Tipus de logística: definicions, exemples i més

L’activitat logística és una de les parts clau per a la sostenibilitat i rendibilitat empresarial, ja que una mala gestió en el seu funcionament pot suposar una gran pèrdua per al negoci. 

En el següent article, t’expliquem més sobre què és la logística, així com els tipus que existeixen actualment i exemples d’empreses que utilitzen cadascun d’ells. 

¿Qué es la logística?

Què és la logística? 

Abans de conèixer els diferents tipus de logística, és important saber a què ens referim exactament quan parlem d’aquesta activitat. 

La logística es troba dins de les activitats que formen part de la cadena de subministrament, coneguda com a supply chain. És l’àrea que inclou totes les operacions que realitza una empresa des de la fase de fabricació del producte fins al lliurament d’aquest a la seva destinació, ja sigui al punt de venda propi, a altres empreses o al consumidor final. 

→ Més sobre Coneix els avantatges i desavantatges de la cadena de subministrament i la logística 

Los tipos de logística que tienes que conocer. Blog Euncet Business School.

Els tipus de logística que has de conèixer 

Dins de l’àrea de la logística, hi ha diferents maneres de classificar els tipus que existeixen. Entre elles, destaca la logística interna i externa, així com els diferents tipus de logística que podem trobar segons la fase del procés productiu: 

Logística d’aprovisionament 

La logística d’aprovisionament és aquella que s’encarrega de gestionar l’adquisició dels materials necessaris al millor cost possible per a la producció del producte en el termini acordat. 

Per optimitzar els recursos, és important una selecció de proveïdors que ofereixi preus competitius i una bona qualitat dels productes acabats. 

Logística d’emmagatzematge 

Aquest tipus de logística interna se centra en l’emmagatzematge i el registre dels aprovisionaments. 

Logística de producció 

La logística de producció és l’encarregada que les matèries primeres o els subministraments passin per tots els processos que van des de la seva fabricació fins a la seva finalització, assegurant cada fase de transformació, atenent les necessitats de producció. 

Dins d’aquest tipus de logística, podem diferenciar la fabricació sobre comanda push, la qual es basa a fabricar per avançat i emmagatzemar; i la fabricació sobre comanda o sistema pull, que basa la seva producció dins d’un termini determinat. 

Logística d’estocs 

En aquest cas, la logística d’estocs és aquella que gestiona, principalment, les existències dels productes finals, així com les matèries. 

Logística de distribució 

També coneguda com a logística de transport, la logística de distribució és l’encarregada de transportar els productes finals a la seva destinació. Per això, ha de determinar el tipus de transport, l’embalatge i la ruta òptima per al subministrament de béns. 

Logística inversa i logística verda 

La logística inversa forma part del servei postvenda. Malgrat compartir l’activitat, cal no confondre-la amb la logística verda, ja que aquesta última se centra en la gestió dels possibles residus i els productes en mal estat o enviats per error. Les empreses poden reutilitzar-los o reciclar-los, recuperant així part del seu valor alhora que mitiguen l’impacte mediambiental produït amb l’activitat logística. 

→ Més sobre Logística verda: claus per a una estratègia sostenible 

Descobreix més sobre els processos logístics i les tècniques i eines amb què els experts optimitzen els costos gràcies al postgrau en Supply Chain Management de l’Euncet Business School. 

Articles semblants