Què és el palanquejament financer?

Després de la crisi social i econòmica per la COVID-19 les empreses han hagut d’utilitzar diferents mecanismes financers amb els quals preservar la integritat de la companyia. Ara bé, quin paper juga el palanquejament financer en tot això?  

Et pot interessar: Decàleg per a ser un bon financer  

En el següent article t’expliquem com utilitzar palanquejament financer i avantatges i inconvenients d’utilitzar-ho. 

Qué es el apalancamiento financiero, definición y fórmula.

Palanquejament financer: definició

Entenem per palanquejament financer aquella operació financera en la qual s’utilitza algun mecanisme, com pot ser el deute, per a augmentar el nostre capital que anirà destinat a una inversió.  

Et pot interessar: Que el palanquejament (financer) no et palanquegi  

Encara que etimològicament, el terme palanquejament ve de “palanca” lluny queda d’aquestes connotacions relacionades amb aixecar, o moure una cosa ajudada per una palanca. En aquest cas, fa referència a la injecció que genera aportar capital propi i el préstec per a obtenir una rendibilitat a llarg termini.  

A diferència del crèdit ordinari, amb el palanquejament financer l’objectiu principal és amortitzar el deute i els interessos obtenint en tot moment rendibilitat en l’operació. 

Aquest tipus d’operacions són molt comunes en aquelles empreses amb escassetat de fons propis que busquen una major exposició de la companyia al mercat amb un ús del dipòsit mínim. 

Apalancamiento Financiero: cómo es su fórmula para calcularlo.

Palanquejament financer: com és la seva fórmula 

La fórmula per a calcular el grau de palanquejament financer és ben senzilla: consisteix a dividir 1 entre el valor de la inversió total sobre la quantitat de recursos propis invertits. Sol mesurar-se en unitats fraccionades de manera que la fórmula pot ser la següent:  

Et pot interessar: Control de gestió: Com impulsar el creixement del meu negoci? 

Existeix una altra fórmula quan el palanquejament financer és resultat del deute. En aquest cas s’utilitzarà la següent fórmula per a calcular el ràtio de palanquejament financer: 

 

Apalancamiento financiero: ejemplos de la vida real

Palanquejament financer: exemples de la vida real 

El palanquejament financer és una pràctica molt comuna en les empreses amb poc capital per a invertir, però que busquen una gran rendibilitat. Exemple d’això seria el cas de voler comprar accions d’una empresa. Suposem que comptem amb un estalvi de 10.000 euros i que les accions que volem comprar tenen un cost d’1 euro per acció. En total, tindríem 10.000 accions. Ara bé, passat un temps aquestes mateixes accions es revaloritzen fins a situar-se en els 1,5 euros per acció, per la qual cosa si decidim vendre obtindrem 15.000 euros per aquestes 10.000 accions.  

Així doncs, veiem que després d’aquesta operació el nostre benefici seria de 5.000 euros amb una inversió de 10.000 euros. 

Apalancamiento financiero: Las dos caras de la moneda.

Palanquejament financer: Les dues cares de la moneda 

Si bé és cert que el palanquejament financer és un mecanisme pensat per a aconseguir una rendibilitat amb un capital del qual no es disposa íntegrament, comporta uns certs riscos. A continuació et vam mostrar els avantatges i desavantatges d’aquest instrument financer: 

Et pot interessar: Finances per a emprenedors i empreses emergents 

Ventajas del apalancamiento financiero.

AVANTATGES DEL PALANQUEJAMENT FINANCER 

  • Permet augmentar rendibilitat de la inversió en poder invertir una major quantitat de diners. 
  • Facilita poder participar de les inversions malgrat no disposar del capital propi suficient gràcies a l’endeutament. 
  • El benefici és molt major que la inversió inicial. 
  • Aquesta pràctica no està limitada a una mena d’inversió, per la qual cosa pot aplicar-se a qualsevol camp. També permet invertir en diferents instruments financers alhora. 
  • Permet una major exposició de l’empresa al mercat amb un dipòsit relativament petit. 

Desventajas del apalancamiento financiero

DESAVANTATGES DEL PALANQUEJAMENT FINANCER 

  • Genera interessos més alts que han de pagar-se, independentment del resultat de l’operació. 
  • És una de les operacions financeres amb major risc, que pot portar fins i tot a la insolvència. 
  • Pot multiplicar el risc de no obtenir beneficis. Perquè sigui rendible cal comptar amb amortitzar el deute i els interessos que aquesta genera. I és que a major nivell de palanquejament, major és el nivell de risc. 
  • Existeix la possibilitat d’incórrer en pèrdues. 
  • Les etapes de deflació, afecten negativament el palanquejament financer. 

Ara que ja coneixes una mica més aquest concepte financer, no et pots perdre el Global Executive MBA de l’Euncet Business School. 

Articles semblants