Metodologia Lean Startup: crea, mesura, aprèn

Què pot fer la metodologia Lean Startup pel meu negoci? Per què l’hauria de conèixer i aplicar com més aviat millor? Bé, si et sents identificat amb aquestes preguntes, vas pel bon camí.

La metodologia Lean és ideal per a qualsevol empresa o companyia que vulgui llançar un servei o producte d’acord amb les necessitats canviants del mercat. Ara bé, no et preocupis, aquesta metodologia no és un substitut del teu pla de negocis. Has de concebre-la com el primer procés fins a aconseguir la maduració del teu producte.

Però, què és la metodologia Lean Startup? Quins beneficis té per al llançament de productes o serveis? Com pot ajudar-me a optimitzar recursos? Descobreix les respostes a aquestes preguntes en el següent article.

 ¿Qué es la metodología Lean Startup?

Eric RiesPer poder definir i conèixer què és la metodologia Lean Startup, primer haurem de descobrir el seu origen. Eric Ries, empresari estatunidenc, bloguer i autor de «The Lean Startup», va ser el pioner a encunyar aquest terme el 2011, però cal retrocedir una mica més en la història per conèixer on i com va néixer aquest mètode.

Ries va crear la metodologia Lean Startup basant-se en les teories de Lean Manufacturing de Toyota, al Japó. Taiichi Ohno, enginyer de Toyota, va desenvolupar aquesta filosofia als anys 80.

Tot i que en el seu origen va néixer amb el propòsit que fos utilitzada per tots els fabricants automobilístics del país perquè la seva producció fos més eficient, aquesta filosofia és aplicable a qualsevol sector.

La filosofia Lean es caracteritza per enfocar-se en processos productius tenint com a màxima les necessitats canviants dels consumidors durant el procés de producció i maduració del producte o servei llançat, així com l’ eliminació de qualsevol sobrecost.  Què vol dir això? La metodologia Lean ressalta totes les activitats que enriqueixen la cadena de valor, eliminant processos que puguin suposar despeses innecessàries. És un mètode basat en l’eficiència i optimització dels recursos, però sempre prioritzant el feedback dels consumidors abans que el producte en si.

Aquest canvi de paradigma basat a satisfer les necessitats canviants dels usuaris és el que fa que els productes creats amb aquesta metodologia tinguin una gran taxa d’ acceptació un cop llançats al mercat.

Ries, amb la publicació del seu llibre «The Lean Startup», ha convertit la metodologia Lean Startup en un nou moviment que està revolucionant la forma d’idear, produir i llançar nous productes i serveis al mercat.

Tipus d’aplicació del model Lean

La metodologia Lean Startup és l’aplicació del Lean Thinking o Pensament Lean al món de l’emprenedoria i empreses tecnològiques emergents. Aquest model, originari del Lean Manufacturing, també és aplicable al management (Lean Management) i a la seguretat i salut dels treballadors (ErgoLean).

Encara que existeixin conceptes basats en el terme Lean, la base és sempre la mateixa: crear valor reduint deixalles.

Fases y metodologías Lean 

Fases y metodologías Lean 

El model Lean basa l’èxit del seu procés en tres pilars fonamentals: construir, mesurar i aprendre.

IDEAR, CONSTRUIR I EXPERIMENTAR. COM EL PRODUCTE MÍNIM VIABLE SERÀ CLAU EN EL LLANÇAMENT DEL PRODUCTE FINAL

Per poder emprendre un procés Lean cal disposar de certes hipòtesis sobre les necessitats detectades al mercat i posar-lo en pràctica. Com succeeix en moltes start-ups, els inicis solen ser durs i caminen escassos de finançament. És en aquest punt on el producte mínim viable (MVP, en les seves sigles en anglès) agafa protagonisme. El PMV és un concepte, creat també per Ries, que consisteix a desenvolupar un producte incomplet que permeti a la companyia recopilar dades a través del feedback que aquest tingui amb els consumidors. És a dir, és la primera aproximació del que serà el producte final. El PMV és bàsic per recopilar dades i mesurar els posteriors resultats. També serveix per detectar els clients potencials, un cop es llanci el producte. La reacció dels consumidors servirà per validar o modificar les hipòtesis inicials.

L’agilitat (mètode Agile) en aquest procés serà clau per mostrar el producte al client al més aviat possible, i que al seu torn satisfaci les seves necessitats.

Així doncs, el PMV permet que el producte resolgui problemes reals i que els usuaris el vulguin comprar, realitzar proves i tenir dades representatives per valorar la viabilitat de l’esforç, així com maximitzar l’ aprenentatge dels clients invertint el mínim possible en això.

MESURAR DADES I ANALITZAR RESULTATS 

Com en tot pla o procés, les eines o mètodes de mesurament han de ser fiables i eficaços. Aquesta anàlisi, a més de fer-se a nivell intern com a empresa, també ha de fer-se sobre la base de les necessitats dels clients. 
 
És a dir, a més d’avaluar les dades de la companyia, conèixer els recursos dels quals es disposa, així com les despeses previstes, també és important identificar què vol i espera el client potencial al qual va dirigit el producte final. 

APRENDRE DEL FEEDBACK DEL CLIENT (CUSTOMER DEVELOPMENT)

Finalment, l’aprenentatge validat, basat en la metodologia Customer Development (crear el client abans que la solució), permet a la companyia millorar i adaptar el PMV a les canviants necessitats del mercat gràcies al constant feedback amb els consumidors. 
 
Les dades recopilades i el propi producte resultat d’aquests serviran per a crear un nou procés sobre la base del coneixement adquirit.

Eines i marcs de treball Lean Startup 

Dins de la filosofia i cultura Lean existeixen moltes eines i metodologies amb les quals poder posar-la en pràctica:  

7 beneficios de la filosofía Lean Startup

8 beneficis de la filosofia Lean Startup

  • Afegeix valor sobre la base de les necessitats canviants dels clients, per la qual cosa es millora el servei i satisfacció. 
  • Creixement més optimitzat basat en la millora contínua. 
  • Redueix sobre manera els riscos i despeses de llançament del producte final. 
  • Permet gran agilitat, alta qualitat i baix cost. 
  • Fomenta la responsabilitat i el lideratge compartit. 
  • El mercat guia l’estratègia. 
  • Permet invertir menys recursos en les fases d’aprenentatge i testatge. 
  • Redueix les activitats o processos que no aportin valor.

Articles semblants