Economia circular: moda o necessitat real?

El canvi climàtic és un fet i les dades ho confirmen. L’augment de la demanda de matèries primeres, l’escassetat de recursos naturals i el creixement de la població mundial i la demanda estan fent que la situació sigui insostenible.

Davant aquest context, l’economia circular es presenta per molts com l’alternativa amb la qual combatre aquesta situació.

En el següent article, t’expliquem en què consisteix aquest model d’economia alternativa i quin paper pot jugar en aquesta situació d’emergència climàtica i ecològica, tema tractat per Josep Domènech, professor del postgrau en Direcció Financera de l’Euncet Business School, en el workshop “Economia circular: moda o necessitat real?”

Et pot interessar: Logística verda: claus per a una estratègia sostenible

Economia i sostenibilitat en l'economia circular

Economia i sostenibilitat

Abans d’entendre l’economia circular, hem de definir què s’entén per economia i sostenibilitat.

Per a la Reial Acadèmia Espanyola, trobem en la seva tercera accepció que l’economia és la “3. f. Ciència que estudia els mètodes més eficaços per a satisfer les necessitats humanes materials, mitjançant l’ús de béns escassos”. Domènech, compartint aquesta definició, afegeix que “l’economia és la ciència de l’escassetat entesa com una cosa única”.

D’altra banda, la sostenibilitat, segons la Comissió Brundtland de les Nacions Unides (1987), consisteix en “satisfer les necessitats del present sense comprometre l’habilitat de les futures generacions de satisfer les seves necessitats pròpies.” Dit d’una altra manera, fer alguna cosa avui sempre que no comprometi les accions del demà.

Qualsevol producció implica un impacte ambiental, per la qual cosa existeix una relació vinculant entre l’economia i la sostenibilitat. Ja en els anys 70, la industrialització del moment, molt dinàmica i sense un control exhaustiu per part de les autoritats en matèria de sostenibilitat, va ser el presagi de la situació actual.

El 2000, els països membres de les Nacions Unides van acordar un llistat d’objectius de desenvolupament sostenible coneguts com els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). Entre els vuit propòsits, per primera vegada va aparèixer la sostenibilitat, malgrat que era recollida com a recomanació.

Dos anys després, amb la publicació del llibre “Cradle to cradle = del bressol al bressol: redissenyant la forma en què fem les coses”, Michael Braungart i William McDonough van mostrar la seva preocupació davant aquesta problemàtica i van introduir el concepte d’eco-efectivitat, relacionat amb la indústria i el medi ambient a través del (re)disseny. I no va ser fins l’any 1989 quan Pearce i Turner van fer esment exprés a l’economia circular en el llibre Economia dels recursos naturals i del medi ambient.

Descobreix què és l'economia circular

Què és l’economia circular?

“A curt termini el que mou l’economia és el consum. A llarg, la productivitat”– Josep Domènech. L’economia circular és definida per Ecoembes com un “sistema econòmic i social l’objectiu principal del qual és la producció de béns i serveis alhora que redueix el consum i el desaprofitament de matèries primeres, aigua i fonts d’energia”. Amb aquest model alternatiu d’economia, es promou allargar la vida útil dels materials, fugint així del “usar i llençar” promogut pel sistema lineal actual.

La filosofia zero waste està molt relacionada amb l’economia circular i la sostenibilitat. I amb ella han aparegut conceptes com la petjada ecològica, que és la manera de mesurar l’impacte mediambiental d’un individu o empresa, i el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra, moment de l’any en què ja s’han consumit tots els recursos que la Terra pot generar en un any de manera sostenible.

Et pot interessar Què és zero waste? Aposta pels negocis sostenibles

Actualment, les dades apunten al fet que s’espera que hi hagi escassetat de components el 2035 i que això afecti l’oferta en el sector tecnològic, el qual cada vegada té una major demanda de productes que requereixen de materials com el liti, el fòsfor i la magnesita.

“L’economia serà circular, sí o sí”. Amb aquesta afirmació Domènech no considera cap altra alternativa per pal·liar la situació actual. El model de l’economia circular amplia les conegudes 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) a 7, afegint redissenyar, reparar, renovar i recuperar amb l’objectiu de créixer amb menys consum de recursos. En el redisseny de la manera d’entendre el món està la clau de la sostenibilitat del planeta i això ho saben bé els sectors. Entre els més contaminants destaquen el sector d’extractius, logístic, tèxtil i alimentari.

L’economia circular ha evidenciat que una alternativa al model “usar-llençar” és possible i que està a la mà de tota la societat revertir la situació actual en la qual sobrepassem àmpliament el recomanable i apostar per una nova lògica respectuosa amb el medi ambient i més sostenible per al desenvolupament de les futures generacions.

 

Descobreix quines altres tendències estan revolucionant el sector financer i econòmic en el Global Executive MBA l’Euncet Business School.

Articles semblants