint-se escoltats.

Guiar l’estratègia de brànding

A més de vetllar per les vendes, el director de Màrqueting també és la persona encarregada del brànding, és a dir, assegurar la notorietat de la marca de forma positiva entre els consumidors i la resta de stakeholders que es relacionen amb ella. També s’encarrega que la identitat corporativa sigui coherent entre el que fa i el que diu ser en totes les seves formes, des dels punts de contacte amb el client fins a la publicitat i la seva presència en xarxes socials.

Innovar i orientar en noves eines digitals en el departament

En l’era del màrqueting digital, és fonamental estar al corrent de les últimes tendències i tecnologies. El director de Màrqueting ha de liderar l’adopció de noves eines i plataformes digitals que puguin millorar l’eficàcia de les estratègies de màrqueting de l’empresa, assegurant la presència de la companyia tant en l’entorn offline com en el canal en línia.

Responsabilitats d’un director de Màrqueting

Entre les principals responsabilitats d’un director de Màrqueting destaca:

 • Prendre decisions estratègiques sobre el posicionament de la marca i la comercialització de productes i serveis de l’empresa.
 • Desenvolupar i mantenir relacions amb clients i socis.
 • Gestionar el pressupost i els recursos per garantir un bon retorn de la inversió en totes les activitats del departament.
 • Supervisar i avaluar el rendiment de totes les campanyes de màrqueting, utilitzant mètriques clau per mesurar l’èxit.
 • Col·laborar amb altres departaments per garantir la coherència i l’alineació en totes les àrees de l’empresa.
 • Gestionar els canals de distribució.
 • Desenvolupar i promocionar nous llançaments.
 • Fer seguiment de les campanyes i avaluar els resultats obtinguts.

Quins són els requisits per ser director de Màrqueting?

Per ser un director de Màrqueting és necessari:

 • Tenir formació específica en màrqueting, ja sigui una llicenciatura, un grau o un màster.
 • Experiència prèvia en l’àmbit del màrqueting i exercint càrrecs de lideratge i gestió d’equips.
 • Fortes habilitats analítiques i gran capacitat per interpretar dades i tendències de mercat.
 • Bones habilitats de comunicació interpersonal i capacitat per influir i motivar els col·laboradors. També és important tenir empatia per poder construir equips sòlids i que comparteixin valors.
 • Capacitat resolutiva per poder respondre de forma àgil davant situacions imprevistes.

Habilitats necessàries en la direcció de Màrqueting

Algunes de les habilitats que tot director de Màrqueting ha de tenir inclouen:

 • Pensament estratègic i capacitat per desenvolupar i executar plans de màrqueting efectius.
 • Creativitat per idear campanyes de màrqueting innovadores i impactants.
 • Fortes habilitats de lideratge i capacitat per inspirar i motivar equips multifuncionals.
 • Orientació al client i capacitat per comprendre i satisfer les necessitats del mercat.
 • Adaptabilitat i capacitat per gestionar el canvi en un entorn empresarial en constant evolució.

Què estudiar per ser director de Màrqueting?

Per ser director de Màrqueting en una organització és fonamental comptar amb formació acadèmica en àrees del màrqueting, administració d’empreses, comunicació o publicitat.

El món del màrqueting està en constant evolució, i és per això que com a responsable és essencial estar en constant aprenentatge amb cursos de reciclatge i programes que abordin les últimes tendències en el mercat. Programes com el postgrau en Direcció de Màrqueting de l’Euncet Business School són una gran oportunitat per aprendre, reforçar i actualitzar aquests coneixements.

Articles semblants