Descobreix quines són les 6 diferències entre Màster Oficial i Màster Propi

Màster oficial o màster propi? Ara més que mai l’aposta per la formació superior està sent un dels punts imprescindibles per millorar i adaptar els perfils laborals a les noves necessitats que està plantejant la crisi actual pel coronavirus. Aquesta és la pregunta més recurrent que es fan aquells que busquen especialitzar el seu perfil. Ambdues titulacions et donaran una formació multidisciplinària. 

Aquests són els aspectes que has de tenir en compte a l’hora de decidir-te:

1. Accés

Per accedir a un màster oficial, s’ha de disposar d’una titulació de grau oficial o llicenciatura. En el cas dels màsters propis, l’admissió és més flexible i els requisits els marca cada centre.

En el cas dels programes de formació, els alumnes poden suplir certes mancances formatives acreditant-ho amb la seva trajectòria professional.

2. Homologació

Aquest és un dels punts que més sol preocupar tant estudiants nacionals com internacionals. Els màsters oficials compten amb l’aval de la universitat que els atorga i amb el reconeixement de l’Estat. Estan regulats per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que depèn del Ministeri d’Educació. 

A més, aquestes titulacions estan homologades als 47 països que integren l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

En canvi, els màsters propis són titulacions avalades pel prestigi de la universitat (o del centre formatiu) que els atorga i se sotmeten a un procediment normatiu més flexible. Tenen validesa dins d’Espanya, ja que es tracta d’un títol curricular d’estudis no reglats. Estan emparats per la Llei Orgànica d’Universitats.

L’Euncet Business School és un centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 1996. Gràcies a aquest acord, els estudiants poden beneficiar-se de tots els serveis de la UPC, a més de rebre una doble titulació impartida per ambdós centres educatius.

3. Durada dels estudis

La durada del màster oficial universitari és d’entre un i dos anys de formació i compta entre 60 i 120 crèdits respectivament. En el cas dels títols propis, la situació és diferent. La durada dels estudis la determina la universitat que ho avala, la qual disposa d’una Normativa de Formació Permanent, on es desenvolupa tota la planificació de les seves formacions, durada i nombre de crèdits, que poden ser de 60, 90 o 120 ECTS.

4. Professorat

En el cas dels màsters oficials, el claustre docent està compost majoritàriament per personal universitari, tot i que poden comptar amb el suport de professors associats que estiguin en actiu.

En canvi, els màsters propis es caracteritzen per la seva expertesa. El professorat està integrat per professionals i experts de múltiples àrees. A més, són els mateixos docents els qui posen en marxa per iniciativa pròpia els títols propis, seguint amb la normativa interna de la universitat. Dissenyen els programes i la seva implementació.

L’Euncet compta amb un equip format per docents de reconeguda trajectòria acadèmica i professional, vinculats al món empresarial.

5. Preu i model de finançament 

Possiblement, el factor preu sigui un dels més dispars entre ambdues titulacions. Els màsters oficials, en dependre del Govern, estan subjectes a les taxes econòmiques per crèdit que cada any aprova i fixa el Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes. Aquests programes compten amb un programa de beques fixat pel Govern i les CAs i tenen un finançament públic i privat: és a dir, l’Estat subvenciona una part de la matrícula i l’estudiant paga la resta. 

El preu de matrícula en els màsters propis depèn directament de la mateixa universitat. Encara que solen ser més cars, solen tenir més flexibilitat a l’hora d’efectuar pagaments, així com beques i ajuts específics. Aquests títols s’autofinancin amb el pagament de la matrícula que va a càrrec de l’estudiant.

Atenent la situació actual per coronavirus, a l’Euncet hem apostat per llançar un programa de beques i ajuts als estudiants perquè puguin fer front a l’impacte de la crisi actual, sense sacrificar la seva formació i projecció laboral.

6. Sortides professionals, oposicions i doctorat 

Un dels principals motius pels quals els estudiants escullen ampliar la seva formació a través d’un màster és per millorar la seva projecció laboral, sigui amb una nova ocupació o promocionant-se a l’empresa per a la qual treballen. 

El fet d’haver d’estudiar un màster propi o un màster oficial no acostuma a tenir rellevància durant el procés de selecció. Únicament és indispensable disposar d’un títol oficial si es vol treballar en l’Administració pública. Cal tenir en compte que, a l’hora de presentar-se a unes oposicions o concursos a l’Administració pública, puntuen diferent. Els màsters oficials sumen més, mentre que els propis són considerats com a formació contínua, per la qual cosa és inferior.   

En la resta dels casos, el valor rau en el prestigi del programa cursat, així com en els coneixements i en les habilitats que el candidat pugui aportar. Perquè el programa guanyi autoritat és important que compti amb professors de referència, testimonis positius d’antics alumnes, així com el reconeixement del programa en el sector. Si ja tens decidit la teva elecció, descobreix l’oferta formativa de l’Euncet i escull entre els seus màsters universitaris: màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses i màster universitari en Direcció de Màrqueting, o tria algun dels programes Executive Master. 

 

Descubre cuáles son las 6 diferencias entre Máster Oficial y Máster Propio

Articles semblants