Control de gestió: Com impulsar el creixement del meu negoci?

Les últimes tendències en gestió empresarial ja deixaven entreveure la necessària relació entre la informació i la seva interpretació. Ara bé, després de l’impacte de la covid-19 això s’ha vist accelerat.   

Exemple d’això el podem trobar als departaments financers, on el control de gestió s’ha flexibilitzat per donar resposta a les noves necessitats. Però, què és el control de gestió?, com es pot fer un control de gestió efectiu?, quina relació té amb el creixement empresarial?  

Descobreix la resposta a aquestes i altres preguntes en el següent article.   

Qué-se-entiende-por-control-de-gestión

Què s’entén per control de gestió?  

El control de gestió és el procés administratiu que serveix per accedir a la informació financera de l’organització. La seva interpretació influirà en la presa de decisions. 

S’aplicarà un bon control de gestió quan es pugui tenir accés a temps real a la informació econòmica de l’empresa, i aquesta sigui fiable. Encara que sembli una cosa obvi, no sempre succeeix.    

Dins de les organitzacions, el controller és la figura encarregada de dur a terme aquests processos 

Control de gestión

Quina relació té el control de gestió amb el creixement empresarial? 

Durant la formació i consolidació de les empreses es produeixen diferents etapes 

 1. Posada en funcionament o naixement de la companyia. 
 2. Consolidació del model de negoci. 
 3. Creixement. 
 4. Possible etapa d’expansió. 

Perquè l’empresa pugui iniciar aquest procés d’expansió cal que disposi de certs recursos que només es poden aconseguir si el negoci és solvent.   

A més d’aquesta solvència econòmica, és important que la companyia disposi de certes previsions financeres que permetin canalitzar aquest creixement tenint en compte possibles escenaris futurs. Disposar o no d’aquestes previsions serà el que determini que s’aprofiti o no loportunitat de palanca de creixement que suposa un bon control de gestió.  

Més sobre: 5 fases del procés de control de gestió 

Claves-para-un-control-de-gestión-efectivo

Claus per a un control de gestió efectiu 

A continuació, et mostrem algunes de les competències clau que es necessiten per fer que el control de gestió sigui efectiu i serveixi com a palanca de creixement per al teu negoci:  

 • Saber interpretar els estats financers. No sempre cal saber fer els estats financers (balanços, comptes de resultats, tresoreria…), però sí que cal saber llegir-los.  
 • Fer bons pressupostos. Cal saber manejar els pressupostos i analitzar les seves desviacions per anticipar-se als mesos venidors. 

Més sobre: Anàlisi de desviacions | Per a què serveix?  

 • Saber fer un quadre de comandament integral. Un quadre de comandament és una eina que permet monitoritzar una sèrie d’alertes perquè avisin quan es produeixi alguna desviació. Enrere van quedar els quadres de comandament a dos anys vista. L’entorn inestable en què vivim ha fet que la informació cada vegada sigui més dinàmica. Els instruments financers s’han hagut de flexibilitzar i es troben en revisió contínua. És fonamental disposar d’estratègies àgils que permetin respondre a aquests mercats de funcionament ràpid. 

Competencias-del-controller

Competències del controller 

Les competències per ser un bon controller poden ser extrapolables a qualsevol persona responsable de l’àrea financera. Entre els requisits que es necessiten per poder realitzar un bon control de gestió destaca: 

 • Coneixement financer de base. És fonamental disposar d’una base de coneixement financer per poder analitzar les dades econòmiques.  
 • Habilitats de gestió d’equips. El controller no treballa sol i requereix d’habilitats de gestió d’equips  per poder traslladar la informació analitzada. 
 • Competències comunicatives i de persuasió.  La principal tasca del controller és fer comprensible les dades financeres per actuar en conseqüència a la seva anàlisi. Haurà de comunicar i persuadir per ajudar els directius a prendre decisions que contribueixin al creixement del negoci.  
 • Interpretar els números i veure més enllà detectant què necessita l’organització. Tan important és veure les dades com analitzar-les en profunditat per entendre en quina mesura repercuteixen la companyia i com poden ajudar o perjudicar en les estratègies.  
 • Ser observador i millorar el rendiment mitjançant lanàlisi dels resultats financers. Detectar oportunitats de negoci i optimitzar els recursos mitjançant l’anàlisi de les dades ajudarà que el control de gestió esdevingui la palanca de creixement de la companyia.  
 • Ser curiós i saber què preguntar. La informació és poder i, en el cas del és cabdal disposar de la informació rellevant necessària en cada moment per ajudar en la presa de decisions.

Així doncs, malgrat que la figura del controller va vinculada als números, la realitat és diferent. Aquest perfil no només tracta sobre dades, ha d’interactuar amb altres departaments de l’organització com és l’àrea de vendes i la direcció i fer transversal i comprensible la informació financera.

Cómo-tener-una-buena-relación-con-los-números

Com tenir una bona relació amb els números? 

Cal tenir en compte que els números són resultatsNomés amb la seva interpretació podrem detectar oportunitats de millora  

El problema ve quan únicament es veuen els números i es notifiquen sense haver-se analitzat prèviament. Si no hi ha una lectura entre línies de les dades que reflecteixen la situació, no es pot saber què cal fer per revertir-ho.   

Més sobre: Per què és important una bona gestió del control pressupostari? 

Cómo-tener-una-buena-estrategia-en-control-de-gestión-tras-la-COVID-19

Com tenir una bona estratègia en control de gestió després de la covid-19? 

Els temps actuals fan que s’hagi de simplificar la informació financera que realment és útil. Cada vegada hi ha més variables analitzades i arriba un moment en què hi ha una ingent quantitat d’informació que dificulta la presa de decisions àgil.   

Cal prioritzar la informació rellevant i ampliar eines de Business Intelligence per facilitar dashboards a altres àrees de la companyia. Això permet que es puguin consultar dades financeres en qualsevol moment. La implementació d’aquest tipus d’eines pot suposar una gran oportunitat de millora. La incorporació de softwares fa que les dades siguin senzilles, ocres i comprensibles per a qualsevol persona de l’organització.  

Més sobre: Business Intelligence: Com ajuda a optimitzar decisions i rendiment? 

Retos-y-oportunidades

Reptes i oportunitats 

Dins del control de gestió trobem pràctiques que ja no s’ajusten tant a les necessitats canviants actuals. Anys enrere la comptabilitat de compliment servia per fer una previsió a llarg termini. Aquests tancaments comptables es realitzaven en dates determinades i permetien obtenir dades financeres concretes, però no eren necessàries per a la presa de decisions.  

Els tancaments mensuals puntuals són una eina cada vegada més important en els departaments financers i de comptabilitat. Hi ha eines digitals que estan facilitant aquests processos per aconseguir agilitat i anticipació. Encara que sigui una gran oportunitat, la seva implementació també suposa un gran repte per a moltes companyies.  

Beneficios-de-la-digitalización-en-el-controller-financiero

Beneficis de la digitalització en el controller financer 

El controller ha de tenir present quins són els avantatges que ofereix la digitalització i com pot ser incorporada en l’organització. Després de  la COVID-19 s’ha evidenciat la influència de la transformació digital en l’agilitat dels processos.   

La descentralització i el treball en remot ha flexibilitzat l’accés a la informació mitjançant dashboards i altres eines que permeten compartir informació.   

A més, serveix per optimitzar processos reduint el nombre de reunions i malentesos que puguin donar-se amb la informació econòmica. 

Errores-más-comunes-a-la-hora-de-diseñar-un-control-de-gestión

Els 4 errors més comuns a l’hora de dissenyar un control de gestió 

 1. Organitzar el control de gestió de forma independent a l’estratègia de negoci.  Ambdós conceptes han d’anar units.  
 2. Treballar el control de gestió de forma independent a les vendes. Gran part de la informació financera prové de les vendes. Cal entendre les estratègies de vendes.  
 3. No fer tancaments comptables mensuals. És un error molt comú realitzar-los en funció del calendari de compliment. Realitzar tancaments comptables mensuals repercuteix en l’anàlisi de resultats i en la presa de decisions, fent que siguin més àgils. 
 4. Tenir una mala relació amb les finances. El desconeixement financer ha de ser treballat, no ha de ser ocultat per vergonya, ja que d’això dependrà la bona gestió.  

Aquests consells i reflexions de Noelia Hurtado, fundadora de la consultoria TopTen, formen part de la Xerrada On: “Control de gestió: Com puc impulsar el creixement del meu negoci?”.  

Articles semblants