Array ( [image] => [tags] => Array ( [img] => Array ( [data-srcset] => 1 [data-src] => 1 [srcset] => 1 [sizes] => 1 [src] => 1 [class] => 1 [alt] => 1 [width] => 1 [height] => 1 ) [noscript] => Array ( ) ) )

Emprenedoria i tecnologies disruptives al 2020

robots- tecnologías disruptivas

Les 8 tendències tecnològiques que vindran 

A continuació, el següent llistat mostres les tecnologies disruptives previstes per als propers quinze anys: 

 1. Necessitat de superar la llei de Moore, la base de la tecnologia digital. Aquesta llei estableix que el fet del poder computacional es dobla cada 18-24 mesos. Estem arribant al límit de la capacitat quàntica de la matèria, per la qual cosa suposa tot un repte tecnològic.  
 2. El desplegament de la tecnologia 5G. Va tenir impacte en les IoT (Internet de les coses) i en el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial (IA). 
 3. Mort del cash. Els diners en efectiu desapareixerà com a mètode de pagament. Es preveu que el 2026 el cash representi el 18% dels pagaments totals. Aquest canvi de comportament desregularitzarà el sector financer i seran els nous agents tecnològics els qui controlaran els pagaments i divises digitals. La tecnologia BlockChain jugarà un paper important en aquesta transformació.  
 4. Desenvolupament computació quàntica. El repte dels propers 10-15 anys és la de superar la Llei de Moore. Es pretén passar del maneig de bits, als quantum bits, els quals proporcionen capacitat per tenir diversos temps quàntics. Aquest desenvolupament ha de permetre que avancin les indústries de recerca biològica i que es pugui descobrir noves medicines personalitzades.  
 5. Internet “inhackejable”. El desenvolupament de la computació quàntica també ajudarà a aconseguir xarxes instantànies, segures, “inhackejables” i permetrà estendre Internet de forma global. 
 6. Vacuna per a la COVID-19. En l’actualitat existeix un gran push d’empreses i recursos a nivell global que estan tractant d’accelerar la cerca per a trobar la cura per a la COVID-19. Les noves tecnologies de recerca i fabricació que es descobreixin permetran que es tinguin respostes més eficients en futurs brots.  
 7. Desplegament Intel·ligència Artificial i Edge Computing.  Hi ha una alta emissió de diòxid de carboni en les tecnologies relacionades amb el seu progrés. Es necessita un maquinari que acompanyi i estigui basat en desenvolupaments locals i xips més eficients per mitigar l’ impacte ecològic del seu desenvolupament.  
 8. Canvi climàtic. En els propers vint anys s’experimentarà una pujada significativa del nivell del mar i de la temperatura mitjana del planeta que tindran impacte en la producció d’elements. Es necessiten tecnologies que siguin capaces de mitigar-lo i adaptar-se als nous escenaris. 
El Dr. Marc Sansó presenta el webinar Emprendimiento tecnológico y tecnologías clave en 2020 con el que trata las tecnologías disruptivas que son y serán tendencia.

El Dr. Marc Sansó, professor de l’Euncet Business School, ha estat l’encarregat de presentar el webinar sobre tecnologies disruptives” Emprenedoria tecnològica i tecnologies clau el 2020“. El Dr. Sansó és també CEO d’Elsebitsi consultor especialitzat en estratègia competitiva, tecnologia i innovació.   El ponent reflexiona sobre l’impacte de la disrupció en el canvi de dinàmica en els sectors en els darrers 20 anys i dóna les claus de les tecnologies disruptives i estratègies que vindran en el futur. 

Adaptar-se o morir, repensant l’estratègia competitiva 

Per poder entendre la direcció que estan prenent els canvis tecnològics es necessita capacitat d’adaptació. I és que, el marc competitiu dels últims 20 anys ha canviat radicalment. Es necessita una estratègia competitiva diferent que doni resposta a aquest nou marc. És en aquest context en què la disrupció juga un paper important. Ara, més que mai, les empreses han de ser capaces de canviar les regles de competició de les seves indústries amb tecnologies disruptives. 

6 canvis competitius en els últims 20 anys 

 • Rapidesa: els cicles disruptius cada vegada són més curts. 
 • Indústries impulsades per la demanda: el client com a model. 
 • Efecte de Xarxa: l’augment de consumidors permet que un producte tingui més valor afegit. 
 • Competència asimètrica: el model de creixement és diferent. 
 • Nou tipus de perfil professional: la consideració de la tecnologia com a aspecte estratègic que actua com a factor eliminatori (Knockout Requirement).  

La capacitat de l’empresa per guanyar volum i augmentar la seva quota de mercat ràpidament, així com el dimensionament de l’excel·lència productiva, continuen sent dos principis essencials vàlids sobre els quals es ramifica l’estratègia clàssica, encara que estiguin basats en un marc que ja no existeix.  Les empreses han de tenir la capacitat de comprendre que el dimensionament de les noves indústries està basat, essencialment, en la demanda, i no en l’oferta.  

DEMANDA COM A FACTOR CLAU 

Es tracta d’economies basades en efecte de xarxa, en comptes d‘economies d’escala. Aquests efectes de xarxa provoquen economies de concentració. El paradigma ha canviat i ara el client és el model, és el que es coneix com a servitització de l’economia.    Consisteix en plataformes transversals, que no coneixen límits sectorials, és a dir, l’especialització es fa de forma horitzontal i en funció del client, convertint-se així en un model de competició asimètrica. D’aquesta manera, les indústries tecnològiques han canviat el model de creixement generant complementarietats d’indústries.  La disrupció ajudarà a entendre com adaptar-se a aquestes noves realitats i conèixer els nous entrants digitals que impacten al mercat.  La modelització de la disrupció implica un canvi competitiu profund i succeeix quan es detecta i combina la ineficiència en la indústria amb la capacitat tecnològica per solucionar-ho. Un clar exemple es troba amb la problemàtica de l’alta pol·lució atmosfèrica i la irrupció de tecnologies disruptives com els cotxes elèctrics i reducció de mobilitat. 

Conceptes clau

 • Fase disruptiva 
 • Canvis profunds en les regles de competència d’una indústria en un moment determinat. 
 • Tecnologia 
 • Cada disrupció conté tecnologia bàsica subjacent. 
 • Fase incremental 
 • Estratègia o tecnologia que apunta i millora la solució existent, s’enfoca a la seva optimització. 
 • Competició 
 • Seqüència permanent que superposa els cicles disruptius i incrementals. 

Hype Cycle tecològic de Gartner

Marketing-Hype-Cycle-2019

La consultora tecnològica, Gartner Inc., publica a diari gràfics no lineals relacionats amb l’evolució de la tecnologia i previsions.    Gràcies a les seves publicacions es pot observar la relació que existeix entre l’evolució de la tecnologia i les seves fases següents: 

 • Pic sobre expectatives: auge de noves tecnologies com BlockChain, Machine Learning… 
 • Constatació de la realitat d’aquesta tecnologia: consolidació de les tecnologies.  
 • Il·luminació i maduresa de la tecnologia: es produeix una entrada en el cicle de creixement de les indústries. 

És important emfatitzar en la importància de desenvolupar una estratègia que entengui els canvis en la cadena de valor incorporant tecnologies disruptives. 

Fases de la disrupció digital

 1. Optimització de processos. Els competidors que entren amb models de negoci basats en tecnologies digitals, va començar com una optimització de processos solen ser i impacte acotat que proporcionen una millora definida, però poc agressiva.   
 2. Impacte en la distribució. Els canals de distribució canvien per complet utilitzant l’entorn virtual com a nou sistema repartiment o difusió dels productes i serveis. Hi ha un canvi de paradigma.   
 3. Canvi model de negoci. Consisteix en un canvi profund de model. Aquesta fase només es pot donar si es pren consciència que és la tecnologia el que ha d’impulsar el model de negoci.   
 4. Servitització. Una dimensió vital d’aquest model de negoci està en la servici, la transformació de moltes indústries en serveis.   
 5. Objectes autònoms. El desplegament d’aquesta subfasament dins de la fase general requerirà de tecnologies que ara estan en evolució. Exemple d’això és la tecnologia 5G, la qual propiciarà l’impuls de les IoT. 

3 MANERES DE SER DISRUPTIUS

Així doncs, es tracta d’un procés que requereix temps i que en les darreres fases s’accelera. A més, precisa que els challengers s’adaptin a aquesta nova estratègia entenent les diferents onades de disrupció per no quedar-se enrere. Es pot realitzar de 3 formes diferents: 

 1.  L’empresa arrisca per innovació. 
 2. Estratègia d’imitació. L’empresa copia a la competència. 
 3. L’empresa opta per l’estratègia d’adaptació del model de negoci, en comptes de dedicar-se només a copiar.  Aquest punt és important ja que la disrupció no és una cosa que es pugui copiar. El que sí que poden fer les empreses és adaptar-se al nou paradigma competitiu. 
robots- tecnologías disruptivas

Les 8 tendències tecnològiques que vindran 

A continuació, el següent llistat mostres les tecnologies disruptives previstes per als propers quinze anys: 

 1. Necessitat de superar la llei de Moore, la base de la tecnologia digital. Aquesta llei estableix que el fet del poder computacional es dobla cada 18-24 mesos. Estem arribant al límit de la capacitat quàntica de la matèria, per la qual cosa suposa tot un repte tecnològic.  
 2. El desplegament de la tecnologia 5G. Va tenir impacte en les IoT (Internet de les coses) i en el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial (IA). 
 3. Mort del cash. Els diners en efectiu desapareixerà com a mètode de pagament. Es preveu que el 2026 el cash representi el 18% dels pagaments totals. Aquest canvi de comportament desregularitzarà el sector financer i seran els nous agents tecnològics els qui controlaran els pagaments i divises digitals. La tecnologia BlockChain jugarà un paper important en aquesta transformació.  
 4. Desenvolupament computació quàntica. El repte dels propers 10-15 anys és la de superar la Llei de Moore. Es pretén passar del maneig de bits, als quantum bits, els quals proporcionen capacitat per tenir diversos temps quàntics. Aquest desenvolupament ha de permetre que avancin les indústries de recerca biològica i que es pugui descobrir noves medicines personalitzades.  
 5. Internet “inhackejable”. El desenvolupament de la computació quàntica també ajudarà a aconseguir xarxes instantànies, segures, “inhackejables” i permetrà estendre Internet de forma global. 
 6. Vacuna per a la COVID-19. En l’actualitat existeix un gran push d’empreses i recursos a nivell global que estan tractant d’accelerar la cerca per a trobar la cura per a la COVID-19. Les noves tecnologies de recerca i fabricació que es descobreixin permetran que es tinguin respostes més eficients en futurs brots.  
 7. Desplegament Intel·ligència Artificial i Edge Computing.  Hi ha una alta emissió de diòxid de carboni en les tecnologies relacionades amb el seu progrés. Es necessita un maquinari que acompanyi i estigui basat en desenvolupaments locals i xips més eficients per mitigar l’ impacte ecològic del seu desenvolupament.  
 8. Canvi climàtic. En els propers vint anys s’experimentarà una pujada significativa del nivell del mar i de la temperatura mitjana del planeta que tindran impacte en la producció d’elements. Es necessiten tecnologies que siguin capaces de mitigar-lo i adaptar-se als nous escenaris.