Eines de control de gestió necessàries per a la teva empresa

En l’actualitat estem immersos en un dels canvis més grans de la història en el que té a veure amb la productivitat. En efecte, aquest canvi prové precisament per la incorporació de les eines digitals que augmenten notablement la sinergia d’aquestes. És per això que des de lEuncet Business School i sota la vocació de formació que impulsa la nostra activitat i la dels nostres docents volem parlar de les eines de control de gestió existents en l’actualitat ideades per implementar el control de qualsevol empresa. 

1.- QUALITAT TOTAL

La gestió de qualitat total és un determinat plantejament de cultura empresarial en el qual es pretén involucrar tots els membres que componen una companyia en la consecució d’un pla senzill: millorar la qualitat de tots els aspectes i departaments d’una empresa. Tots els membres queden compromesos a implementar aquestes millores. Aquestes no només afecten el producte final sinó també la cadena de subministrament, la logística, la distribució, atenció al client i, en general, totes les tasques que es desenvolupen. 

2.- QUADRES DE COMANDAMENT INTEGRAL

Els quadres de comandament integral també es coneixen per les seves sigles en anglès com bSC (Balanced Scorecard). Són eines de control de gestió molt útils per al control empresarial. Permeten dur a terme un monitoratge de múltiples variables involucrades en diferents departaments. Si bé s’empren sobretot per a l’aspecte financer, es poden emprar també per al control i el testeig d’estratègies que sadoptin. Així doncs, és un instrument de control i avaluació de tots els processos per la qual cosa és una eina de control de gestió fonamental per a l’acompliment de tasques executives i de control i decisió en general. Pot controlar aspectes com la qualitat, ingressos i despeses, estoc, etc. 

3.- Software de control

D’entre totes les eines de control de gestió els programari de control caldria definir-los com l’estrella. Aquest tipus de programes estan revolucionant a totes llums tota la productivitat de tots els sectors productius. Entre altres coses, les seves funcions passen per estar interconnectades amb tots els elements de la cadena de producció i subministrament, logística, transport i també poden estar-ho amb la distribució fins al lliurament del producte o servei al client. Una de les seves característiques més importants és que tenen una gran adaptabilitat. En efecte, poden fer la seva funció per a qualsevol empresa d’una forma pràcticament personalitzada. És possible configurar-los per a una companyia en concret i normalment estan ideats segons sectors. Una eina fonamental per a llocs com el de supply chain management. 

Poden connectar-se a sensors i altres elements de mesura per tenir una idea precisa i en temps real de tots els processos. Alhora, permeten millorar la qualitat de tot el conjunt. Ho fan gràcies precisament al que exerceixen un major control sobre tots els processos involucrats. 

4.- Empowerment

De nou parlem sobre una determinada visió de negoci on ara la clau està en el seu moment. Aquesta visió pretén donar a alguns treballadors el poder de prendre decisions sense consultar a superiors. Amb això s’aconsegueix augmentar notablement la productivitat en la majoria dels casos. De pas, contribueix a crear un millor clima de treball i depurar la decisió de com formar la nostra plantilla per ser un dels seus propis membres qui comunica l’estat de cada grup de treball. 

5.- Benchmarking

El Benchmarking permet dur a terme un mesurament del resultat d’empreses del nostre mateix sector. Amb ella no només podem fer un mesurament de les seves activitats. Alhora podem establir una comparativa per veure el nostre propi rendiment respecte a elles. Permet l’extracció d’una gran quantitat d’informació organitzada d’una forma rigorosa per poder treure-li el màxim partit. És una d’aquestes eines de control de gestió que ens permet identificar les nostres debilitats i punts forts per actuar conforme a ells. 

On formar-se en aquestes eines de control de gestió? 

Tal com recordem sempre, l’Euncet Business School està especialitzada a oferir la millor formació possible per als qui vulguin entrar de ple en un futur brillant i prometedor. En efecte, de la mà de l’equip de millors docents podràs obtenir tota la formació necessària per a llocs executius i de control de gestió. Tot això per ser un dels protagonistes d’aquesta nova Revolució Industrial 4.0 que està succeint al nostre voltant. 

Articles semblants