Logística verda: claus per a una estratègia sostenible

El canvi climàtic s’ha convertit en una de les principals preocupacions a nivell global. La mateixa Organització de Nacions Unides (ONU) l’inclou dins dels seus 30 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A Europa ja es treballa per liderar polítiques mediambientals que impulsin el canvi tant en les empreses com en els ciutadans.   

La gran majoria d’elements contaminants provenen l’activitat humana, sent el transport el que majors problemes de salut provoca per l’alta concentració de gasos contaminants que pot emetre en zones  reduïdes.   

A continuació, t’expliquem què és exactament la logística verda, la petjada de carboni i alguns exemples d’empreses que l’apliquen en el disseny de les seves estructures logístiques.    

Et pot interessar: Què és la SCM en logística i en què em pot ajudar? 

¿Qué es la logística verde y cómo se aplica?

Què és la logística verda i com s’aplica? 

Segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient de 2008 de l’Organització de les Nacions Unides, els treballs verds “són els que redueixen l’impacte ambiental de les empreses i els  sectors econòmics, fins a assolir en definitiva nivells sostenibles. […] s’entén per ocupacions verdes el treball en l’agricultura, la indústria, els serveis i l’administració que contribueix a conservar o restablir la qualitat ambiental.”  

I, segons la RAE s’entén per logística “conjunt de mitjans i mètodes necessaris per dur a terme l’organització d’una empenta, o d’un servei, especialment de distribució  

Així doncs, la logística verda podria definir-se com l’activitat logística que incorpora mesures amb les quals reduir el seu impacte ambiental, duent a terme una gestió eficaç dels recursos  

Et pot interessar: La ruta de la logística verda – Revista Euncet Alumni nº 12 

Aplicaciones de la logística verde

Aplicacions de la logística verda 

Per tal de reduir les emissions i la contaminació en els processos logístics les empreses poden aplicar les següents mesures en els 5 paràmetres de la logística verda: emmagatzematge, transport, distribució, càrrega i descàrrega i empaquetament.   

 • Reciclar les deixalles generades.  
 • Reduir els embalatges i apostar per dissenys que integrin materials biodegradables i reciclats.  
 • Minimitzar les despeses energètiques i apostar per les energies renovables.  
 • Implementar solucions verdes al magatzem, com aprofitar la llum natural o automatitzar processos.  
 • Optimitzar les rutes i aplicar el concepte backhaul, és a dir, que el vehicle de transport de mercaderies vagi carregat sempre per aprofitar l’espai de tornada i així estalviar en combustible, recursos i temps. 
 • Apostar per una flota de vehicles ecològics i en bon estat que utilitzin mitjans d’energia alternatius, com vehicles elèctrics 
 • Manipular els productes perillosos perquè no incideixin a l’atmosfera i evitar així l’alliberament de químics que puguin ser perillosos per al mediambient.  
 • Implementar infraestructures sostenibles als magatzems a través de l’ús de panells solars o cèl·lules fotovoltaiques. 

Et pot interessar: 5 mesures per a l’èxit del disseny de la cadena de subministrament 

La huella de carbono: ¿qué es y cómo se genera?

La petjada de carboni: què és i com es genera? 

Fa anys que des de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) s’alerta sobre l’impacte en l’escalfament global de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle: diòxid de carboni, metà., òxid de nitrogen, perfluorocarbons, hidrofluorocarburs i hexafluorur de sofre.  

Entenem per petjada de carboni la totalitat de gasos d’efecte hivernacle (GEI) emesos per l’efecte  directe o indirecte que deixa l’activitat humana. És un indicador ambiental amb el qual mesurar l’ impacte dels GEH.   

La petjada de carboni pot diferir-se segons si és generada a nivell personal, quan un sol individu en la seva vida personal la genera en els seus desplaçaments, consum, alimentació o ús dels recursos; per les empreses, els qui generen l’empremta  de carboni corporativa amb les seves activitat és durant la fabricació , el transport o consum energètic; o el producte, quan els serveis i béns de consum emeten GEH abans, durant i després de la seva vida útil.  

En els tres casos aquesta petjada de carboni es pot reduir canviant els hàbits o accions que vetllin pel medi ambient i per minimitzar l’impacte i desenvolupament accelerat del canvi climàtic.   

Et pot interessar: Com gestionar l’estoc i els magatzems eficientment?  

Des de l’ONU es proporciona una eina gratuïta amb la qual fer una estimació de la petjada de carboni personal i corporativa: 2030 

Alternativas para un transporte sostenible

Alternatives per a un transport sostenible 

Una de les mesures que des de l’activitat logística es pot prendre és la d’implementar una flota de transport sostenible. Hi ha alternatives als vehicles tradicionals amb els quals poder reduir la contaminació de les rutes.  

 1. Cotxes elèctrics 
 2. Cotxe compartit 
 3. Motosharing 
 4. Patinet elèctric 
 5. Moto elèctrica 
 6. Bicicleta 
 7. Segway 

Ejemplos de empresas con logística verde

Exemples d’empreses amb logística verda 

Espanya s’ha convertit en el tercer país amb 70 membres, per darrere d’Holanda (246) i  Bèlgica (103).   

Et pot interessar: 5 empreses de referència amb cadenes de subministrament admirables 

Lean & Green és la major plataforma europea de col·laboració especialment dirigida a la descarbonització de la logística en la qual, a més d’Espanya, Holanda i Bèlgica participen: Alemanya, Itàlia, Luxemburg, Portugal, República Txeca, Eslovàquia, Suïssa, Àustria, Polònia i Hongria. La iniciativa s’emmarca dins dels objectius definits a la Cimera del Clima a París del 2015 per assolir les emissions neutres en carboni l’any 2025. 

A més d’ajudar les empreses de tots els sectors a reduir les seves emissions GEH resultat de les seves activitats logístiques, també ajuda a generar una xarxa d’organitzacions líders en el camp de la logística sostenible.  

Les empreses que s’adhereixen a aquesta iniciativa es comprometen a elaborar un pla d’acció per reduir les emissions de CO2 en les seves activitats logístiques en un termini màxim de 5 anys.  

Distincions Lean & Green

Dins de la iniciativa Lean & Green hi ha diferents tipus de distinció en funció del nivell de compromís que les empreses adquireixen. A Espanya destaquen les següents empreses en les categories que componen la iniciativa:   

 • Premi Lean & Green: les empreses elaboren un Pla d’Acció sobre com reduir la petjada de carboni procedents de les seves activitats logístiques. A Espanya 22 empreses compten amb aquest premi, entre les quals destaquen: Danone Waters, Correus, Balearia i Campofrío
 •  Estrella Lean & Green: el pla d’Acció és posat en marxa i implanta mesures per reduir un 20% les emissions en un termini màxim de 5 anys.  

Algunes de les empreses que tenen aquesta distinció a Espanya són: Damm, DHL, Pascual, Nestlé, Unilever  

 • 2 a 5 estrelles Lean & Green: les empreses continuen reduint les emissions finant objectius més ambiciosos i col·laborant amb la Comunitat Lean & Lean. A Espanya només Lidl i Alfil logistics han estat reconegudes amb dues estrelles, la puntuació més alta al país. 

Conoce la diferencia entre logística inversa y verde      

Coneix la diferència entre logística inversa i verda   

Moltes vegades es confon la logística inversa amb la logística verda. Encara que per a molts siguin conceptes semblants, hi ha diferències entre ells: 

Logística inversa 

Segons la definició que proposa Rogers i Tibben‐Lembke (1999) la logística inversa és “el   procés   de   planificació,  implantació  i  control, efectiu i eficient, del flux de matèries primeres,  inventari en procés, béns acabats i informació relacionada, des del punt de consum cap al   punt d’origen, amb el propòsit de recuperar valor o dur a terme una adequada eliminació”. 

Logística verda 

Segons l’International Review of Applied Engineering Research la logística verda “són els esforços que realitzen les empreses per mesurar i minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat logística  

La logística inversa inclou les devolucions de productes i comercials i mercats secundaris. En canvi, la logística verda centra les seves activitats en les emissions d’aire i soroll, l’impacte mediambiental i la reducció d’embalatge.   

Els factors que contribueixen al fet que la línia diferenciadora de tots dos conceptes sigui una mica més difusa és que no hi ha logística verda sense una bona logística inversa. Tots dos comparteixen el reciclatge, remanufacturació, reutilització d’envasos i destrucció.  

Et pot interessar: Què s’aprèn en un postgrau de gestió de la cadena de subministrament? 

Ara que ja coneixes una de les tendències en auge dins de les cadenes de subministrament de les companyies et pot interessar el postgrau en Direcció d’Operacions de l’Euncet Business School amb el qual podràs conèixer aquesta i altres noves tendències logístiques.   

Articles semblants