La funció del controller de gestió dins de l’empresa

Amb els anys, han anat sorgint noves figures dins del terreny empresarial. Una de les més importants és la del controller de gestió. Però, saps quina funció compleix? I per què és important? T’ho expliquem. 

El controller de gestió, qui és? 

El controller, o director de gestió, és la persona encarregada de desenvolupar eines per aconseguir una correcta gestió de l’empresa. Elabora plans estratègics i resol conflictes, i aquestes són només algunes de les tasques que desenvolupa. No s’ ha de confondre amb el controller financer , que és el responsable de lestabilitat econòmica de l’empresa. 

LLAVORS, QUIN LLOC LI CORRESPON DINS DE L’ORGANITZACIÓ? 

A nivell d’organigrama, podem trobar aquesta figura en diferents departaments, depenent de l’empresa: 

  • Com a part de la directiva o junta de direcció: Funciona com a suport, tot i que en aquests casos no sol tenir personal al seu càrrec. Aportaria els seus coneixements perquè la directiva prengui les seves decisions. 
  • Com  a director de gestió: En aquest cas, el controller tindrà el  seu propi departament de gestió, i un equip de treball al seu càrrec. És l’escenari ideal per explotar tot el potencial. 
  • Dependent d’altres departaments: Per exemple, dins del departament de qualitat o financer, cas en el qual funciona depèn de les decisions superiors. 

Les tasques del director de gestió 

Un bon controller ha de ser capaç de tenir una visió conjunta de l’empresa i, també, de dur a terme una sèrie de tasques, entre elles: 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 

El primer que ha de fer dins de l’empresa és preparar una perspectiva global: Farà un recull de dades per determinar la situació inicial de l’organització tant interna com en relació amb l’entorn i la competència. En aquesta planificació inicial entren també les primeres decisions, com establir objectius, disseny d’estratègies empresarials, etc. 

DIRIGIR L’EQUIP DE TREBALL 

I tot el que això suposa: Detecció del talent, motivació dels treballadors, una correcta comunicació interpersonal, bonificacions per feina ben feta, etc. El controller ha d’estar capacitat per ser el líder del seu equip. Una part fonamental de la seva feina passa pel contacte amb les persones. 

COMUNICACIÓ INTERDEPARTAMENTAL 

En línia amb el punt anterior. Si en un procés intercedeixen dos departaments de la mateixa empresa (com logística i compres), el director de gestió s’ha de comunicar amb tots dos departaments i coordinar-los entre si, perquè no es repeteixin processos i s’optimitzin el temps i els recursos. 

MESURAMENT I CONTROLLER 

El controller de gestió s’ha d’encarregar d’establir marcadors de controller, i establir mesuraments i comparatius durant el procés. Han de servir per fer correccions, tant in situ, com un cop finalitzat el procés. Així es poden preveure, i fins i tot evitar-se, futures crisis o conflictes. 

COMUNICACIÓ AMB LA DIRECTIVA 

Si la figura del controller el seu propi departament i no està integrat dins del «cap» de l’empresa, haurà de mantenir una comunicació fluida amb la directiva i enviar documentació de forma periòdica, de manera que estiguin al tant de totes les decisions que pren. Però, a més, participarà de forma activa en les direccions de la directiva, ja que amb mutu feedback el funcionament general millorarà. 

CONTROL DE DESPESES 

Juntament amb el departament financer, és la persona que s’encarrega de controlar la despesa i assegurarse que es compleix el pressupost destinat a una partida, projecte, o procés concret. Amb antelació, s’ha d’assegurar que els recursos necessaris es reflecteixen correctament en el pressupost del departament financer. 

ATENCIÓ A LES NOVES TENDÈNCIES 

El director de gestió ha d’estar al tant del que passa a la seva empresa i del que passa a l’exterior. Ha d’estar atent a trobar noves tendències en tecnologia, innovació, etc, que pugui incorporar als seus propis processos per al seu benefici. Pot fer-ho utilitzant tècniques com el benchmarking. 

En definitiva, el controller de gestió està principalment vinculat a la planificació, el control, i la comunicació, tant amb el seu equip com amb la directiva, i és la persona que garanteix el correcte funcionament de l’organització. Si creus que aquest treball és per a tu, et proposem que comencis formant-te amb el postgrau en Control de Gestió (PCG), en el qual adquiriràs les destreses i eines necessàries per dur-lo a terme. 

Articles semblants