Ventajas-y-desventajas-de-la-cadena-de-suministros-y-logística
Array ( [image] => Ventajas-y-desventajas-de-la-cadena-de-suministros-y-logística [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Coneix els avantatges i desavantatges de la cadena de subministrament i la logística

Els sistemes logístics sempre han tingut un paper important dins de les organitzacions. Qualsevol empresa vol ser un referent en el mercat, i que tot arribi a temps és un dels requisits indispensables per a la satisfacció dels seus clients. A continuació, veurem els avantatges i desavantatges de la cadena de subministrament i la logística en la teva empresa.  

Abans de conèixer els beneficis i inconvenients que poden reportar al negoci és important preguntar-se si la logística i la cadena de subministraments són el mateix. És molt comú considerar aquests conceptes com a sinònims, però la realitat és que no ho són. Encara que es complementin entre si, existeixen diferències entre tots dos. 

Beneficios de la cadena de suministros para las organizaciones

Supply chain: definició i característiques

La cadena de subministraments o supply chain consisteix en la gestió d’un servei o producte des de la planificació fins al seu consum. Què vol dir? La supply chain engloba tots els passos, incloent-hi la logística i afecta a diferents companyies.   

A més, en ella es troben tant els individus, organitzacions, recursos, activitats i tecnologia. La cadena de subministraments té com a màxima tenir un avantatge competitiu substancial.  

→ Més sobre: Què és el Supply Chain Management o SCM? 

¿Qué es y que papel juega la logística dentro de una organización?

Logística: definició i característiques 

La logística juga un paper fonamental dins de qualsevol organització. Aquesta àrea es troba dins de les activitats que formen el que coneixem com supply chain. La logística té com a màxima vetllar perquè el lliurament dels productes arribin en les condicions acordades amb el client.   

Així doncs, el departament logístic inclou des del transport de mercaderies (incloent les diferents infraestructures) fins a la preparació, planificació i gestió de les comandes. Altres seccions que formen part de la logística són l’emmagatzematge i la manipulació.   

L’origen del terme logística es remunta al concepte militar francès ‘logistique’. Aquest terme feia referència al transport, subministrament i allotjament de les tropes.  

Més sobre Fluxos logístics: Quina importància tenen a nivell intern en l’empresa? 

→ Más sobre Flujos logísticos: ¿Qué importancia tienen a nivel interno en la empresa?

Ventajas que las cadenas de suministro y la logística aportan a la organización

Avantatges de la cadena de subministrament 

A continuació, vam mostrar alguns dels beneficis que pot reportar a l’organització la cadena de subministrament i logística:  

La integració eficaç d’una cadena de subministrament i logística pot reduir els costos operatius entre un 20% o un 30%. És una bona opció per a centrar esforços i recursos en altres aspectes com augmentar la productivitat. Un dels sistemes de distribució emprats és el cross-docking, basat en la distribució directa al client.  

Major eficiència, millor qualitat i nivell de servei

Implementar una bona gestió logística repercutirà en la qualitat del servei i experiència dels clients finals. Si es realitza eficientment evitarà que es produeixin errors que repercuteixin negativament en la satisfacció del client i farà que els productes i serveis siguin més atractius. Aquest pas jugarà un paper important en la fidelització dels clients, ja que la rapidesa i facilitats de lliurament són factors clau 

Aprofitament de la xarxa de distribució 

Aprofitar la gran xarxa de sinergies amb els operadors logístics farà que l’empresa sigui més potent a nivell nacional i internacional, fent-la així més competitiva en el mercat.

Seguimientos y mejora de la gestión de inventarios para trackear las actividades de la empresa

Seguiments i millora de la gestió d’inventaris 

La correcta automatització dels processos permet poder controlar la gestió amb els proveïdors de manera àgil i disminuir els temps d’aprovisionament. A més, permet fer un seguiment en tot moment i a temps real les activitats de l’empresa com són les dates de lliurament dels subministraments, els terminis de producció, així com les dates d’embarcament. 

La implementació de les tecnologies de la informació és un factor clau per a una presa de decisions àgil que permeti a l’empresa fer front a la canviant demanda del mercat i optimitzar la gestió d’estocs.  

Empresa més competitiva, major quota de mercat 

Sol si s’aconsegueixen optimitzar tots els processos i recursos logístics millorarà la competitivitat de la companyia. Serà en aquest punt quan l’empresa pugui beneficiar-se de major quota de mercat. 

Lliurament urgent a través de sistemes avançats 

Amb un sistema logístic potent, la companyia pot oferir serveis de transport urgent als clients. Això permet que, davant un món globalitzat i hiperconectat, les comandes arribin amb major rapidesa d’un país a un altre. 

Inconvenientes de la cadena de suministro. La complejidad del sistema de gestión

Inconvenients de la cadena de subministrament 

La complexitat del sistema de gestió de la cadena de subministrament implementat no garanteix l’eficiència en els processos  

Si no s’implementa la cadena de subministrament de manera eficient pot tenir repercussions en els resultats i, per tant, en la competitivitat de la companyia. És important que sigui un sistema flexible que permeti que el sistema evolucioni i s’adapti a les necessitats exigides pel mercat. 

Els integrants del departament de logística han de ser multifuncionals 

La implementació de nous sistemes i tecnologies requereix de professionals capaços de gestionar-les. La seva adaptació a l’ús i implementació d’aquests nous sistemes serà vital per a qualsevol integrant del departament 

Riscos de coordinació

Els riscos de coordinació, possiblement, no succeeixen tant a nivell nacional, però és un dels factors a tenir en compte sí o sí per a qualsevol logística que operi a nivell internacional. Factors com l’idioma, els fusos horaris, així com els canvis culturals poden afectar la gestió de la cadena de subministrament 

Difícil accés per a les pimes

La grandària de la companyia és un dels factors que condiciona l’accés a les cadenes de distribució més potents del mercat. Solen estar copades per grans companyies, per la qual cosa les petites i mitjanes empreses tenen més dificultats a l’hora d’accedir a aquesta mena de sistemes de cadenes de subministrament i logística.  

Marc legal

La legislació per al transport, tant per a importar com per a exportar mercaderies, és un altre dels aspectes clau dins del sistema logístic. És important que el sistema de gestió contempli aquest factor per a evitar que lleis internes o polítiques de duanes paralitzin l’entrada o sortida dels productes de la companyia. 

Descobreix més sobre els avantatges i desavantatges de la cadena de subministrament i la logística amb el postgrau en Supply Chain Management de l’Euncet Business School.