Sistemes ERP: Què són i la seva importància en la cadena de subministrament

Els sistemes ERP són sistemes de planificació de recursos empresarials. L’ERP prové de les seves sigles en anglès Enterprise Resources Planing. El seu paper és fonamental en el món actual i en les empreses que produeixen per a ell. En efecte, a conseqüència de la cerca de la màxima eficiència, els sistemes ERP poden ser un gran aliat per al control de la cadena de subministrament. Des de l’Euncet Business School t’expliquem perquè i com pot ajudar-te a formar-te com a professional. 

Sistemas ERP: què son?

Un ERP és un programari per a la gestió i automatització de les activitats d’una empresa. Entre els diferents sectors que queden inclosos en aquesta gestió i automatització s’inclouen els recursos humans, estoc, tractament de dades en general, i naturalment la cadena de subministrament. Els sistemes ERP permeten obtenir accés a la informació de manera eficaç que ens servirà per a fer més eficients tots els processos. 
 
Igualment, millora l’optimització dels processos empresarials en general gràcies a que permet implementar una major coordinació entre totes les parts involucrades en la cadena de valor i subministrament. Permet compartir la informació entre els diferents sectors , fet que permet fer un esforç conjunt millor desenvolupat. 
 
La informació que recull ens serveix al mateix temps per a poder elaborar estratègies a llarg termini. D’altra banda, ens permet fer comparatives entre dos moments concrets del procés. Amb això, podrem mesurar la nostra potencial resposta enfront de qualsevol estratègia de millora. 
 
Els sistemes ERP són modulars, la qual cosa vol dir que tracta l’empresa com un conjunt de departaments interrelacionats. Al mateix temps, gràcies a la seva capacitat organitzativa ens permet ajustar la seva activitat en funció del nostre propi sector empresarial i la nostra activitat. Els sistemes ERP ofereixen un altíssim grau de programació per a poder dissenyar paràmetres específics per als nostres interessos.  

El seu impacte a la cadena de subministrament 

La cadena de subministrament és, per dir-ho així, l’espina dorsal d’una empresa. D’ella és d’on ha de partir una correcta organització per a tots els altres processos. És, de fet, la raó de ser d’una companyia. Per això és pel que hem de buscar el màxim control i ajust possible.

Els sistemes ERP poden ser de gran ajuda en aquest sentit. Poden ajudar-nos a recopilar informació per a elaborar estratègies capdavanteres que ens permetin optimitzar el flux d’estoc, el control de sortides i entrades i la trajectòria aigües avall, una vegada que hagi sortit el producte de la companyia fins a la seva arribada al client entre moltes altres aplicacions.

Podríem dir que de fet un sistema ERP és l’eina que un supply chain management té com a major aliada. I és que les seves aplicacions són sempre de naturalesa global per a l’empresa. Com hem dit, estan formats per diferents mòduls amb diferents usos: logística, compres, vendes, comptabilitat, inventari, comandes, nòmines, etc.

Els sistemes ERP tracten directament amb els proveïdors per a poder coordinar les accions de la companyia. Tradicionalment serveixen per a la distribució logística com a punt principal: no obstant això, pot intervenir en pràcticament qualsevol activitat de negoci.   

La diferència dels sistemes ERP i altres programaris és que la seva flexibilitat és major per a començar. És possible fer una organització modular interrelacionada i conjunta. Altres programaris serveixen per a processos concrets i aïllats. A més, els sistemes ERP, en estar configurats a través de mòduls ens permeten configurar en ells únicament aquells que requerim en funció de la nostra activitat sense haver de pagar llicències per uns altres que no necessitem. En el que afecta la cadena de subministrament això vol dir que podrem ajustar les seves prediccions i anàlisis a la pròpia activitat que exerceix aquella.

Els sistemes ERP incorporen eines de programació de quarta generació per a la programació de nous processos. És per això que ofereix solucions per a tasques d’enorme complexitat i sent capaç d’assimilar l’evolució segons el desenvolupament de l’activitat. 

Beneficis per al teu client

Conjuntament amb l’impacte beneficiós que poden tenir els sistemes ERP està el que tenen sobre el client. Al cap i a la fi la labor del responsable de la cadena de subministrament és el de donar al client el que vol, com vol i quan el vol.  

Això porta una tasca complexa que precisament els sistemes ERP poden contribuir a organitzar. I aquesta és la raó per la qual els sistemes ERP i els supply chain managemente tenen un futur garantit en el mercat laboral: perquè quantes persones poden dur a terme aquesta tasca? Si creus que ets una d’elles en Euncet Business School tenim formació especialitzada i inspirada en el món real per a tu: postgrau en Supply Chain Management.  

Articles semblants