Sentit Estratègic en l’Organització Familiar

Per a aconseguir que l’evolució de l’empresa familiar sigui sostinguda i competitiva és necessari estar sensibilitzat abans de res el que es podria fer com a empresa familiar per a continuar trobant rutes de creixement de valor.

Sobre el sentit estratègic en l’organització familiar reflexionen Carlos Dumois, president i soci fundador de CEDEM, i Guillermo Gutiérrez, soci conseller i cofundador de CEDEM, en la segona sessió del programa d’inducció al Màster Online en Innovació i Emprenedoria a l’Empresa Familiar, impartit per l’Euncet Business School en aliança amb CEDEM, Centre de Dueñez Empresaria.

Et pot interessar: Dueñez: Lideratge en el Cim, webinar a càrrec de Carlos Dumois  

Qué-es-el-sentido-estratégico-en-la-organización-familiar

Què és el sentit estratègic en l’organització familiar?  

El sentit estratègic fa referència a la voluntat del líder per a realitzar simultàniament les activitats pròpies de l’operació que genera beneficis amb la detecció i explotació de jugades detonadores. Això amb la finalitat de preservar la continuïtat de l’activitat empresarial de l’organització i el seu avantatge competitiu. 
 
En l’organització familiar aquest sentit estratègic va relacionat amb el projecte successori. Aquest s’inicia en el moment en el qual s’assumeix el rol de lideratge dins de l’organització i és quan s’ha de començar a pensar què es farà per a facilitar la successió quan arribi; per a això és necessari crear condicions de governabilitat amb les quals el líder pugui dur a terme l’activitat, sense deixar de costat la futura successió. Així doncs, des de la postura de lideratge de Dueñez es desprenen les possibilitats de canvi.  

“Cal fer la tasca de l’avui, però cal estar pensant en els reptes del demà.” – Guillermo Gutiérrez 

Model de flexibilitat a l’empresa familiar

La creixent necessitat de canvi actual marcada per la inestabilitat en els mercats i esdeveniments d’impacte global obliga els negocis a ser flexibles i àgils en les seves decisions i plans estratègics. Per a continuar transitant cap a una ruta de creixement de valor és important tenir en compte:  

 • Sentit estratègic. No es pot estar pendent únicament de la part operativa. Cal tenir la capacitat d’analitzar l’entorn i ser sensibles al que està passant per a actuar amb determinació i atesos els canvis que succeeixen. 
 • Compromís col·lectiu. Aquest concepte té a veure amb la forma en la qual s’acorda la presa de decisions perquè el canvi sigui més àgil. Ha d’existir un compromís col·lectiu per a aconseguir-lo. 
 • Fluïdesa de recursos. És important comptar amb un disseny de les organitzacions en el qual tots els recursos estan associats a una visió estratègica. Això farà que es puguin moure amb agilitat i rapidesa per a seguir amb els següents passos fins a aconseguir els objectius marcats.

Et pot interessar: Estratègia d’Enfocament Competitiu, webinar a càrrec d’Alfonso Orozco  

Reptes que demanda la flexibilitat 

Aquesta flexibilitat empresarial suposa grans reptes per a les companyies, i especialment per a les empreses familiars: 

1. Nou concepte d’estratègia

En un context més estable, la visió estratègica era concebuda d’una manera més estàtica i amb revisió anual. L’actualitat és ben diferent i requereix de constants renovacions estratègiques. Ja no es pot esperar a realitzar revisions tan a llarg termini, sinó que aquestes han d’estar en constant evolució i adaptació als canvis que sofreix l’ecosistema. 
 
El disseny de renovació requereix d’una major participació per a fixar prioritats, i per a això és important tenir en compte tant la reflexió de foresight com la de insight: 

Foresight 

El foresight convida a qüestionar-se què succeeix en l’ecosistema empresarial i quines noves tendències tecnològiques evolucionen i poden ser implementades en la pròpia organització com a canvi disruptiu. 
 
El foresight és tot el procés de reflexió de visió estratègica o de lideratge visionari que el líder ha de projectar cap al futur per a aprendre a anticipar o preveure situacions, així com detectar possibles oportunitats de negoci. 

Insight

El insight consisteix en la cerca de l’enteniment de les troballes detectades en el foresight. És a dir, per què està passant el que es detecta des d’una mirada estratègica i posant en valor la importància d’aquests. 
 
El líder ha de potenciar totes dues reflexions mitjançant processos de pensament i diàlegs amb sentit estratègic, ja que mitjançant aquestes eines és com l’organització podrà avançar.  

2. Quüestionaments de l’agilitat estratègica 

Som capaces de canviar el nostre model de negoci? Quins són els mecanismes que tenim per a trobar noves fórmules de negoci? Aquestes són algunes de les reflexions que tota organització ha de fer-se per a avaluar la seva capacitat d’agilitat estratègica. També serveix per a valorar el grau de rigidesa de la companyia i com revertir-lo amb un pla d’accions estratègiques que ajudin a detectar i detonar oportunitats per a la creació de valor. 

Et pot interessar: Viratge Estratègic: Canviar o Morir, webinar a càrrec de Carlos Dumois

3. Dualitat de flexibilitat: empreses ambidextres 

El nou repte de les organitzacions és la dualitat de la flexibilitat, també conegut com a organitzacions ambidextres. D’una banda, cal treballar l’explotació del core business, és a dir, la qual cosa avui genera fluxos, però això ha de fer-se des de la redirecció, redisseny i reinvenció alhora que es gestiona un portafoli de nous negocis de manera dinàmica. 
 
Ha d’existir un lideratge de planificació estratègica que aglutina tots els actors complementaris i recursos necessaris de l’organització per a poder dur a terme aquesta dualitat de la flexibilitat empresarial. 
 
La realitat està evidenciant que les organitzacions que tenen èxit són aquelles que capitalitzen els coneixements d’aquests líders que actuen des d’aquestes posicions. Els líders han de pensar en l’ara, però sense deixar de costat el futur. 

“El sentit estratègic és una de les habilitats més complicades que hi ha perquè una empresa familiar es converteixi en una organització innovadora.” – Carlos Dumois 

El sentit estratègic en l’empresa familiar

El sentit estratègic és la capacitat visionària que enfronta simultàniament horitzons estratègics múltiples per a crear oportunitats diferents de negoci. Per a això és important que tant la capacitat racional del líder com la seva voluntat d’acció estiguin alineades. 
 
Implica una visió perifèrica que pot ser aconseguida combinant el foresight amb els insights estratègics. També és important que el líder obri processos de gestió estratègica que fomentin la connectivitat tant interna com externament. Ha d’existir una concepció bidireccional sobre el funcionament de cada àrea funcional perquè tots els departaments coneguin les activitats organitzacionals. 
 
Així doncs, podríem definir el sentit estratègic com la gestió diària de l’equip directiu exercida des d’una visió de futur, integral i amb sentit de negoci que analitza l’empresa des de totes les perspectives possibles. 
 
Aquesta gestió del negoci familiar des del sentit estratègic ha de reflexionar també sobre què s’està deixant de fer, més que en el que es fa actualment per a poder dedicar temps i recursos a explotar noves formes per a crear valor.  

“Es necessita enfrontar el fracàs com a aprenentatge.” – Carlos Dumois 

Capacitats del sentit estratègic

1. Obertura del procés estratègic 

Compartir la Dueñez és un procés difícil però ajuda a crear noves lògiques de creació de valor i riquesa gràcies al pensament conjunt amb els socis, consellers i executius.

Obrir el procés estratègic consisteix en: 

 • Multiplicació dels equips de treball creant projectes nous. 
 • Entrenament i metodologia compartida. 
 • La gestió per projectes s’entrellaça amb la gestió per processos. 
 • Creació de mecanismes i espais per al treball estratègic. 
 • Pot incloure col·laboradors, clients, aliats, assessors, consellers, etc.

La diversitat porta riquesa d’opinió i això s’aconsegueix amb equips multidisciplinaris perquè a través del diàleg puguin compartir i treballar junts. 

És important que el líder compti amb gent creativa dins de l’equip humà que reflexioni, qüestioni i proposi solucions des d’un altre punt de vista perquè així sigui un intercanvi productiu d’idees des de visions diferents i complementàries.  

2. Diàleg de qualitat

Per a aconseguir un diàleg de qualitat aquest ha de ser estratègic i ha de contemplar oportunitats de creixement. Això s’aconsegueix compartint, és a dir, qüestionant, imaginant, proposant, analitzant, discutint, explorant i experimentant en conjunt amb la resta d’actors que formen part de l’anàlisi. 

Això ajudarà al fet que el diàleg sigui integral, de qualitat, profund i que promogui aquesta obertura estratègica des de l’enfocament de la creació del valor.

Per a aconseguir-ho, caldrà evadir-se per un moment del context operatiu actual de l’organització i treballar en aquesta visió global i externa amb la qual poder detectar aquestes jugades detonadores de la mà de diferents interlocutors.  

3. Connectivitat interna i externa 

“Les idees es multipliquen mentre més i millor ens interconnectem.” – Carlos Dumois

Comptar amb moltes fonts d’informació, intercanviar experiències amb altres persones i/o empreses i fer networking ajuda a multiplicar les idees. És a dir, dialogar amb l’organització, clients, proveïdors i aliats que puguin contribuir en el creixement de l’organització.

En aquest context, la tecnologia juga un paper crucial, ja que escurça les distàncies i contribueix a l’intercanvi creatiu entre els diferents actors col·laboradors.

A continuació, et deixem tres preguntes que tota organització hauria de plantejar-se per a conèixer com liderar la seva companyia amb sentit estratègic:  

 • Com es pot estimular l’obertura del procés estratègic en l’organització? 
 • Què es pot fer per a millorar la qualitat del diàleg en l’organització? 
 • Què es pot fer per a estimular la connectivitat en l’organització?  

 

Si t’ha semblat interessant l’article, no et pots perdre el Màster Online en Innovació i Emprenedoria a l’Empresa Familiar impartit per l’Euncet Business School en aliança amb CEDEM, Centre de Dueñez Empresaria. 

Articles semblants