Com són i com funcionen els balanced scorecards?

Els balanced scorecards són eines que permeten implementar un major control i coordinació sobre tots els processos gràcies a la gran profusió d’informació que ofereixen sobre els mateixos. En concret, els balanced scorecards estan enfocats sobre normalment quatre aspectes on el de les finances és el fonamental. Tanmateix, van néixer com a necessitat d’optimitzar la coordinació amb noves tasques i funcions que van anar apareixent al llarg del temps. A l’Euncet Business School volem parlar-ne més i de com poden beneficiar el correcte funcionament de la teva empresa. 

Com són els balanced scorecards? 

Com hem dit, els balanced scorecards venen a suplir una necessitat sorgida dels nous temps de màxima competitivitat que vivim. La seva funció és coordinar i fer visibles no només aspectes fonamentals de l’activitat empresarial com les finances. També han de tornar rellevants i fer funcionals aspectes intangibles com ara atenció al client, identitat corporativa, etc. Així doncs, pretenen aportar solucions integrals per a problemes que requereixen actuacions conjuntes i no aïllades tal com promovien models i eines més clàssiques. 

 El 1992 els Doctors en Economia Norton i Kaplan van fer una anàlisi dels factors claus de rendiment de les empreses més reeixides.  

Van comprovar que entre totes elles hi havia punts en comú. Existien quatre punts o perspectives claus: resultats, clients, aprenentatge/ creixement i processos interns. Aquesta estructura de quatre claus per als resultats financers i no financers van ser formalitzades pels esmentats economistes.  

Els resultats són els objectius que esperen de la companyia els seus accionistes o propietaris. Pel que fa a la perspectiva del client té en compte la pregunta què donem als nostres clients? 

La perspectiva de processos interns aclareix si lliurem als usuaris el que esperen. Finalment, el factor aprenentatge i creixement té a veure amb el capital humà de la nostra empresa. És un factor clau per crear valor per al producte i la pròpia companyia. Totes aquestes variables s’organitzen en un mapa d’estratègies. Aquest mapa presenta els objectius i estratègies empresarials de forma intuïtiva i accessible. 

Com funcionen els balanced scorecards? 

Es crea un esquema basat en les 4 perspectives del balanced scorecards. Per a cadascuna d’aquestes perspectives s’estableixen objectius estratègics.  

S’hi associen metes que s’han de monitorar per poder indicar-nos com evolucionen i quin és l’èxit o fracàs dels nostres plantejaments. En tots aquests nivells és fonamental que els indicadors siguin fàcils d’entendre, visualitzar i mesurar. Aquestes mesures han d’incloure indicadors de resultats i indicadors predictius. Aquest és un punt clau en la mesura que una de les característiques de les noves perspectives del món empresarial actual és que requereix tenir una visió de conjunt sobre el present i una de més àmplia sobre el futur.   

Cal dir que en el procés de balanced scorecards és millor fixar-se objectius assequibles i sobretot petits en nombre. De fet, és preferible escollir pocs objectius de forma nítida, precisa i ben organitzada que molts objectius. La probabilitat de complir-los descendeix conforme augmenta el seu nombre.  

Precisament per això és pel que l’eina dels balanced scorecards té com a propòsit facilitar tots els processos per poder complir millor amb la consecució dels objectius associats a ells. 

Per què són necessaris els balanced scorecards? 

En el món empresarial clàssic només es tenien en compte els resultats. Tanmateix, no existia un mètode o sistema per poder obtenir-ne una resposta en temps real. Calia esperar a veure com responien les estratègies plantejades però no es podien establir prediccions de futur amb variables actuals sense haver d’assumir un risc per falta d’informació. Precisament els balanced scorecards neixen amb la intenció de poder obtenir informes en temps real sobre els punts que millors resultats poden donar a l’empresa.  

Per tenir uns bons resultats cal oferir als nostres clients el que volen. D’altra banda, cal optimitzar al màxim els nostres processos interns. També hem de retenir bons empleats per millorar la nostra tasca. Finalment, hem de tenir amb tot això bons resultats econòmics. No obstant això, com aconseguir tots aquests punts que són els que expliquen en gran part l’èxit empresarial si no podem mesurar-los? L’eina del balanced scorecards pretén aportar llum en aquest sentit.  

A l’Eunet Business School t’oferim la millor formació per convertir-te en un professional capacitat per prendre les millors decisions. Igualment, de la mà dels nostres docents vinculats al món empresarial podràs aprendre a manejar tots els recursos necessaris per a un correcte acompliment de les tasques executives.  

Articles semblants