Agile Management: una de les claus de la transformació digital 4.0

César Fernández 

Consulting Associate en Smart Consulting SolutionsProfessor del Grau en Màrqueting i Comunicació Digital de l’Euncet Business School 

Les empreses són cada dia més conscients que el mercat ha canviat radicalment en els últims anys. La transformació digital de les organitzacions s’ha convertit en una cosa necessària i imprescindible. El món està canviant a un ritme elevat, parlem de la transformació digital 4.0 o Quarta Revolució Industrial. Els canvis són cada vegada més disruptius, menys previsibles i incideixen directament en el dia a dia de les organitzacions i professionals. Ja no serveix planificar els projectes empresarials perquè siguin realitzats en períodes llargs de temps, de 6 mesos o més. És en aquest context de transformació digital 4.0. on l’Agile Management agafa protagonisme. 

Agile Management y transformación digital 4.0

Agile Management i transformació digital 4.0

El Traditional Project Management, amb els seus diagrames de Gantt eterns, la seva planificació a llarg termini i els seus habituals incompliments d’objectius financers, ja ha quedat totalment desfasat. Una multinacional que triga 2 anys a treure un producte innovador en el seu sector suposa tenir un time-to-market inacceptable. La seva competència més àgil va treure el mateix producte innovador en 6 mesos i ja l’ha posicionat i ha obtingut quota de mercat avantatjosa. 

«El Traditional Project Management ja ha quedat totalment desfasat» 

El mercat demanda productes i serveis basats en projectes realitzats de forma més àgil. Per adaptar-se a aquestes necessitats actuals, les empreses disposen d’Agile Management. Design Thinking, Scrum, Kanban i Lean són conceptes i metodologies cada dia més presents en les organitzacions que s’estan adaptant i competeixen des d’una major eficiència i productivitat. 

Beneficios de la metodología Agile

Les metodologies àgils han estat ideades per atorgar flexibilitat a les organitzacions. Són mètodes que estan permetent accelerar els processos de negoci d’una manera que mai abans va succeir i han permès centrar-nos en l’eficiència dels equips i no en l’eficiència personal. Són metodologies que cada vegada adoptem més les empreses. 

«Les metodologies àgils permeten accelerar els processos de negoci» 

Avantatges i beneficis de les metodologies àgils 

 1. Potenciem les capacitats dels integrants dels equips. 
 2. Generem i potenciem equips automotivats i amb alta implicació en els projectes. 
 3. Millorem el rendiment del nostre equip. 
 4. Incentivem el treball col·laboratiu. 
 5. Fomentem la flexibilitat i la contínua adaptació al canvi. 
 6. Aconseguim una constant gestió del coneixement. 
 7. Centralitzem la comunicació del projecte i la tornem més fluida. 
 8. Accelerem els processos de negoci. 
 9. Reduïm el time-to-market. 
 10. Produïm projectes en menys temps i amb més qualitat final. 
 11. Involucrem el client des del principi, ens donarà feedback en cada entregable que es realitzarà en el projecte amb el que obtindrem major satisfacció del client. 

10 pasos de un proyecto ágil

10 passos d’un projecte àgil 

 1. En una reunió inicial amb el client i els stakeholders es detecten les necessitats i objectius. 
 2. Un cop conegudes les necessitats i els objectius, el projecte es trosseja en tasques o grups de tasques que puguin ser resoltes en entre 2 i 4 setmanes. 
 3. Aquests trossos del projecte són coneguts com a sprints i han de tenir com a fita final un entregable. 
 4. Els sprints són realitzats per equips multidisciplinaris de no més de 5 persones. Els professionals de diferents àrees de l’empresa permetran enriquir el resultat final de cada sprint realitzat en entre 2 i 4 setmanes. 
 5. En un Product Backlog, els equips planificaran i prioritzaran les tasques a realitzar en el projecte. 
 6. En un Sprint Planning Meeting, cada equip definirà l’objectiu de l’sprint que ha d’encarar, el lliurament i planificarà com s’organitzaran per aconseguir-ho de forma eficient. És una reunió que pot durar entre 2 i 4 hores. 
 7. Un cop començat l’ sprint, es realitzaran reunions diàries d’ un màxim de 15 minuts per mantenir-se alineats. 
 8. En finalitzar l’sprint, els integrants de cada equip realitzaran una reunió de Sprint Review amb el client per mostrar el lliurament aconseguit i obtenir el seu feedback. 
 9. En el cas que s’obtingui l’ok del client, l’equip realitzarà una reunió de Sprint Retrospective en la qual avaluaran l’sprint per definir quins encerts i oportunitats de millora existeixen. Aquesta retrospectiva es fonamenta en la cultura de millora contínua que es troba en la base de qualsevol metodologia àgil. 
 10. En el cas que no s’ obtingui l’ ok del client, es torna a realitzar un sprint. Servirà per obtenir un lliurament conforme els ajustos demanats pel client. 

Empreses de tot el món ja han incorporat les metodologies àgils en la gestió dels seus projectes. En fer-ho han guanyat flexibilitat, competitivitat, clients i equips més satisfets. Ha estat un dels passos imprescindibles que han realitzat en el seu procés de transformació digital a la Quarta Revolució Industrial en la qual estem immersos.

Articles semblants