Consells per a la gestió de magatzems | Com ho faig?

La gestió de magatzems és una de les tasques més importants de qualsevol companyia. Per a ella, es requereixen professionals que estiguin a l’alçada i no només que puguin oferir solucions de qualitat sinó que alhora puguin establir una coordinació adequada per al servei final que es pretén amb el funcionament d’ una companyia en general. És per això que des de l’Euncet volem recordar que formem professionals en la gestió de magatzems. Esperem que aquest article et serveixi d’ajuda per implementar el control i eficàcia d’aquesta tasca. 

5 Consells per a la gestió de magatzems 

1.- EMPRA NOVES TECNOLOGIES 

primer consell que hem de donar per a una gestió de magatzems eficient és l’ús de noves tecnologies disponibles per a això. En concret, aquelles que estan protagonitzant l’anomenada Revolució 4.0. Aquesta revolució consisteix precisament a introduir dins de la producció tota la tecnologia digital de l’actualitat. Per exemple, emprant programari de control i gestió que ens permeten centralitzar la informació de tots els processos productius i logístics d’una empresa. Amb ells, podem dur a terme nombrosos controls tant de volum de producció, com d’eficiència de departaments, coordinació entre els mateixos etc. En definitiva, un programari de control és una eina molt interessant que ens permet implementar notablement l’eficiència gràcies a la tecnologia. 

2.- Gestiona en temps real

Un dels avantatges afegits dels programari de control és que permet una gestió de magatzems en temps real. Aquest objectiu ha d’estar sempre present per millorar el rendiment de tota la companyia. Així doncs, a més d’aquestes eines hem de procurar complir amb ell establint periodicitat en la comunicació interdepartamental. També amb els nostres proveïdors i tots els nostres clients en la mesura del possible. Una gestió de magatzems veritablement eficient és la que pugui ajustar les seves respostes en el menor temps possible. 

3.- ESTABLEIX UNA ESTRATÈGIA LOGÍSTICA ADEQUADA

Per realitzar una correcta gestió de magatzems has de dimensionar correctament el de la teva empresa. Per exemple, per a companyies amb una mitjana de 50 comandes al dia l’anomenada preparació de comandes es pot fer segons es fa la comanda. En aquest cas podem enfocar-nos en altres aspectes com el control del transport i mercaderies o l’eficàcia d’equips i espais involucrats en l’emmagatzematge. Per a empreses amb més de 50 comandes al dia sí que hem de tenir molt en compte la distribució del nostre magatzem des del principi: cal dur a terme el repartiment de tasques així com l’elaboració de comandes en lot. 

En el cas de companyies amb més 1.000 comandes al dia, l’ideal és automatitzar al màxim possible els processos. Amb això aconseguirem que la gestió de magatzems sumi tota la cadena productiva. No obstant això, per a companyies dedicades al comerç electrònic, l’estratègia ideal pot passar per externalitzar els serveis de logística. Una altra opció és comptar amb un estoc reduït de productes ben sistematitzats. 

4.- ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI I LA PLANTILLA 

La correcta organització de l’espai i la plantilla involucrats en l’emmagatzematge ha de ser tinguda molt en compte. Per a una correcta gestió de magatzems l’ideal és assignar a cada espai una tasca concreta. Per exemple, establint àrees d’entrada, sortida, càrrega, preparació de comandes etc. Hem de dimensionar cada espai en funció de les necessitats de la nostra activitat i subministrament. Cal fixar el sistema adequat segons el tipus i volum de la nostra activitat establint segons convingui sistemes com el LIFO, FIFO o Cross Docking. Això exigeix per a una gestió de magatzems idònia l’organització dels productes del nostre magatzem segons el temps, processos i volum de demanda de cadascú. És recomanable disposar de zones com les d’estocs d’alta rotació per a productes amb molta sortida. 

Igualment, hem d’establir un sistema de numeració per a cada producte. Aquest sistema no només ha de ser intuïtiu i estar el més organitzat possible sinó que ha de poder donar resposta davant les eventualitats que puguin sorgir d’una manera eficaç. Naturalment, organitzar-lo i donar-ho suport amb les noves tecnologies de les quals hem parlat abans és una bona manera de fer que ens resulti més senzill implementar la seva eficiència.

5.- VIGILAR TOT EL PROCÉS I ESTABLIR OBJECTIUS

Si duem a terme un control exhaustiu del nostre magatzem no només estarem millorant la seva resposta sinó també la competitivitat de tota la companyia. És important conèixer tota la informació possible i emprar-la de fet per realitzar plans quantificables. Ells no només ens permetran conèixer l’evolució de la companyia. Alhora, permeten detectar i esmenar errors d’una forma ràpida i senzilla. Aquesta capacitat també facilita enormement la nostra pròpia capacitat de decisió i resposta. 

A l’Euncet Business School oferim el postgrau a Supply Chain Management, enfocat al món professional i impartit per docents vinculats a ell. Podràs conèixer de primera mà com millorar la gestió de magatzems i obtenir amb això una formació de qualitat. 

Articles semblants