Coneix el significat de hòlding en el món empresarial

Si estàs pensant en muntar la teva empresa o ja tens una, però necessites fer un salt, segurament t’interessa saber què és exactament el holding empresarial i quins són els seus beneficis.  

Encara que no t’ho creguis, aquest tipus de societat no és exclusiu per a les grans companyies, sinó que com a petita i mitjana empresa també pots utilitzar-la i treure profit de tots els seus avantatges. 

En el següent article, t’exliquem quin és el significat de hòlding i com pots constituir el teu. 

Et pot interessar: Finances per a emprenedors i empreses emergents 

Què és un hòlding? Quines variants existeixen? Euncet Business School.

Què és un hòlding?

S’entén per hòlding aquell tipus d’entitat mercantil, societat limitada o societat anònima que aglutina grups d’empreses de les quals controla totes o la gran majoria de les seves accions. Així, doncs, en aquesta mena d’organització d’empreses o societats trobem a l’empresa dominant o l’empresa matriu, la qual té una participació directa i majoritària en els seus capitals, i les empreses filials o operatives, les quals solen dividir-se segons les àrees de negoci, segments de mercat o línies de productes i/o serveis. 

Descobreix els diferents tipus de hòldings.

ELS DIFERENTS TIPUS DE HÒLDINGS

En funció de l’activitat que realitza el hòlding, podem distingir dos tipus: el hòlding pur i el hòlding mixt. 

S’entén per hòlding pur aquell en el qual l’activitat de l’entitat es basa en la tinença de les participacions de les empreses filials. En canvi, si a més d’això l’entitat dominant presta serveis a les seves filials es converteix en un holding mixt. 

En funció del tipus de hòlding, s’obtindran beneficis fiscals, com succeeix amb el hòlding mixt, que permet deduir-se l’impost d’IVA si presta serveis a les seves empreses filials. 

Et pot interessar: Què són les empreses Fintech i com funcionen? 

Com funciona un hòlding empresarial.

Com funciona un hòlding empresarial? 

El hòlding empresarial es basa en:  

  • Matriu. És l’empresa que té una posició predominant amb més del 50 % de les accions de les subsidiàries o filials i que té el poder de decisió. 
  • Filial. Aquesta societat és gestionada per la matriu.  
  • Subsidiària. En aquest cas, és el negoci dirigit per la matriu a través d’un intermediari (filial).

Aquests tres tipus de societats constitueixen el hòlding i la màxima de la matriu és controlar les subsidiàries sense la necessitat de ser el propietari de totes les accions. Aquest model és l’eina amb la qual poder aconseguir major diversificació i augmentar els recursos, aconseguint així un major marge de beneficis. 

És molt comú trobar hòldings financers formats per bancs o altres entitats financeres. 

Et pot interessar: Control de gestió: com impulsar el creixement del meu negoci? 

T'expliquem la diferència entre trust i hòlding

Diferència entre trust i hòlding 

Encara que tant el concepte trust com hòlding fan referència a models d’organització empresarial, es diferencien per com es realitza la seva composició. 

En el cas del trust, la composició es dur a terme a través de la fusió amb la qual, a través d’una sèrie de companyies, es crea una nova. En canvi, el hòlding aglutina diferents companyies tenint-ne una com a matriu i neix amb la finalitat d’assolir objectius d’inversió i de guanyar quota de mercat. 

 Hòlding: els seus avantatges i beneficis per a les empreses.

Hòlding: els seus avantatges i beneficis per a les empreses 

Existeixen algunes situacions en les quals es recomana crear una societat hòlding. Per exemple, si es té una o més societats amb tresoreria excedentària, és a dir, es necessita situar aquest excedent sense tributar. Un altre cas pot donar-se quan un tercer està interessat en comprar la societat o nosaltres mateixos volem vendre la nostra. Vendre-la des de la societat hòlding farà que no s’hagi de tributar per la plusvàlua obtinguda en la venda de la companyia. 

Així, doncs, podríem trobar els següents avantatges i beneficis: 

REDUEIX ELS COSTOS

A l’àmbit fiscal, permet compensar les pèrdues que puguin tenir algunes societats del grup compensant amb els guanys d’unes altres.  

Un altre benefici és que la societat hòlding se sotmet al règim de consolidació fiscal, per la qual cosa el grup de societats tributa com un subjecte passiu. 

 A més, permet la separació d’activitats de l’empresa a cada societat, permetent així una gestió més eficient de les activitats que funcionen. També permet centralitzar activitats en la societat matriu, estalviant així en costos generals del grup de societats. Afavoreix una major liquiditat per a la societat més perjudicada del grup.  

Un altre dels beneficis que reporta en la reducció de costos és que permet produir més sense la necessitat d’incrementar el capital o la contractació de personal.  

Et pot interessar: Decàleg per ser un bon financer 

ENFORTEIX LA IMATGE DE MARCA

Pel que fa al brànding, és cert que un grup d’empreses genera una millor imatge davant de nous inversors o d’altres actors empresarials. També ajuda a aprofitar noves oportunitats en el mercat, facilitant la participació en concursos públics i la selecció de l’entitat en projectar una imatge de major consistència empresarial. 

GESTIÓ D’EMPRESA MÉS ÒPTIMA

Millora la comptabilitat i els índexs de rendiment aportant major visibilitat sobre com evoluciona el negoci. A més, la gestió de l’empresa és més òptima amb la centralització de serveis des de la societat dominant o matriu, ja que posseeix el control de la resta d’empreses, que tenen personalitat jurídica però no de decisió. Això contribueix en la millora en la presa de decisions. 

Executive Màster in Business Administration d’ Euncet Business School.

Si vols saber més sobre quines altres composicions empresarials existeixen i quin pot ajustar-se millor al teu model de negoci, no et pots perdre l’Executive Màster in Business Administration de l’Euncet Business School.

Articles semblants