Vincle entre habilitats directives i tècniques de lideratge 

En el panorama empresarial actual, la cerca de líders competents és una prioritat creixent. Davant d’aquesta demanda en alça, una competència directiva de vital importància rau en la comprensió i l’aplicació efectiva de les estratègies de lideratge. En aquest article explorarem la interrelació entre elles. 

Tècniques de lideratge i habilitats directives 

Les habilitats directives es poden categoritzar en dos blocs: segons la seva naturalesa i la seva aplicació. Una manera d’estructurar-les és la següent: 

  • Aspectes tècnics: comprenen la gestió del temps, la resolució de problemes, la presa de decisions, l’establiment de metes i l’adaptabilitat al canvi.
  • Habilitats personals: entre aquestes hi ha l’autoconfiança, l’autoconeixement, la delegació efectiva i la prudència. Aquestes habilitats estan relacionades amb la nostra personalitat i requereixen un seguiment continu per ser desenvolupades amb èxit. 
  • Habilitats interpersonals o habilitats toves: com a líders, és essencial interactuar amb el nostre equip de manera efectiva. Això implica emprar habilitats de lideratge, comunicació interpersonal i intel·ligència emocional, així com entrenar la capacitat de negociar.
 

Atès que les habilitats interpersonals i la gestió d’equips són elements crucials en l’àmbit de les habilitats directives, analitzarem algunes de les estratègies de lideratge més efectives: 

CONEIXEMENT DE L’EQUIP 

Cada individu al nostre equip posseeix ambicions, pors i frustracions. És fonamental esforçar-se per comprendre’ls, explorar-ne les causes i observar com afecten l’acompliment dels membres de la plantilla. 

IDENTIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL TALENT 

Més enllà de supervisar tasques, un líder també ha de ser capaç d’identificar i de fomentar el talent dins del seu equip, impulsant el creixement i la progressió dels individus. 

RECONEIXEMENT DEL TREBALL 

Reconèixer la feina ben feta dels treballadors i recompensar-la és crucial per mantenir viva la motivació i el compromís de l’equip. 

COMUNICACIÓ ASSERTIVA 

La comunicació efectiva és un factor essencial perquè un projecte assoleixi l’èxit. En l’àmbit intern i interpersonal dins d’una empresa, això passa per escoltar activament els altres, modular el to de veu de manera adequada a la situació, ser respectuós i transmetre les idees amb claredat. 

CREAR REPTES I SER UNA FONT D’INSPIRACIÓ 

Fixar objectius desafiadors i comprometre’s activament en la seva consecució motiva l’equip i estableix el líder com un model a seguir. A més, és convenient que sigui precisament el líder qui més s’impliqui i s’esforci per arribar a aquests objectius, ja que aquesta figura ha de ser una font d’inspiració per a la resta dels membres de l’equip. Al final del viatge, totes dues parts es felicitaran per la feina feta! 

OFERIR EINES 

Oferir recursos i suport per abordar les mancances identificades dins de l’equip és fonamental per al seu desenvolupament i rendiment. Aquest punt està directament relacionat amb el coneixement del grup, ja que cada professional de l’empresa és un ésser humà amb unes inquietuds úniques i, per aquest motiu, necessitarà alguna cosa diferent en cada cas per donar la millor versió de si mateix. En aquest procés entren en joc habilitats emocionals com l’empatia, l’assertivitat i la paciència. 

La importància de les habilitats directives en un equip de treball 

A l’entorn empresarial contemporani, la gestió efectiva d’equips implica lideratge autèntic i col·laboratiu. En contraposició amb la visió tradicional de “cap”, els líders actuals han d’inspirar confiança i compromís en lloc de por o autoritat. En aquest sentit, les habilitats interpersonals són fonamentals per a l’èxit del líder i el seu equip. 

Demostrar paciència és crucial per gestionar conflictes, orientar l’activitat cap a l’acció, identificar el talent dins de l’equip i mantenir un clima laboral, sobretot, positiu. 

Aprèn més: Habilitats clau per a la gestió d’equips comercials 

El treball en equip: etapes i com afrontar-les 

Els equips tendeixen a passar per una sèrie d’etapes de desenvolupament, cadascuna de les quals compta amb una sèrie de desafiaments i oportunitats úniques. És essencial que els líders comprenguin aquestes etapes i apliquin les habilitats directives adequades per a cada fase del procés: 

  1. Inici, creació de l’equip: És la fase inicial i, per això, no cal esperar resultats òptims. És una etapa en què cal conèixer les persones i observar la seva manera de treballar. És un moment important en què fixar els objectius a assolir i en què cal deixar clar que tothom forma part del mateix vaixell. S’assignaran tasques segons el perfil de cada persona. 
  2. Aparició de conflictes: Els primers conflictes tendeixen a arribar quan l’equip de treball ja està establert. Aquests solen estar provocats per diferències d’opinions i discussions. La seva resolució haurà de ser equilibrada, intentant no afavorir cap membre en concret de l’equip (la qual cosa podria desembocar en la creació de petits subgrups a la plantilla). 
  3. Estabilització: Es tracta d’una fase més estable on els conflictes ja solen estar superats. És el moment idoni perquè el líder pugui detectar qualsevol frustració o por per part de l’equip que alenteixi el rumb del projecte. 
  4. Alt rendiment: Un entorn sense conflictes és també un bon escenari per intentar assolir un pic de rendiment màxim. Això és possible mitjançant eines de gestió de temps i adaptació a canvis i contratemps que puguin sorgir. Si sorgeixen problemes o inconvenients, sempre es poden utilitzar per aprendre alguna cosa de cara al futur. 
  5. L’esgotament de l’equip: De vegades és inevitable que els membres de l’equip es desmotivin i perdin la il·lusió pel projecte. Pot ser un moment delicat per al futur de l’organització, però és feina del líder revertir la situació i fer veure als seus companys que la seva feina i qualitats individuals són essencials pel futur dels objectius.
 

Converteix-te en un gran líder 

Tot i que totes aquestes lliçons s’aprenen, principalment, amb experiència al terreny empresarial, sempre és de gran ajuda comptar amb una bona formació de base que aporti els fonaments de la bona gestió empresarial i la resolució de conflictes. En aquest sentit, l’oferta formativa de l’Euncet Business School compta amb el Grau Universitari en Empresa, Innovació i Tecnologia. Aquesta carrera, que s’imparteix tant al Campus Terrassa com al nou Campus Barcelona 22@, ofereix una visió 360º del funcionament d’una organització des d’una perspectiva tecnològica. 

 

En l’àmbit de la formació de postgrau, també et podrien semblar interessants el Màster Universitari en Administració i Direcció d’Empreses (amb Especialitat en Direcció Estratègica), el Postgrau en Management o el Postgrau en Lideratge Orgànic. Tots els programes esmentats fan servir una metodologia enfocada a l’anàlisi exhaustiva de casos empresarials reals i a la realització de projectes, cosa que et permetrà posar en pràctica els coneixements adquirits.

 

Articles semblants