Què és la metodologia Scrum? Diferències amb Kanban i Lean

Segurament no para d’escoltar en el teu treball la necessitat d’implementar metodologies agile. ¿Però què significa exactament? Els entorns VUCA han arribat per quedar-se i la immediatesa i la capacitat d’adaptació s’han convertit en factors clau per a la competitivitat dels negocis.   

Et pot interessar: Agile Management: una de les claus de la transformació digital 4.0  

En el següent article, t’expliquem què és la metodologia Scrum i les diferències amb altres mètodes àgils com són Kanban i Lean. 

¿Qué es la metodología Scrum?

Què és la metodologia Scrum? 

Jeff Scrum és el creador de la metodologia Scrum, un marc de treball que alinea totes les persones que formen part d’un projecte per fomentar el treball productiu de manera àgil i ràpida.   

Aquesta metodologia treballa amb el cicle de vida iteratiu i incremental i va ser creada per facilitar  l’agilitat  empresarial i la productivitat. Amb Scrum, els lliuraments es realitzen de forma parcial (sprint), i amb lliuraments regulars del producte final. Permet reduir els riscos que puguin sostenir durant el desenvolupament gràcies als que s’obtenen resultats de forma immediata i fa possible que s’adaptin els requisits en  funció de les prioritats del client.   

Et pot interessar: Project Manager, la peça clau de qualsevol negoci  

Així doncs, la metodologia Scrum es caracteritza per la innovació, la flexibilitat, la competitivitat i la productivitat.  

Ventajas y desventajas de la metodología Scrum

Avantatges i desavantatges de la metodologia Scrum 

Les metodologies àgils han arribat per quedar-s‘hi, però és important que com a gestors de projectes sàpigues aplicar les metodologies més òptimes en funció de la complexitat i característiques dels projectes.  

Avantatges de la metodologia Scrum 

 • Aplica bones pràctiques del treball col·laboratiu. 
 • Cicle de vida iteratiu i incremental. 
 • Lliuraments regulars i parcials. 
 • Ideal per a projectes complexos. 
 • Correcció periòdica d’errors.  
 • Reunions periòdiques per fomentar la comunicació i transparència del procés, la qual cosa permet realitzar revisions. 
 • Els requisits i les solucions evolucionen i s’adapten a les necessitats que es vagin presentant. 
 • Facilita les solucions òptimes als riscos o problemes que puguin sorgir durant el desenvlupament del producte. 
 • Metodologia àgil més prestigiosa.  
 • Fa èmfasi en el treball en equip. 

Desavantatges del Scrum 

 • Només funciona amb equips reduïts que tinguin objectius concrets.  
 • Implica una clara divisió del treball per a cada etapa del projecte i una llista de tasques amb definicions específiques. 
 • Els integrants de l’equip Scrum han de comptar amb una alta qualificació i/o formació. 

Els principals rols del mètode Scrum 

En els equips Scrum trobem diferents perfils que fan que s’aconsegueixin els objectius del sprint. Es recomana que l’equip estigui integrat entre 3 a 9 membres, més l’Scrum Master i el Product Owner. Dins de la metodologia SCRUM trobem els següents rols:  

 • Stakeholders. Són totes aquelles persones, organitzacions o empreses que tenen relació directa (primaris) o indirecta (secundaris) amb el projecte. 
 • Product Owner. És la persona encarregada d’intermediari entre el client i l’equip de desenvolupament. Segons el valor del negoci o del client es prioritzaran els requeriments. Amb això, a més de jerarquitzar els objectius també maximitzarà el treball desenvolupat per l’equip Scrum.  
 • Scrum Master. Aquest perfil és el facilitador dins de l’equip de desenvolupament. S’encarrega d’eliminar els obstacles trobats durant el procés.  

També ha de vetllar perquè l’equip segueixi els valors, principis àgils i regles dels processos Scrum. Ha de treure un alt rendiment a l’equip de treball.  

 • Scrum Team o equip de desenvolupament. Integrat per 3-9 membres qualificats són les persones encarregades de desenvolupar les tasques definides al Product Backlog. Es caracteritza per ser un equip estable, àgil, autogestionat, multidisciplinari i amb responsabilitat compartida.  

La metodología Kanban vs Scrum

La metodología Kanban vs Scrum

Els nous entorns canviants, volàtils i incerts estan propiciant l’auge de metodologies funcionals, flexibles, col·laboratives i adaptables als canvis. A més de l’Scrum, trobem la metodologia Kanban, la qual també s’alinea amb els conceptes del Manifest Àgil  

Et pot interessar: La transformació digital en temps de crisi: el repte del Project Manager 

Los principales roles del método Scrum

Què és el Kanban i per a què serveix? 

La metodologia Kanban deu el seu nom al japonès i significa “Targeta Visual” (‘kan’ és visual i ‘ban’ targeta). 

Així doncs, és un marc de treball que permet una ràpida gestió visual de qualsevol flux de treball.  

Aquest procés també requereix una comunicació en temps real dels membres de l’equip i es basa a classificar les tasques en sub estatus, per tal de determinar els nivells de productivitat en cada fase del procés. Per poder aplicar-lo cal un tauler de tasques que permeti millorar i mantenir un ritme de treball sostenible. 

La metodologia Kanban té com a lema “Stop starting, start finishing“, és a dir, prioritza les tasques en curs davant  d’altres de zero. L’estructura bàsica d’un tauler Kanban és: pendent, en procés i fet (To Do – In ProgressDone). 

Características de la metodología Kanban

Característiques de la metodologia Kanban 

El mètode Kanban simplifica la planificació i l’assignació de responsabilitats que es representen en el tauler del flux de treball. Es caracteritza per: 

 • Planificació i control de les tasques.  
 • Transparència, ja que tothom coneix la seva tasca i en quin moment del cicle es troba.  
 • Alt rendiment de l’equip de treball.  
 • Mètriques més visuals gràcies a l’ús de les targetes. 
 • Aporta gran flexibilitat, ja que permet tenir capacitat de resposta davant de tasques imprevistes gràcies a la planificació i seguiment d’aquestes.  
 • Lliurament continu i menys coll d’ampolla.   

El método lean: ¿es solo para Startups?

El mètode Lean: és només per a Startups? 

Encara que molts continuïn pensant que la metodologia Lean només es pot aplicar en startups, la realitat és ben diferent. Aquesta filosofia es basa a evitar deixalles, optimitzar els recursos al màxim i millorar els processos per aconseguir ser eficients en els processos.   

Et pot interessar: Metodologia Lean Startup: crea, mesura, aprèn  

Aquesta filosofia permet desenrotllar tant negocis com serveis que es vulguin llançar al mercat de manera àgil, ja que redueix considerablement els temps de desenvolupament a través de l’experimentació, el llançament de productes iteratius i l’aprenentatge validat. 

Et pot interessar: Productes i serveis competitius: les claus per als temps actuals   

El mètode Lean redueix els riscos d’insatisfacció, així com les despeses associades al llançament de productes que no satisfacin les necessitats canviants dels mercats. Dins d’ aquesta filosofia s’ emmarquen les tècniques Canvas, Scrum i desenvolupament del client.   

Si t’ha semblat interessant aquesta filosofia de treball no et pots perdre el postgrau en Gestió i Direcció de Projectes de l’Euncet Business School, amb el qual a més d’aprendre noves tècniques de gestió, descobriràs eines i processos amb els quals ser més eficient i àgil en els teus resultats.  

Articles semblants