CTEF, CAFE i INEF què són i en què es diferencien

Segurament, si estàs llegint aquest article és perquè t’apassiona l’esport en tots els seus vessants, però no tens clar si t’hi pots dedicar professionalment. És conegut per tots que l’esport és beneficiós per a la salut, ja que serveix per combatre depressions i ansietat, millorar el sistema cardiovascular i respiratori, entre d’altres. Ara bé, a més d’aquest vessant, parlar d’esports implica molt més. Hi ha professionals que el practiquen com a esportistes d’alt rendiment, docents que inculquen valors a través d’activitats esportives, directius que gestionen entitats o clubs, nutricionistes i fisioterapeutes… Hi ha tantes formacions esportives com aplicacions al nostre dia a dia. A continuació, descobriràs què són CTEF, CAFE i INEF i les diferències entre elles. 

Què és INEF i CAFE? 

CAFE és l’acrònim de grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Aquesta formació és coneguda també com a INEF, abreviatura de lInstitut Nacional d’Educació Física. Antigament era on s’impartia la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, ara convertida en grau i el nom del qual encara mantenen algunes universitats i, per això, hi ha aquesta dualitat a l’hora de referir-se a aquesta carrera universitària.

CTEF, el grau que uneix tecnologia i gestió esportiva

El grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes (CTEF) és el primer i únic grau que concep l’esport des de la innovació i la tecnologia. Actualment, la transformació digital ha passat de ser una oportunitat a una necessitat i el món de l’esport no se n’escapa. 

El grau en CTEF és l’aposta perfecta per a aquelles persones que es vulguin formar professionalment a la indústria de l’esport des d’un enfocament més innovador i disruptiu. 

5 diferències entre CAFE i CTEF 

Tant CAFE o INEF com el grau en CTEF són carreres universitàries que contenen 240 ECTS. Per això, són titulacions reconegudes a nivell europeu i totes dues comparteixen l’esport com a motor del seu pla d’estudis. Ara bé, què les diferencia? 

Pla d’estudi

Si analitzem el contingut de les dues carreres universitàries, veiem que mentre que CAFE i INEF se centren en formar els estudiants en el significat més tradicional de l’esport (rendiment esportiu – preparador físic/entrenador personal, docència en Educació Física, activitat física i salut i gestió esportiva), CTEF se centra en el vessant de la gestió esportiva i com es poden incorporar les noves tecnologies a la indústria de l’esport des d’una visió estratègica i directiva.  

Algunes de les assignatures d’aquestes dues carreres universitàries són: 

CAFE-INEF: anatomia aplicada a l’activitat física i l’esport, fisiologia de l’exercici, esports: individuals i d’adversari, contacte, col·lectius, teoria de l’entrenament, lleure i esport… 

CTEF: màrqueting aplicat a l’esport, disseny i equipament d’espais esportius, enginyeria del producte, informàtica aplicada a l’esport, disseny gràfic, comunicació, emprenedoria i creació d’empreses, R+D+I aplicat a l’esport, recursos financers i tecnològics… 

PROVES D’ADMISSIÓ: PROVES D’APTITUD PERSONAL (PAP) 

Una altra de les diferències principals entre CAFE-INEF i CTEF és la realització o no de les proves d’admissió conegudes com a Proves d’Aptitud Personal (PAP). Temudes per molts i moltes, les PAP són un requisit d’accés per als graus universitaris esportius, excepte en el cas del grau en CTEF, ja que els estudiants no necessiten realitzar aquestes proves per poder accedir al grau. 

Per superar les PAP, els aspirants han de realitzar quatre proves físiques en què s’exerciten les diferents capacitats físiques bàsiques: adaptació al medi aquàtic (nado), resistència (Course Navette), força del tren superior (llançament de pilota) i força del tren inferior (salt horitzontal). 

Per què estudiar el grau en CTEF?

 1. Forma els estudiants perquè es converteixin en els perfils professionals que millor s’adaptin a la transformació digital que està impactant al mercat professional de l’esport, nacional i internacional, tant en el desenvolupament de productes i serveis com en organitzacions. 
 2. Concep la tecnologia com a motor de canvi per a les àrees de l’esport mitjançant l’aplicació d’eines per desenvolupar productes i serveis esportius. 
 3. Els estudiants poden realitzar pràctiques obligatòries i, fins i tot, aconseguir feina després de finalitzar els estudis, gràcies a la xarxa d’entitats esportives, tecnològiques i formatives amb què compta la formació. 

Sortides professionals

A continuació, et presentem les diferents sortides professionals que ofereix tant el grau en CAFE com el grau en CTEF: 

CAFE/INEF

 • Personal docent 
 • Gerent esportiu 
 • Director esportiu 
 • Educador físic 
 • Preparador físic 
 • Entrenador esportiu 
 • Instructor esportiu 
 • Monitor esportiu 
 • Auxiliar esportiu en competició
 • Tècnic sense dedicació professional 
 • Guia al medi natural 
 • Tècnic/a responsable de programes de manteniment i millora de la salut 
 • Tècnic/a responsable de programes d’esport creatiu i turisme actiu 

CTEF

El grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes (CTEF), a més d’oferir les sortides professionals que presenta el grau en CAFE (INEF), també capacita l’estudiant per ser: 

 • Preparador físic expert en tecnologia aplicada a l’esport 
 • Analista expert en la millora del rendiment esportiu mitjançant les dades aplicades a l’esport 
 • Responsable de disseny, desenvolupament i comercialització de serveis esportius 
 • Product Manager de productes vinculats a l’esport 
 • Consultor tecnològic de l’esport 
 • Direcció i organització d’instal·lacions i esdeveniments esportius 
 • Sport Marketing Manager 

Centre d’impartició

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és impartit en un gran nombre d’universitats repartides per les comunitats autònomes d’Espanya. En canvi, el grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes és una formació pionera i exclusiva de l’Euncet Business School, centre universitari adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 

El grau en CTEF s’imparteix al Campus Euncet Barcelona Nord, que compta amb unes instal·lacions i equipament d’última tecnologia per facilitar la impartició del grau universitari. 

https://www.youtube.com/watch?v=-DeL94RLgbc

Si després de saber què és CTEF, CAFE i INEF i veure quines són les diferències, vols saber més sobre el grau en CTEF descobreix el programa formatiu únic de l’Euncet Business School i converteix-te en un tecnòleg de l’esport!

Articles semblants